Lähikoulutus

Esihenkilön tunnetaidot (2pv)

Avoin koulutus on tällä hetkellä tauolla, mutta järjestämme aiheesta koulutusta organisaatiokohtaisesti.

Pyydä tarjous

Opi kohtaamaan, säätelemään ja hyödyntämään tunteita työelämässä! Tunteet vaikuttavat organisaation vuorovaikutuksen toimivuuteen, stressinsietokykyyn, oppimiseen, yksilöiden kehittymiskykyyn sekä luovuuteen. Tunteet eivät ole organisaation prosesseista erillinen asia, vaan ne vaikuttavat tutkitusti edellä mainittujen lisäksi myös sitoutumiseen ja päätöksenteon laatuun. Tunteiden vaikutus organisaatiossa näkyy siis lopulta myös viivan alla. Tunnetaitoja kehittämällä voimme vaikuttaa kaikkiin yllä mainittuihin asioihin positiivisesti. Tunnetaitojen avulla pystymme parantamaan resilienssiämme ja kykyämme tehdä sosiaalisesti oikeita ratkaisuja sekä toimia rakentavammin haastavissa vuorovaikutustilanteissa. Organisaatiossa saavutettavien hyötyjen lisäksi tunteiden säätelytaidot ovat yksilön psykologisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen toimintakyvyn perusta. Työturvallisuuslainsäädännön näkökulmasta tarkasteltuna näihin kaikkiin asioihin positiivisesti vaikuttaminen on esihenkilön vastuulla. Tässä valmennuksessa opit keskeisimmät näkökulmat tunteista työelämässä – siitä, mitä kaikkea tunnetaidoilla on mahdollista saavuttaa, miten niitä käytännössä harjoitellaan ja miten tunteita voi hyödyntää organisaation kehittämisessä.

Hyödyt osallistujille

 • Opit hallitsemaan omaa käyttäytymistäsi stressaavissa tilanteissa ja onnistut paremmin haastavissa johtamistilanteissa
 • Ymmärrät tunnetaitojen ja tunteiden merkityksen organisaation kehittämisessä
 • Saat konkreettisia työkaluja tunteiden kohtaamiseen ja hyödyntämiseen vuorovaikutustilanteissa
 • Opit vahvistamaan positiivisia tunnereaktioita johdettavissasi
 • Saat näkökulmia tunnetaitojen kehittämiseen tiimisi kanssa

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu lähijohtajille ja johtoasemassa työskenteleville toimialasta riippumatta.

Kurssiohjelma

Päivä 1

08:30
Ilmoit­tau­tu­minen ja aamukahvi
09:00
Tilaisuuden avaus
09:15
Tunteet ihmisyyden keskiössä
 • Mitä ja miksi tunteet ovat?
 • Tunteet organisaatiossa
 • Tunteiden tutkimus – tunteiden vaikutus suorituskykyyn
10:15
Tauko
10:30
Itsetuntemus tunnetaitojen perustana
 • Itsetuntemuksen merkitys tunnetaitojen näkökulmasta
 • Tietoisuus tunteista ja tunteiden käsittely
 • Tunteiden kohtaaminen vuorovaikutustilanteissa
 • Harjoitus: Itsereflektointi tekniikat ja mielikuvaharjoittelu
12:00
Lounas
13:00
Tunnetaitojen kehittäminen organisaatiossa
 • Tunteiden kohtaaminen ja potentiaali tiimissä
 • Tunneälyn kehittämisen työkalut
 • Tunteiden pelisäännöt
 • Harjoitus: Arvostuksen osoittamisen positiiviset vaikutukset
14:15
Tauko
14:30
Tunnetaitojen kehittäminen ja seuraavat askeleet
 • Esihenkilötyö tunteiden näkökulmasta
 • Harjoituksia ja ohjeita käytännön kehittämiseen oman tiimin kanssa
 • Yhteenveto ja vinkit jatkoon
 • Harjoitus: Tunnetaitojen kehittämisen seuraavat askeleet
15:30
Päivä päättyy

Päivä 2

08:30
Aamupala
09:00
Tilaisuuden avaus
09:15
Tunteiden säätelytaidot hyvinvoinnin avaimena
 • Mitä itsesäätely on?
 • Itsesäätely ja hyvinvointi
 • Itsesäätely ja toimintakyky
 • Harjoitus: Keskustelua aihepiirin ympärillä
10:15
Tauko
10:30
Toiminnan säätely tunteiden säätelyn avaimena
 • Toimintaan aktivoituminen
 • Ongelmaratkaisun asenne
 • Siedättämisen taidot
 • Harjoitus: Aktivioitumisharjoitus
12:00
Lounas
13:00
Kokemuksen säätely tunteiden säätelyn avaimena
 • Läsnäolon filosofia
 • Keskittymisen taito
 • Läsnäolon taito
 • Harjoitus: Keskittymisharjoitus
14:15
Kahvitauko
14:30
Ajattelun säätely tunteiden säätelyn avaimena
 • Ajattelun ABC-malli
 • Uudelleen tulkinta
 • Mentalisaatiotaidot
 • Harjoitus: Mentalisaatioharjoitus
15:30
Päivä päättyy

Hinta

Tilaisuuden hinta on 1490 eur/​hlö + alv 24 %, joka sisältää koulutusmateriaalit, lounaan ja kahvitarjoilut päivän aikana. Tiedustele ryhmäalennusta tai pyydä tarjous yrityksellesi räätälöidystä koulutuksesta tästä.

Kouluttaja

Tommi Lindholm

040 017 20 21
KTM Tommi Lindholm kouluttaa laajasti lähijohtamisen eri osa-alueita ja on erikoistunut tekoälysovellutusten hyödyntämiseen johtamistyössä. Teknologia on ollut aina lähellä Tommin sydäntä, mistä myös innostus tekoälyn kehityksen seurantaan on lähtenyt. Tommin kaiken valmentamisen taustalla vaikuttaa tutkijan syvällinen ymmärrys organisaatioiden toiminnasta ja ihmisten käyttäytymisestä.

Erityisosaamisalueet

 • Johto­ryh­mä­työs­kentely
 • Asian­tun­ti­joiden johta­minen
 • Haastavat vuorovaikutustilanteet
 • Palkitseminen
Joni Martikainen

Kouluttaja

Joni Martikainen

Joni on psykologi, tietokirjailija ja kouluttaja. Akateemisen tutkimustyönsä kautta hän on perehtynyt erityisesti ihmisen persoonallisuuteen ja tunne-elämään liittyviin ilmiöihin. Hänen erikoisosaamistaan on persoonallisuuden ja tunne-elämän yksilötutkimus. Hän on tunnettu tutkimusnäyttöön nojaavista menetelmistään ja syvällisestä asiantuntemuksesta ihmisen ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen saralla. Joni pitää psykologin vastaanottoa KKT-keskus Arvossa Helsingissä, jossa hän tutkii ja tapaa eri-ikäisiä asiakkaita monenlaisista eri syistä.

Erityisosaamisalueet

 • Syvällinen asiantuntemus ihmisen ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen aiheista
 • Persoonallisuuden ja tunne-elämän yksilötutkimus

Artikkeleita aiheesta

Hyvät tunnetaidot auttavat eteenpäin työelämässä
Esimiehen vuorovaikutustaidot ennustavat johtamisen onnistumista – osaatko vaikuttaa tunteisiin?
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.