tommi

Etäkoulutus

Haastavat vuorovaikutustilanteet (etä)

Koulutus järjestetään webinaarina. Voit valita itsellesi sopivan ajan useasta eri vaihtoehdosta.

Ilmoittaudu webinaariin

Haastavista vuorovaikutustilanteista haastavia tekee niiden yllätyksellisyys – toisen osapuolen reaktioita on mahdoton ennustaa. Voimme vaikuttaa vain itseemme ja käyttäytymistavoitteisiimme tilanteessa. Tässä koulutuksessa käymme läpi haastavien vuorovaikutustilanteiden onnistumisen edellytykset. Tarkastelemme vuorovaikutustilannetta oman asenteen, valmistautumisen, harjoitteiden sekä yksinkertaisten käytännön tekniikoiden kautta. Tämän koulutuksen jälkeen jokainen osallistuja osaa valmistautua haastaviin vuorovaikutustilanteisiin, ymmärtää käyttäytymistavoitteiden merkityksen sekä osaa soveltaa yksinkertaisia vuorovaikutustekniikoita.

Hyödyt osallistujille

 • Opit, miten haastaviin vuorovaikutustilanteisiin pystyy valmistautumaan
 • Ymmärrät aktiivisen kuuntelun merkityksen sekä osaat soveltaa kuuntelun keskeisimpiä tekniikoita
 • Opit toimintamalleja, joiden avulla haastava tilanne pysyy ohjauksessasi
 • Valmennuksen jälkeen ymmärrät haastavissa vuorovaikutustilanteissa onnistumisen keskeisimmät osatekijät sekä tekniikat

Kenelle

Haastavia vuorovaikutustilanteita työssään kohtaaville.

Kurssiohjelma

09:00
Haastavaan vuorovaikutustilanteeseen valmistautuminen
 • Oman roolin selkeys
 • Oman stressinsietokyvyn vahvistamisen tekniikat
 • Miten kehittyä paremmaksi haastavissa vuorovaikutustilanteissa?
 • Harjoitus: Itsereflektointi
10:00
Stressin vaikutukset ja sen kohtaaminen toisessa
 • Stressin ja suorituskyvyn suhde
 • Stressin purkaminen vuorovaikutustilanteessa
10:30
Tauko
10:45
Haastavan vuorovaikutustilanteen vaiheet
 • Aloittaminen
 • Mihin kiinnittää huomio vuorovaikutustilanteessa?
 • Haastavan keskustelun edistämisen tekniikat
12:00
Koulutus päättyy

Hinta

Kou­lu­tuksen hinta on 390 eur/​hlö + alv 24%.

Ilmoittautuminen

2.12.2022 klo 09.00-12.00
7.2.2023 klo 09.00-12.00
27.4.2023 klo 09.00-12.00
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.

Kouluttaja

Tommi Lindholm

040 017 20 21
Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Erityisosaamisalueet

 • Johto­ryh­mä­työs­kentely
 • Asian­tun­ti­joiden johta­minen
 • Palkit­se­minen

Artikkeleita aiheesta

Näillä keinoilla palautteen antaminen helpottuu
Esimiehen vuorovaikutustaidot ennustavat johtamisen onnistumista