Kauppa

Himmeämpien valojen kentät – Eerik Kuusela

34,00 

Eerik Kuusela (2020)

Työuu­pumus ja loppuun­pa­la­minen ovat yhä useamman arki­päivää. Varsinkin nuorten mielen­ter­vey­son­gelmat ovat kasvussa, kun sekä ulkoiset että sisäiset paineet ovat yhä kovempia. Pitäisi olla aina parempi ja tehok­kaampi, osata enemmän ja käydä jatkuvaa kilpailua. Itsensä johta­mi­sesta ei tule enää mitään.

Mielen­ter­veyteen liit­tyvät ongelmat ovat myös hyvin arka aihe, joista moni ei mielellään puhu. On helpompaa laittaa pois­saolot töistä esimer­kiksi flunssan piikkiin. Eerik Kuusela (s. 1994) on kuitenkin kirjoit­tanut loppuun­pa­la­mi­sesta omakoh­taisiin koke­muksiin perus­tuvan tarinan. Se välittää uskoa asioiden järjes­ty­mi­sestä, vaikka pohja olisikin syvä.

Kolme lupaavaa nuorta jalka­pal­loi­lijaa – kolme kasvu­ta­rinaa

Ilari aloit­telee itse­näistä elämäänsä ja etsii omia polkujaan. Yksi tie on kuitenkin selvä: Matka jalka­pallon huipulle on täydessä käyn­nissä. Kun se yhtäkkiä katke­aakin outoihin oireisiin, joihin lääkärit eivät löydä syytä, Ilari tuntee jäävänsä tyhjän päälle. Onko hänen pelinsä pelattu lopul­li­sesti?

Lassi viettää vapaa-aikansa joko jalka­pal­lo­ken­tällä tai toisessa, omassa maail­massaan. Lukio on täydessä käyn­nissä, vanhojen tanssit lähes­tyvät ja peleis­säkin pitäisi antaa parastaan, mutta mennei­syyden haamut pitävät nuoru­kaista tiukasti otteessaan.

Veeti on aloit­tanut toisen vuotensa yliopis­tossa. Elämän täyt­tävät opis­ke­lu­kiireet, ystävät ja sarja­nousuun tähtäävä jalka­pal­lo­joukkue. Veetin ajatuksia varjostaa kuitenkin syyl­lisyys, joka ei päästä häntä otteestaan.

Himmeämpien valojen kentät on tarina hidas­ta­misen tärkey­destä, itsensä löytä­mi­sestä ja hyväk­sy­mi­sestä. Se on myös tarina ystä­vyy­destä ja rakkau­desta. Ennen kaikkea se on kuitenkin tarina jalka­pal­losta, jossa kiteytyy koko ihmisen tunteiden kirjo.

ISBN 978-952-6614-14-4

Takaisin