Ilmoittaudu

Esihenkilön oikeus johtaa (½pv)

26.10.2023 klo 09.00-12.00

Henkilö- ja yhteystiedot

Lisätiedot

Lisää osallistujaLisää osallistuja

Peruutusehdot
Osal­lis­tu­misen voi perua kuluitta 2 viikkoa ennen tapah­tumaa, sen jälkeen peritään 50% osal­lis­tu­mis­mak­susta. Mikäli osal­lis­tu­mista ei peruuteta lainkaan, veloi­tamme koko osal­lis­tu­mis­maksun. Peruutus on tehtävä kirjal­li­sesti.
Estyneen osal­lis­tujan tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö, tai vaihtaa osal­lis­tujan ilmoit­tau­tu­minen toiseen kurs­sia­jan­kohtaan.