Kauppa

Hybridijohtaminen

54,00 

Annina Eklund, Henni Jääskeläinen, Jari Salminen ja Tommi Lindholm (2021)

Hybridityö muuttaa työelämää, joten organisaatioidenkin on muututtava. Toimivan hybridimallin eteen pitää kuitenkin nähdä vaivaa, sillä se rakentuu vain organisaation omista lähtökohdista. Naapurin mallin tai ”parhaiden käytäntöjen” kopioiminen ei kannata.

Tämä kirja käsittelee hybridityötä niin käytännön työn johtamisen, tiimin vuorovaikutuksen, organisaation kulttuurin, kuin työntekijän arjen ja motivaationkin näkökulmista. Se nostaa esiin asioita, jotka hybridityöhön siirryttäessä on huomioitava, sekä tarjoaa näkökulmia siihen, millä tavoin omaan organisaatioon sopivaa hybridimallia voi kehittää.

Pohjimmiltaan hybridityössä ja hybridimallin rakentamisessa on kyse lähi- ja etätyön yhdistämisestä niin, että kummankin parhaat puolet saadaan esiin. Käytännönläheinen ja monipuolinen kirja sopii niin hybridityön suunnittelusta vastaavalle organisaation johdolle kuin oman johtamistyön tueksi lähijohtajille ja tiiminvetäjille.

ISBN 978-952-6614-16-8

Takaisin