Tiimivalmennus 2024

tiimivalmennus

Tiimityön hyödyt ovat kiistattomat, mutta huipputiimin rakentaminen vaatii aikaa ja osaamista. Laadukas tiimivalmennus nopeuttaa tavoitteiden saavuttamista.

Toimiva tiimi on enemmän kuin jäsentensä summa. Huipputiimissä yhteistyö toimii, sählääminen loistaa poissaolollaan ja tiimiäly kukoistaa. Toimiva lähityöyhteisö energisoi ja auttaa haastavienkin tavoitteiden saavuttamisessa. Psykologisen turvallisuuden kokemus tuottaa työniloa ja vahvistaa merkityksen kokemusta omassa työssä.

Tiimityöhön luottavien organisaatioiden tavoitteena on esimerkiksi henkilöstön vahvempi sitoutuminen, ideoiden ja innovaatioiden vapaa virtaus ja asiakasnäkökulman korostuminen. Tiimityötä on tutkittu paljon, ja sen hyödyt ovat kiistattomat. ”Jokaisella yksilöllä on uniikkeja lahjoja, vahvuuksia ja taitoja. Kun ne tuodaan yhteiseen pöytään yhteisiä tavoitteita varten, yritykset voivat löytää merkittäviä kilpailuetuja”, sanoo Pulling Together: 10 Rules for High-Performance Teamwork -kirjan kirjoittanut John J. Murphy.

Tutkimukset osoittavat, että tiimityö:

  1. Johtaa parempaan ongelmanratkaisuun
  2. Parantaa innovointikykyä
  3. Tukee työhyvinvointia
  4. Edistää henkilökohtaista kasvua
  5. Vähentää työuupumusta
  6. Vähentää virheiden ja sähläämisen määrää

Tiimitoiminnalla pyritään saavuttamaan jotakin sellaista, mihin tiimin jäsenet eivät yksin pysty. Tiimityön voima syntyy tiiminjäsenten vuorovaikutuksen kautta yhdistämällä erilaista osaamista toimivaksi kokonaisuudeksi.

Osa tiimeistä kykenee kehittymään huipputiimiksi. Nämä erittäin korkean suoritustason tiimit pystyvät toimimaan aidossa yhteistyössä sekä sisäisesti että toimintaympäristönsä kanssa. Tällaisen tiimin työskentely soljuu ilman turhaa sähläystä ja tarpeettomia konflikteja. Erilaisuus nähdään rikkautena, joka auttaa tiimin jäseniä tarkastelemaan asioita eri näkökulmista ja tekemään kattavampaan informaatioon perustuvia ratkaisuja. Huipputiimissä vallitsee korkea motivaatiotaso ja ammatillinen syväosaaminen, joka kehittyy siitä, että tiimin jäsenet voivat toteuttaa omia vahvuuksiaan työssään.

tiimivalmennus

Aidon yhteistyön ja luottamuksen saavuttaminen vaatii paljon niin organisaatiolta, tiiminvetäjältä kuin tiimin jäseniltäkin. Jotta johtajuutta voidaan jakaa tiimeille, on varmistettava, että tiimin jäsenet kykenevät ottamaan johtajuutta vastaan. Toimiva tiimityö edellyttää tiimin jäseniltä sekä halua että kykyä ottaa johtajuutta kantaakseen. Muusta tapauksessa synnytetään johtamisvajeeksi kutsuttua ilmiötä, joka näkyy päivittäisessä toiminnassa sähläyksenä ja tehottomuutena. Mitä itseohjautuvampaan tiimityöhön pyritään, sen tärkeämpää on varmistaa, että johtajuuden jakaminen ja kyky sen vastaanottamiseen etenevät käsi kädessä.

Mihin Brikin tiimivalmennus perustuu?

Kahdenkymmenen toimintavuotemme aikana olemme kouluttaneet yli 5000 johtajaa, tiiminvetäjää ja asiantuntijaa eri toimialoilla toimivista organisaatiosta. Koulutuksemme saavat kiitosta erityisesti laaja-alaisuudestaan, käytännönläheisyydestään ja selkeydestään.

Uskomme, että:

  • Tiimin kehittyminen lähtee perusasioista – kun ne on laitettu kuntoon, kehittyminen on mahdollista
  • Jokainen tiimi on yksilöllinen – monistetut menestysmallit eivät toimi
  • Tiimiytyminen on prosessi, joka vaatii oman aikansa ja taitavaa systemaattista kehitystyötä
  • Osallistamalla kaikki tiimin jäsenet kehitystyöhön, saamme koko tiimin voimavarat käyttöön ja luomme hyvät edellytykset sitoutumiselle tiimityöhön.

Kun nämä asiat otetaan huomioon, voimme luottavaisin mielin lähteä rakentamaan huipputiimiä.

