Kauppa

Minun käyttöohje -harjoitus

4,90 

Minun käyttöohje auttaa tunnistamaan ja sanoittamaan omaa tapaasi toimia vuorovaikutustilanteissa ja odotuksiasi vuorovaikutukselle. Itsetuntemuksen myötä omien vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen helpottuu. Myös omat rajat on helpompi löytää ja pitää niistä kiinni.

Minun käyttöohje on työkalu, jonka tarkoituksena on selkeyttää sitä, miten organisaation, tiimin, työporukan tai projektitiimin jäsenet toivovat kanssaan vuorovaikutettavan. Itsen äärelle pysähtyminen ja omien vuorovaikutuksellisten tahtotilojen järjestelmällinen pohdinta on jo itsessään hyödyllistä, vaikka pohdinnan tuloksia ei jakaisikaan kenenkään kanssa.

Tiimi- ja työyhteisötasolla avattuna Minun käyttöohje auttaa hahmottamaan työtovereiden erilaisuutta ja syitä väärinymmärrysten ja ristiriitojen taustalla. Erilaisten vuorovaikutustapojen ja -toiveiden sanoittaminen auttaa näkemään erilaisten persoonien tuoman rikkauden ja antaa uusia näkökulmia vuorovaikutuksen kehittämiseen.

Ladattava pdf.

Takaisin