Annina

Lähikoulutus

Motivaation johtaminen (2pv)

Avoin koulutus on tällä hetkellä tauolla, mutta järjestämme aiheesta koulutusta yrityskohtaisesti. Kysy lisää kouluttajalta!

Ilmoittaudu koulutukseen

Valmennuksessa käydään läpi keskeisimmät motivaatioon vaikuttavat tekijät ja miten näihin voidaan vaikuttaa positiivisesti. Tutustumme valmennuksessa erilaisiin motivaatiotekijöihin Reissin motivaatioteorian kautta. Kurssin hintaan sisältyy henkilökohtainen Reiss Motivaatioprofiili. Valmennuksen jälkeen ymmärrät, miten organisaation motivaatiotekijät saadaan näkyviksi ja konkreettisiksi ja pystyt kehittämään organisaatiosi toimintaa motivaatiotekijöiden perusteella.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät mistä motivaatio muodostuu ja miten siihen voidaan vaikuttaa johtamisen keinoin
 • Opit tunnistamaan motivaatioon vaikuttavat asiat organisaatiossasi
 • Saat käytännön työkaluja motivaation tukemiseen
 • Opit tunnistamaan omia motivaatiotekijöitäsi Reissin motivaatioprofiilin avulla ja hyödyntämään näitä johtamistaitojen kehittämisessä
 • Saat käytännön esimerkkejä motivointityön tekemisestä

Kenelle

Koulutus on tarkoi­tettu esimiehille ja johtoasemassa työskenteleville toimia­lasta riip­pu­matta.

Kurssiohjelma

Päivä 1.

08:30
Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen
09:00
Tilaisuuden avaus
09:15
Motivaation osatekijät työssä tutkimuksen näkökulmasta
 • Sisäinen vs. ulkoinen motivaatio
 • Motivointityö käytännössä
10:15
Tauko
10:30
Motivaation perusta organisaatiossa
 • Luottamuksen dynamiikka
 • Luottamuksen edistäminen
 • Psykologinen turvallisuus ja sen kehittäminen
12:00
Lounas
13:00
Motivaation perusta organisaatiossa jatkuu
 • Läsnäolo
 • Kasvun mahdollisuudet
 • Valmentava ote
14:15
Tauko
14:30
Palaute motivaation kulmakivenä
 • Palautteen eri muodot
 • Vertaispalaute ja sen keinot
 • Palautekulttuurin kehittäminen
Harjoitus: Rakentavan palautetilanteen muotoilu
16:00
Päivä päättyy

Päivä 2.

08:30
Aamiainen
09:00
Tilaisuuden avaus
09:15
Reissin motivaatioteoria ja motivaatiotekijät
 • Mikä ihmisiä motivoi? -Reissin motivaatiotekijät
 • Mikä ihmisten motivaatiota yhdistää ja millä tavoin olemme erilaisia?
 • Reissin motivaatioprofiili
10:15
Tauko
10:30
Minun motivaatioprofiilini
 • Henkilökohtaisen motivaatioprofiilin läpikäynti
 • Omien motivaatiotekijöiden ymmärtäminen ja tunnistaminen
12:00
Lounas
13:00
Erilaisten motivaatiotekijöiden sudenkuopat
 • Miten tunnistan omat sokeat pisteeni?
 • Miten voin ymmärtää paremmin eri tavoin motivoituvia ihmisiä?
 • Mitä vahvuuksia ja heikkouksia motivaatiotekijöihin liittyy?
 • Kysymyksiä motivaatioprofiilista ja sen tulkinnasta
14:15
Tauko
14:30
Reissin motivaatiotekijät johtamisen apuvälineenä
 • Miten johdan eri tavoin motivoituneita henkilöitä?
 • Miten voin kehittää johtamistaitojani Reissin motivaatioteoriaa hyödyntäen?
16:00
Tilaisuus päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 1490 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Henkilökohtaisen Reiss motivaatioprofiloinnin (ovh. 265€), aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
Annina

Kouluttaja

Annina Eklund

040 125 29 91
Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

Erityisosaamisalueet

 • Osaamisen kehittäminen
 • Motivaatio
 • Tiimityö
 • Perehdytys

Kouluttaja

Tommi Lindholm

040 017 20 21
Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Erityisosaamisalueet

 • Palkitseminen
 • Asian­tun­ti­joiden johta­minen
 • Johto­ryh­mä­työs­kentely

Artikkeleita aiheesta

Hyödynnä motivaatiotekijät ja muokkaa työ tiimillesi sopivammaksi
Motivaatioprofiili auttaa löytämään luontaiset tavat oppia uutta