Olemme valmentaneet lukuisia tiimejä useissa eri organisaatioissa. Yksi niistä on Karelia-ammattikorkeakoulu, joka aloitti suuren muutoksen kohti itseohjautuvaa tiimiorganisaatiota vuonna 2020.

itseohjautuva tiimiorganisaatio

Laadukas tiimivalmennus auttaa onnistumaan

Sekä tiiminvetäjä että tiimin jäsenet hyötyvät laadukkaasta valmennuksesta. Ammattitaitoinen valmennus lyhentää tiimiytymisen kestoa ja auttaa ohittamaan monia tiimitoimintaa uhkaavia sudenkuoppia.

Tiiminvetäjien valmentamiseen kannattaa panostaa, jotta he kykenevät johtamaan tiimejään ammattitaitoisesti. Taitava tiiminvetäjä pitää tiimin tavoitteet keskiössä, osaa koordinoida tiimin toimintaa, ehtii valmentamaan tiimin jäseniä tiimityötaidoissa ja sitouttamaan kaikki tiiminsä jäsenet hyvään yhteistyöhön. Tiiminvetäjä on myös avainasemassa varmistamassa, että oma tiimi toimii saumattomassa yhteistyössä muun organisaation kanssa. Tiimin menestys riippuu siitä, sitoutuuko tiiminvetäjä tiiminsä jatkuvaan kehittämiseen. Vaikka tiimi olisi pieni, sen kehittäminen vaatii yleensä päivittäistä huomiota.

Tiiminjäseniltäkin vaaditaan monenlaista osaamista, jotta tiimityön hyödyt voidaan saada käyttöön. Tarvitaan monipuolisia tiimityötaitoja oman substanssiosaamisen ohella. Vuorovaikutustaidot, oman osaamisen ja verkoston jakamisen taidot, muutostaidot sekä kehittyneet itsensä johtamisen taidot ovat tarpeen, jotta tiimin jäsenet voivat lunastaa paikkansa tiimin täysivaltaisina jäseninä.

On myös tärkeää varmistaa, että tiimin esihenkilöiden johtamisosaaminen kehittyy tiimitoimintaa tukevaksi. Siirtymä kohti itseohjautuvampia tiimejä ei tarkoita esihenkilön vastuiden poistumista. Tehokas tiimitoiminta vaatii esihenkilöiden vahvaa panosta. Sekä tiimin jäsenillä että erityisesti tiiminvetäjillä on jo työlainsäädännön näkökulmasta oikeus laadukkaisiin esihenkilöpalveluihin, joita ei voi kokonaan siirtää tiiminvetäjien vastuulle. Erityisesti tiimityön kehittämisen alkuvaiheissa on valmentavalle esihenkilötyölle kovaa kysyntää.  

Jokainen tiimi elää ajassa, ja tiimille asetetut vaatimukset voivat muuttua nopeastikin. Tiimityön kehittäminen onkin parhaimmillaan jatkuvaa toimintaa, joka lähtee liikkeelle tiimin yhteisistä tarpeista, mutta huomioi myös jäsenten omat tavoitteet, mielenkiinnon kohteet ja koulutustarpeet.

Brikin avoimet tiimikoulutukset ovat tunnettuja käytännönläheisyydestään ja vaikuttavuudestaan. Jo parin päivän panostuksella omien tiimityötaitojen kehittämiseen, saa kattavat tiedot tiimityön ja sen johtamisen perusasioista ja vältettävistä sudenkuopista. Teemme myös organisaatiokohtaisia tiimivalmennuksia, joissa tarjoamme pitkään kokemukseemme perustuvia, käytännössä koeteltuja neuvoja tiimiorganisaatioiden kehittämisen tueksi. Lue lisää tulevista tiimivalmennuksistamme koulutuskalenteristamme.

Tiimityöskentely kirjat
Kaipaatko apua tiimityön kehittämisen kanssa? Laita meille viestiä niin jutellaan lisää.

Koulutuksen ostajan opas – Kuinka valitsen oikean koulutuksen?

Lataa ilmainen opas

Tutustu referensseihin

Valmennusta itseohjautuviksi muuttuville tiimeille

Karelia-ammattikorkeakoulu aloitti muutoksen kohti itseohjautuvaa tiimiorganisaatiomallia. Brik on mukana valmentamassa tiimejä. Muutos alkoi kolmen tiimin pilotilla, joka ylitti kaikki odotukset.

Lue lisää

Monipuolinen valmennus tarjosi tiiminvetäjille ideoita, jotka pääsivät heti käyttöön

Brik räätälöi EC Electro Centerin tuotannon tiiminvetäjille valmennuksen, joka tarjosi kattavan tietopaketin eri osaamisalueista. Koulutukseen lähdettiin, koska tiiminvetäjien tehtävät kaipasivat yhtenäistämistä ja kirkastamista.

Lue lisää