jari-salminen

Lähikoulutus

Arvomyynti B2B (1pv)

Koulutuspaikka: Tapahtumatalo Bank, Helsinki.

Ilmoittaudu koulutukseen

Myynnin mannerlaatat ovat liikkeessä. Mikä avuksi, kun perinteiset myyntitekniikat eivät enää toimi? Internetin valtakaudella yritysasiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut merkittävästi, joten myynninkin pitää muuttua. Arvomyynti on kovaa vauhtia syrjäyttämässä perinteiset korkeapainemyynnin ”tratti-mallit”, joita myyjille on tuputettu näihin päiviin saakka. Tule mukaan pohtimaan, mitä arvomyynti on ja mitä sillä voidaan saavuttaa.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät muutokset B2B-asiak­kaiden odotuk­sissa ja osto­käyt­täy­ty­mi­sessä
 • Tunnet arvo­myynnin peri­aatteet ja opit sovel­tamaan niitä omassa myyn­ti­työssäsi
 • Ymmärrät syväl­li­sesti empatian ja asiakkaan aktii­visen kuun­telun merki­tyksen myyn­ti­työssä
 • Opit suunnittelemaan omaa myyn­tityötäsi asia­kas­arvon tuot­ta­misen näkö­kul­masta
 • Saavutat parempia myyn­ti­tu­loksia ja luot kestä­vämpiä asia­kas­suh­teita

Kenelle

Valmen­nuk­semme sopii kaikille myyntityötä tekeville, jotka haluavat vahvistaa omaa myyn­tio­saa­mistaan.

Kurssiohjelma

08:30
Ilmoittautuminen ja aamiainen
09:00
Tilai­suuden avaus
09:15
Muutokset asiak­kaiden osto­käyt­täy­ty­mi­sessä
 • Miten Internet on muut­tanut B2B -myyntiä
 • Tuote- ja myyn­ti­läh­töisen toimin­ta­tavan haasteet
 • Myyn­ti­pro­sessin viilaa­mi­sesta asiakkaan osto­pro­sessin ymmär­tä­miseen
10:15
Tauko
10:30
Mitä arvo­myynti on?
 • Mitä arvomyynti tarkoittaa?
 • Asiakasarvon tuottamisen taito
 • Asiakaskeskeinen toimintatapa ja aktiivisen kuuntelun taito
12:00
Lounas
13:00
Asiakasarvon luominen
 • Arvonmuodostuksen elementit
 • Asiakkaan tunteminen
 • Asiakasarvon kiteyttäminen ja kuvaaminen
 • Mitä arvomyyjältä edellytetään?
Harjoitus: Omien asiakastaitojen arviointi arvomyynnin näkökulmasta
14:30
Tauko
14:45
Arvopohjainen hinnoittelu
 • Miten asiakkaan kokema arvo hinnoitellaan?
 • Miten arvopohjainen hinnoittelu poikkeaa muista hinnoittelumenetelmistä?
 • Hinnan vaikutus asiakkaan arvokokemukseen
 • Ostajan tukeminen ostoprosessin eri vaiheissa
 • Asiakasarvon myymisen taito
16:00
Koulutuspäivä päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 790 eur/​​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asiantuntijan myyntitaidot -kirjan, lounaan ja kahvi­tar­joilut.

Ilmoittautuminen

24.5.2022 klo 09.00-16.00
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta.

Erityisosaamisalueet

 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Myynti ja asia­kas­palvelu
 • Tiimityö
 • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Kirjat

asiantuntijan-myyntitaidot

Asiantuntijan myyntitaidot

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Onko yritykselläsi varaa jättää myyjät kouluttamatta kunnolla?
Tavoitteena keskinkertaiset ylittävä asiakaskokemus?