Muutosjohtaminen

1

Lähtötilanteen kartoitus

Missä tilanteessa organisaatiosi on juuri nyt ja mitä kannattaa lähteä muuttamaan?

Lue lisää
2

Muutoksen suunnittelu

Millainen on organisaatiotasi parhaiten palveleva muutossuunnitelma?

Lue lisää
3

Suunnitelman toteutus

Minkälaista tukea voimme tarjota muutoksen toteutuksessa?

Lue lisää
4

Vaikuttavuuden arviointi

Miten hyvin muutoksen tavoitteet toteutuivat?

Lue lisää

Mistä syntyy onnistunut organisaatiomuutos?

Organisaatiomuutoksen ei tarvitse olla vaikeaa, ikävää ja mahdotonta. Parhaimmillaan se on innostavaa, motivoivaa ja opettavaista.

Jotta asiat aidosti muuttuisivat, olemme tukena muutosmatkanne kaikissa vaiheissa. Pilvilinnojen maalailun ja kankeiden prosessimallien sijaan uskomme konkretiaan ja yksilöllisiin ratkaisuihin.

Haastavakin organisaatiomuutos on mahdollinen. Se vaatii kuitenkin:

  • Muutoksen toteutumisen kannalta keskeisten asioiden tunnistamista ja huomioimista muutosmatkan kaikissa vaiheissa
  • Organisaation historian ja omien ainutlaatuisten lähtökohtien huomioimista muutoksen suunnittelussa
  • Asioiden, systeemien ja ihmisten tasapuolista huomioimista
  • Riittävän muutosenergian luomista muutoskitkan voittamiseksi

Lähdemme liikkeelle perusasioista. Jos ne eivät ole kunnossa, miten muutkaan asiat voisivat olla? Pinnallisten prosessikuvausten sijaan on selvitettävä, miten työyhteisö todella toimii käytännössä. Mitä syvällisemmin tunnemme organisaation toimintaa ja yhteistyömuotoja, sitä paremmin pystymme kehittämään itse työstä laadukasta ja merkityksellistä.

Mikään organisaatio ei ole identtinen jonkin toisen kanssa.

Mikään organisaatio ei ole identtinen jonkin toisen kanssa, joten niitä on turha tunkea samanlaisiin kaavioihin ja malleihin. Otamme huomioon ihmiset organisaation takana – heidän persoonansa, tarpeensa ja motivaatiotekijänsä – ja siksi osaamme innostaa heidät mukaan muutokseen.

Jokainen muutos vaatii myös organisaation johdon sitoutumista: jos jonkin on tarkoitus muuttua, myös johdon on oltava valmis haastamaan omia toimintatapojaan. On tärkeää, että johtaminen pysyy organisaatiolla koko muutosprosessin ajan.

Tiimiflow – Opas huipputiimin kehittämiseen

Lataa ilmainen opas

Artikkeleita aiheesta

Onnistunut organisaatiomuutos – Oman muutospolun löytäminen
Muutosjohtaminen kuuluu esimiehen arkeen – Osaatko käsitellä muutosvastarintaa?