Johta­misen ja esimiestyön erikoi­sam­mat­ti­lehti
bootcamp

Lähijohtaja, oletko valmis haastamaan omaa ajatteluasi todella?

Osaamisen kehittymisessä on kyse siitä, että on valmis haastamaan omaa ajatteluaan ja avartamaan näkemyksiään. Jos haluat todella haastaa ajatuksiasi ja päästä kehittymään pitkäjänteisesti, Lähijohtajan Bootcamp on sinulle.

Oman osaamisen kehittämisen merkityksestä puhutaan koko ajan. Työelämä muuttuu jatkuvasti, joten sekä organisaatioiden että ihmisten on muututtava ja kehityttävä. Yhtä lailla vastuu osaamisen kehittämisestä kuuluu sekä organisaatioiden että yksilöiden vastuulle. Näin uskoo ainakin AW Academyn toimitusjohtaja Jukka Pulkkinen.

”Osaamisen kehittäminen on jokaisen vastuulla. Työntekijä ei voi olettaa, että työnantaja miettii asiat hänen puolestaan. Työnantaja taas ei voi olettaa työntekijän miettivän, mitä osaamista hänellä pitää olla, jotta yritys pärjää jatkossakin”, hän sanoo.

Vaikka organisaatiot järjestäisivätkin runsaasti koulutusmahdollisuuksia, oppien käytäntöön vienti jää kuitenkin aina yksilön vastuulle. Vaikka koulutuspäivä olisi todella antoisa ja täynnä uutta informaatiota, useimmilla jää siitä muistiin kuitenkin vain murto-osa.

Osallistuja saattaa lähteä koulutuksesta innoissaan ja tarmoa täynnä, mutta valitettavasti innostus usein sammuu, kun työarki jatkuu. Koulutusmateriaalin kertaamisen sijaan vastaan tulee sata kiireellisempää asiaa, jotka vaativat reagointia ensin – eikä sopivaa aikaa oppien kertaamiseen tulekaan koskaan.

Todellinen osaamisen kehittäminen ei tapahdukaan hetkessä. Se vaatii aikaa: asioita pitää käydä läpi ajatuksella ja palautella mieleen yhä uudelleen. Todellinen kehittyminen vaatii myös rohkeutta: on uskallettava haastaa omaa ajatteluaan ja päivittää näkemyksiään.

Mikä bootcamp?

Jos haluat kehittyä johtajana ja olet valmis todella haastamaan itseäsi, Lähijohtajan Bootcamp on sinulle. Innostavassa koulutuksessa pääset kehittymään ihmisten johtamisessa pitkäjänteisesti.

Tietysti johtamisestakin on saatavilla tietoa niin paljon ja enemmänkin kuin vain jaksaa kahlata läpi. Hankalampaa on hahmottaa, mikä tuosta kaikesta informaatiosta on juuri itselle olennaista. Yksin asioita pohtiessa asiat myös muuttuvat usein mutkikkaammiksi kuin todellisuudessa ovatkaan ja saavat lopulta vain aivot solmuun.

Bootcamp tarjoaa kehittymiselle selkeän rakenteen, osaavan valmentajan tuen sekä vertaistukea. Osallistuja saa varmuutta tekemiseensä, luottamusta itseensä ja alkaa hahmottaa paremmin omaa johtamistyyliään. Käytännön vinkkejä saa heti kun tarve tulee – valmentaja on aina tavoitettavissa.

Kuukauden mittainen Lähijohtajan Bootcamp on rutistus niille, jotka ovat todella valmiit haastamaan omaa ajatteluaan, haluavat kehittyä ihmisten johtajina ja mahdollisesti tähtäävät vaativampiinkin tehtäviin. Bootcamp tarjoaa runsaasti apua, näkökulmia ja ideoita lähijohtajan ajankohtaisimpiin ja haastavimpiin tehtäviin. Sisältöä painotetaan osallistujien tarpeiden mukaan. Onko sinulle ajankohtaisinta esimerkiksi

  • valmentava johtaminen?
  • itseohjautuvan tiimin kehittäminen?
  • haastavat vuorovaikutustilanteet?
  • itsensä johtaminen?
  • tiimin motivointi?

Bootcampin aikana osallistujat tekevät henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman, jonka avulla osaamisen kehittäminen on tehokasta myös bootcampin jälkeen. Valmentajamme auttavat henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisessa ja tukevat niiden saavuttamisessa.

Bootcamp yhdistää itsenäisen opiskelun, yhteisöllisyyden ja kahdenkeskisen valmennuksen. Tieto on paketoitu helposti lähestyttäviksi, lyhyiksi ja inspiroiviksi treeneiksi: esimerkiksi videoiksi, tehtäviksi, helppokäyttöisiksi työkaluiksi ja asiantuntijaluennoiksi. Tiiviit asiasisällöt on helppo sovittaa oman työn lomaan, jolloin ne tukevat kehittymistä parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteiset tapaamiset taas mahdollistavat verkostoitumisen ja vertaistuen muiden samojen haasteiden kanssa painivien kesken.

