Kauppa

Muutoksen johtaminen

64,00 

Jari Salminen (2022)

Muutoksen johtamisesta on kirjoitettu satoja ja taas satoja kirjoja. Miksi vielä yksi?

Muutokset ovat osa arkeamme, halusimmepa sitä tai emme. Yhä useammin meiltä vaaditaan paitsi kykyä vähittäiseen uudistumiseen, myös valmiutta todelliseen transformaatioon, joka tarkoittaa oman ajattelumme haastamista ja organisaatiokulttuurin syvällistä uudistamista. Muutos ei kuitenkaan ole pelkästään uhka, vaan se avaa myös mahdollisuuksia, joihin rohkeimmat ja muutoskykyisimmät tarttuvat. Selviytyäksemme kunnialla tässä ajassa meidän on hyväksyttävä muutos maailman todelliseksi olemukseksi ja panostettava muutostaitojemme kehittämiseen. Yksilöinä ja organisaatioina.

Voidaksemme onnistua muutosjohtajana meidän on ymmärrettävä, mitä olemme johtamassa. Kyse on kompleksisesta kokonaisuudesta, jota on mahdotonta mallintaa yhdeksi yleispäteväksi muutosmalliksi. Jokaisen muutosjohtajan ja organisaation onkin itse suunniteltava oma muutospolkunsa ja otettava omista lähtökohdistaan kantaa erilaisiin painotuksiin, kuten vakaus vai joustavuus, tekniikka vai kulttuuri, hierarkia vai itseohjautuvuus sekä henkilöstön rooli muutoksessa.

Tämä kirja antaa aineksia vaikeiden pohdintojen tueksi. Se käsittelee muutoshankkeita suomalaisen muutosjohtajan näkökulmasta auttaen jäsentämään hankkeita ja onnistumaan muutoksen johtajan haastavassa tehtävässä.

Yritysvalmentaja, KTT Jari Salminen on tutkinut ja konsultoinut muutoshankkeita yli 30 vuotta. Muutosjohtajan työtä hän on tehnyt yrittäjänä, lähijohtajana, monen rockbändin leaderina, myynti- ja rahoitusjohtajana sekä ison eläkeyhtiön johtoryhmän jäsenenä. Tässä kirjassa hän tarkastelee muutosta niin strategisen johtamisen, lähijohtamisen kuin muutosvalmentajankin näkökulmasta sekä peilaa omia kokemuksiaan erilaisten työyhteisöjen jäsenenä.

ISBN 978-952-6614-17-5

Takaisin