Esihenkilövalmennus 2024

esimieskoulutus

Ammattitaitoinen esihenkilötyö on jokaisen organisaation menestyksen edellytys. Organisaatiot koostuvat ihmisistä, joiden työstä tulos syntyy. Valmentavan johtamisen taidot ovatkin keskeinen osa esihenkilön osaamista. Ihmisten valmentaminen ei kuitenkaan yksin riitä, sillä myös työn tekemisen puitteiden, resurssien ja prosessien pitää olla kunnossa, jotta henkilöstö voi onnistua työssään.

Laadukas esihenkilövalmennus varmistaa sen, että esihenkilö selviää vaativasta tehtävästään. Esihenkilön on muun muassa:

  • Kyettävä suunnittelemaan oman vastuualueensa toimintaa koko organisaation strategiset painotukset huomioiden
  • Osattava asettaa tavoitteita, ja kyettävä motivoimaan henkilöstönsä niiden tavoitteluun
  • Varmistettava omalle organisaatiolle riittävät resurssit ja muut onnistumisen edellytykset
  • Opittava seuraamaan henkilöstön toimintaa ja antamaan vaikuttavaa palautetta niin onnistumisista kuin alisuoriutumisestakin
  • Tehtävä päätöksiä ja kyettävä ratkaisemaan erilaisia ristiriitoja rakentavasti.

Onnistuakseen työssään esihenkilön on tunnettava työlainsäädännön määräykset, tiedostettava asiakkaiden ja toimintaympäristön vaatimukset sekä ymmärrettävä toiminnan taloudelliset perusteet.

Johtamistehtävien ammattimainen hoitaminen ei onnistu vasemmalla kädellä muiden, valitettavan usein tärkeämpinä pidettyjen, tehtävien ohessa. Esihenkilötyö vaatii johtamisosaamista ja paneutumista, ja sille on varattava riittävästi aikaa. Korkeatasoinen esihenkilövalmennus auttaa onnistumaan.

Miksi esihenkilövalmennus on tärkeää?

Esihenkilötyössä tarvitaan toisenlaisia taitoja kuin mitä työntekijältä vaaditaan. Ei riitä, että esihenkilö huolehtii pelkästään omasta onnistumisestaan. Koko henkilöstö pitää innostaa antamaan parastaan, ja se vaatii monipuolisia johtamistaitoja.

Useat tutkimukset viittaavat siihen, ettei hyvän lähijohtamisen arvoa aina ymmärretä syvällisesti, eikä esihenkilövalmennukseen panosteta riittävästi. IBM:n tekemän tutkimuksen mukaan vain noin 20 prosenttia esihenkilöistä oli sitä mieltä, että johtamistaidot olivat heidän organisaatiossaan kunnossa. Proscin mukaan vain 37 prosenttia yrityksistä tarjoaa lähijohtajilleen esihenkilövalmennusta. Oman, vuonna 2020 valmistuneen tutkimuksemme mukaan esihenkilöiden työajasta valtaosa käytetään muihin kuin johtamistehtäviin.

Esihenkilöiden ajankäytön jakautuminen

Lähijohtamisen vähäinen arvostus ja panostus osaamisen kehittämiseen herättää kysymyksiä, sillä laadukas esihenkilötyö näkyy organisaation tuloksessa asti – ja niin näkyy myös osaamisen puute. Monet kansainväliset tutkimukset (esimerkiksi McKinseyn tutkimus ja Emerald Insightin tutkimus) osoittavat, että ne yritykset, joissa esihenkilövalmennus toteutetaan systemaattisesti, tekevät jopa kymmeniä prosentteja parempaa tulosta kuin yritykset, jotka eivät panosta koulutukseen.

Laadukas esihenkilövalmennus maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Ihmiset ja asiat tasapuolisesti huomioiva valmentava johtaminen vaatii kuitenkin aikaa, osaamista ja resursseja sekä lähijohtamisen arvon syvällistä ymmärtämistä.

Millainen esihenkilövalmennus sopii teille parhaiten?

Suomalaisessa lähijohtamisessa on reilusti parantamisen varaa. Laadukas, kulloiseenkin tilanteeseen ja tarpeeseen sopiva esihenkilövalmennus varmistaa, että valmennukseen sijoitetut panostukset maksavat itsensä nopeasti takaisin.

Toisinaan paras vaihtoehto on osallistua avoimeen valmennukseen yhdessä muista organisaatioista tulevien esihenkilöiden kanssa. Innostavissa workshopeissamme pääsee haastamaan itseään, avartamaan omia näkökulmiaan eri toimialoilla työskentelevien kollegoiden kanssa ja oppii myös yhtä ja toista muiden organisaatioiden toiminnasta. Tilaisuutemme tarjoavat myös erinomaisen mahdollisuuden verkostoitumiseen.