Bootcampiin kuuluu myös henkilökohtainen Reiss Motivaatioprofiili. Se auttaa tunnistamaan henkilökohtaiset motivaatiotekijät sekä ymmärtämään erilaisten tiimin jäsenten motivaatiota. Tämä helpottaa valmentavaa ja ihmislähtöistä johtamista.

Bootcampin aikana opiskeluun on hyvä varata aikaa 2–4 tuntia viikossa. Vaatimuksia aiemmalle johtamiskokemukselle ei ole – pääasia on aito kiinnostus ja motivaatio kehittyä ihmislähtöisenä johtajana.

Bootcamp kiteyttää Brikin asiantuntemuksen ja 20 vuoden kokemuksen laadukkaasta ja ammattimaisesta lähijohtamisesta, minkä lisäksi mukana on esimerkiksi työoikeuden asiantuntijoita. Bootcampin vastuuvalmentajana toimii Annina Eklund, joka tunnetaan positiivisena ja innostavana valmentajana. Osaamisen kehittämisen ammattilaisena hän varmistaa, että saat bootcampista varmasti mahdollisimman suuren hyödyn.

Opiskelu omaan tahtiin kannattaa

Lähijohtamisen Bootcamp hyödyntää asynkronista oppimista. Asynkronisessa oppimisessa osallistujat kehittävät osaamistaan omaan tahtiinsa pienissä erissä, toisin kuin synkronisessa, jossa kaikki osallistujat ovat samaan aikaan samassa tilassa tai saman etäyhteyden päässä.

Asynkronisella opiskelulla on monia hyötyä synkroniseen verrattuna, esimerkiksi:

  1. Asynkroninen opiskelu sopii hyvin muun elämän oheen. Kurssit on suunniteltu siten, että niiden osia on helppo käydä läpi omien aikataulujen mukaan erilaisilta laitteilta.
  2. Asynkronisessa opiskelussa oppisisällöt ovat usein sulavampia. Esimerkiksi Lähijohtamisen Bootcampilla on käytössä oppimisalusta Howspace, joka tekee laajastakin oppimiskokonaisuudesta selkeän ja helposti lähestyttävän.
  3. Asioita saa opiskella omaan tahtiin. Kiireinen koulutuspäivä etenee etukäteen laaditun aikataulun mukaan, kun asynkronisessa opiskelussa taas on mahdollista pysähtyä pidemmäksi aikaa itseä kiinnostavien aiheiden pariin. Oppiminen on tehokkaampaa, kun asioita tulee kerrattua, pohdittua ja arvioitua enemmän. Kaikki eivät opi samaan tahtiin, ja asynkroninen opiskelu antaa mahdollisuuden edetä omaa vauhtia.
  4. Vaikka oppiminen tapahtuu omaan tahtiin, verkostot kasvavat. Ajatuksia pääsee vaihtamaan myös muiden osallistujien kesken, ja toistuvasta yhteydenpidosta omaan verkostoon jää luontevasti samoista asioista kiinnostuneita ja samojen haasteiden kanssa painivia henkilöitä.

Yhteisöllisyyden puute on kuitenkin myös usein mainittu täysin asynkronisen opiskelun varjopuoleksi: ongelmia ei esimerkiksi pääse pohtimaan yhdessä muiden osallistujien kanssa muuten kuin keskustelualustojen chatin välityksellä. Bootcamp ei olekaan täysin asynkroninen, vaan koulutukseen kuuluu koko ryhmän yhteisiä tilaisuuksia, joilla vuorovaikutus on vaivattomampaa.

Henni Jääskeläinen
Viestinnän asiantuntija
Kokenut taloustoimittaja Henni Jääskeläinen on työskennellyt esimerkiksi Alma Talentilla ja Talentumilla Talouselämän, Kauppalehden ja Markkinointi & Mainonnan toimituksissa. Henni on koulutukseltaan medianomi Haaga-Helia ammattikorkeakoulun journalismin linjalta.
Lue lisää
Lähikoulutus
Lähijohtajan Bootcamp
Annina
Ilmoittaudu koulutukseen
Osaamiskartta
Kirjat
Osaamiskartta – Osaamisen kehittäminen työelämässä
Lue lisää
Aiheesta lisää
Muuttuva työelämä asettaa jatkuvia paineita
Osaamisen kehittäminen on jokaisen vastuulla, sanoo AW Academyn toimitusjohtaja Jukka Pulkkinen.
Lue artikkeli
Organisaatiomuutos
Motivaatioprofiili auttaa löytämään luontaiset tavat etsiä uutta
Lue artikkeli