jari-salminen

Etäkoulutus

Onnistuneen muutosmatkan ABC

Koulutus koostuu suurimmaksi osaksi omatoimisesta opiskelusta, mutta sisältää yhteisen webinaarin. Voit valita itsellesi sopivan ajan useasta eri vaihtoehdosta.

Ilmoittaudu koulutukseen

Muutoshankkeen vieminen maaliin on tämän ajan tärkein johtamistaito. Kyse on vaativasta tehtävästä, sillä sen lisäksi, että kykenemme saavuttamaan muutoshankkeelle asetetut tavoitteet, muutosmatka on myös kyettävä toteuttamaan siten, että se häiritsee mahdollisimman vähän organisaation päivittäistä toimintaa, asiakaspalvelua ja tuotantoa. Muutoshankkeen teknisen suunnittelun lisäksi on kriittisen tärkeää ymmärtää, miten muutoshankkeet vaikuttavat henkilöstön toimintaan ja laajemmin asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin. Ihmiset ovat lopen kyllästyneitä huonosti johdettuihin muutoshankkeisiin, jotka sotkevat päivittäistä työntekoa, mutta eivät johda haluttuihin tuloksiin. Muutosväsymys on vaarallista, sillä kyky reagoida nopeasti toimintaympäristön muutoksiin ja niistä aukeaviin mahdollisuuksiin on tämän ajan keskeinen menestystekijä millä tahansa toimialalla.

Tervetuloa mukaan kehittämään omia muutoksen johtamisen taitojasi suositun etäkoulutuksemme avulla. Etäkoulutuksemme on tehokasta ja joustavaa. Kolmen tunnin mittaisen webinaarin ja kahden 60 minuutin mittaisen videon kokonaisuus kiteyttää muutoksen johtamisen keskeiset kulmakivet, auttaa tunnistamaan muutosjohtamiseen liittyvät haasteet ja löytämään keinoja niiden voittamiseksi.

Hyödyt osallistujille

  • Opit ymmärtämään muutosilmiöitä syvällisemmin ja tiedostat muutoskyvyn merkityksen jatkuvien epäjatkuvien muutosten maailmassa.
  • Tiedät millaisia taitoja vaikuttava muutosjohtaminen edellyttää
  • Opit suunnittelemaan muutoshankkeesi sekä teknisinä muutosprojekteina että henkilöstön psykologisena muutosmatkana
  • Osaat hahmottaa muutoshankkeiden onnistumisen edellytykset laaja-alaisesti ja vahvistat omaa johtamisvoimaasi
  • Opit luomaan omaan muutostilanteeseesi parhaiten soveltuvan tavan johtaa muutosta
  • Tunnistat omat vahvuutesi ja kehityskohteesi muutosjohtajana ja opit johtamaan vaativia muutoshankkeita entistä taitavammin

Kenelle

Koulutus on suunniteltu kaikille johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille, joiden tehtäviin kuuluu vaativien muutoshankkeiden johtaminen.

Kurssiohjelma

Jakso 1: Video, joka käsittelee muutoshankkeiden haasteita ja taitavan muutosjohtamisen merkitystä organisaation kilpailukyvyn kannalta
Jakso 2: Kolmen tunnin mittainen webinaari, jossa käydään läpi onnistuneen muutosmatkan vaiheet ja tärkeimmät onnistumisen edellytykset
Jakso 3: Video, joka auttaa soveltamaan valmennuksessa opittuja asioita käytännön muutosjohtamisessa
Aiheeseen liittyvä kirja, joka uusia näkökulmia keskusteluun muutoksen johtamisen haasteista ja niiden voittamisesta

Hinta

Etäkou­lu­tuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%.

Ilmoittautuminen

10.12.2021 klo 09.00-12.00
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.

Artikkeleita aiheesta

Muutosjohtaminen kuuluu esimiehen arkeen
Opi kasvattamaan resilienssiäsi