Avoimesta tarjonnastamme löydät monenlaisia valmennuksia esihenkilötyön kehittämisen tueksi. Valmennuksemme tarjoavat apua esimerkiksi:

Toisinaan valmennustarpeisiinne vastaa parhaiten omalle organisaatiollenne räätälöity valmennus, jonka avulla varmistetaan, että valmennuksessa käsitellään juuri niitä aiheita, jotka ovat teille tärkeimpiä organisaationne kehittämisen kannalta.

Tuotamme myös erilaisia verkkokursseja ja muuta itseopiskelua tukevaa aineistoa. Omien taitojen itsenäinen kehittäminen on tärkeä osa esihenkilötyössä kehittymistä.

esihenkilövalmennus-2023

Miksi Brik?

Olemme erikoistuneet lähijohtamista koskevaan valmennukseen ja tutkimukseen. Kahdenkymmenen toimintavuotemme aikana olemme valmentaneet yli 5000 lähijohtajaa eri toimialoilla toimivista organisaatioista. Valmennuksemme saavat kiitosta erityisesti vaikuttavuudestaan, käytännönläheisyydestään ja selkeydestään.

Osaamisemme pohjautuu mittavaan tutkimustyöhömme, jonka tuloksia olemme julkaisseet monissa lähijohtamista käsittelevissä kirjoissamme.

Kokemuksemme perusteella uskomme, että:

Hyvä esihenkilövalmennus tuottaa paitsi tyytyväisiä osallistujia, myös selkeitä muutoksia päivittäiseen toimintaan. Korkealaatuinen valmennus täyttää muun muassa seuraavat tunnusmerkit:

  1. Valmennus huomioi kontekstin. Valitettavan monet valmennukset perustuvat oletukseen, että yksi sisältö sopii kaikille esihenkilöille riippumatta organisaation strategiasta, kulttuurista ja rakenteista. Niinpä jokaiselle esihenkilölle tarjotaan yhdenmukaista ”työkalupakkia” ja oletetaan, että jos henkilö on erinomainen johtaja yhdessä tilanteessa, hän onnistuu kaikissa muissakin tilanteissa. Tämä ei McKinseyn tutkijoiden mukaan kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä jokainen esihenkilö toimii omassa yksilöllisessä toimintaympäristössään. Tämä on huomioitava koulutusta suunniteltaessa.
  2. Mindsettien haastaminen on tärkeää. Esihenkilönä kehittyminen edellyttää yleensä omien ajattelutapojen syvällistä tarkastelua. McKinseyn tutkijoiden mukaan valmentajat haastavat kuitenkin osallistujien ajatuksia ja asenteita yllättävän harvoin kunnolla. Niitä juurisyitä, jotka johtavat olemassa oleviin asenteisiin ja käytänteisiin, pitäisi uskaltaa tarkastella koulutuksissa syvällisesti.
  3. Valmennuksen vaikuttavuus täytyy varmistaa. Valmennus on investointi. Panostetulle rahalle ja ajalle täytyy saada sellainen vastine, joka jättää koulutuksen aiheuttamat kokonaiskulut kirkkaasti taakseen. Valmennuksen vaikuttavuuden arvioiminen vaatii kuitenkin sitä, että esihenkilöiden johtamistaitoja seurataan systemaattisesti. Vasta tämän jälkeen oppimistuloksia on mahdollista arvioida luotettavasti.
Esihenkilövalmennus

Brikin lähijohtamisen valmennukset ovat tunnettuja käytännönläheisyydestään ja vaikuttavuudestaan. Lähijohtamisen kehittämiseen kannattaa panostaa, sillä parhaatkin suunnitelmat alkavat tuottaa vasta sitten, kun ne on saatu toteutettua organisaation arjessa.

Lue lisää tulevista valmennuksistamme koulutuskalenteristamme.

Esihenkilövalmennus kirja
Kaipaatko apua esihenkilötyön kehittämisen kanssa? Laita meille viestiä niin jutellaan lisää.

Koulutuksen ostajan opas – Kuinka valitsen oikean koulutuksen?

Lataa ilmainen opas

Tutustu referensseihin

Esihenkilöiden ja tiiminvetäjien valmennuksella apua vuorovaikutukseen ja palautteen antamiseen

Brik toteutti Normetille esihenkilöiden ja tiiminvetäjien valmennusohjelman, joka tuki tehokkaasti uuden päivittäisen johtamisen tueksi otetun järjestelmän käyttöönottoa.

Lue lisää

Vuorovaikutteinen ja osallistava valmennusohjelma esihenkilöille

Brik on toteuttanut Turun yliopiston esihenkilövalmennusohjelman vuosina 2019, 2020 ja 2021.

Lue lisää