Juha Saarinen

Lähikoulutus

Työoikeudelliset keinot ristiriitojen ratkaisemiseen (1pv)

Koulutuspaikka:

Innopoli 3, Vaisalantie 4, Espoo (Saapumisohje)

Voit osallistua valmennukseen myös etäyhteydellä.

Ilmoittaudu koulutukseen

Työpaikalla tulee väistämättä eteen tilanteita, jotka aiheuttavat ristiriitoja ihmisten välille. Esihenkilön on hyvä tunnistaa erilaiset ristiriidat ja osata reagoida niihin riittävän ajoissa. Valmennuksessa käydään läpi niin johtamisen kuin työoikeudenkin näkökulmasta erilaisia tapoja hoitaa työpaikan ristiriitoja sovittelun kautta. Valmennuksessa käydään läpi myös tehokkaita vuorovaikutustekniikoita, joilla ristiriitatilanteiden ratkaisua voi edistää rakentavalla tavalla.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät erilaiset ristiriitatilanteet ja osaat puuttua niihin oikealla tavalla ja riittävän ajoissa.
 • Tunnistat vastuusi ja oikeutesi esihenkilönä
 • Saat esimerkkejä todellisista tilanteista ja niihin löydetyistä ratkaisuista  
 • Opit vuorovaikutustekniikoita, jotka helpottavat tilanteen ratkaisua

Kenelle

Koulutus on suunnattu kaikille, jotka tarvitsevat työkaluja työpaikan ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen.

Kurssiohjelma

08:30
Ilmoit­tau­tu­minen ja aamukahvi
09:00
Johtamisoikeus ja velvollisuudet
 • Esihenkilön johtamisoikeuden rajat ja vastuut
 • Ristiriitatilanteet työlainsäädännön näkökulmasta
 • Puuttumatta jättämisen seuraukset
10:15
Tauko
10:30
Ristiriitatilanteet käytännössä
 • Esimerkkejä ristiriitatilanteista ja niiden ratkaisusta
 • Case-harjoitus
12:00
Lounas
13:00
Ristiriitatilanteen sovitteluun valmistautuminen
 • Oman roolin, tavoitteiden ja tahtotilan selkeyttäminen
 • Oman stressinsietokyvyn vahvistamisen tekniikat
 • Harjoitteet ristiriitatilanteiden tukemiseksi
Harjoitus: Itsereflektointi
14:15
Tauko
14:30
Vuorovaikutustekniikat ristiriitatilanteen eri vaiheisiin
 • Aloittaminen
 • Stressin vaikutukset ja sen kohtaaminen toisessa
 • Valmentavan otteen hyödyntäminen ja keskustelun edistämisen tekniikat
15:30
Tilaisuus päättyy

Hinta

Koulutuksen hinta on 890 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, aamupalan, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana. Tiedustele ryhmätarjouksia osoitteesta info@brik.fi.

Ilmoittautuminen

23.5.2023 klo 09.00-15.30
Juha Saarinen

Kouluttaja

Juha Saarinen

050 512 1569
Juha Saarinen on kokenut työoikeusjuristi. Juha tarjoaa käytännönläheistä koulutusta kaikissa työ- ja palvelussuhteiden elinkaareen liittyvissä asioissa. Juhan työhistoria on erityisesti vähittäiskauppa- ja rahoitusalalta ja hänellä on laajasti kokemusta haastavista työ- ja liike-elämän neuvotteluista. Kouluttajakokemusta Juhalla on 15 vuoden ajalta.

Erityisosaamisalueet

 • Henkilöstöhallintoon ja palvelussuhteisiin liittyvät asiat
 • Johtoryhmätyöskentely
 • Asiantuntijoiden johtaminen
 • Yhteistoimintamenettelyt
 • Riitojen ratkaisu

Kouluttaja

Tommi Lindholm

040 017 20 21
Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Erityisosaamisalueet

 • Johto­ryh­mä­työs­kentely
 • Asian­tun­ti­joiden johta­minen
 • Palkit­se­minen

Artikkeleita aiheesta

Miten ristiriidat työpaikalla ratkaistaan rakentavasti?
Heikosti hoidettu johtaminen voi viedä oikeuteen asti – Mitä esimiehen on huomioitava?