Lähikoulutus

Vaikuttava palaute (1pv)

Koulutuspaikka: Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Ilmoittaudu koulutukseen

Palautteen merkitystä organisaatioissa ja johtamistyössä on vaikea painottaa liikaa. Samalla palaute on yksi haastavimmista asioista työelämässä – se on vaikeaa, ärsyttävää, ikävääkin. Samanaikaisesti palaute on oleellista, kaivattua ja kehittymisen mahdollistavaa. Tässä koulutuksessa opit, mistä toimivat palautekulttuurit rakentuvat, miten kannustaa kollegojen keskinäiseen palautteeseen, minkälainen palaute mahdollistaa oppimista ja miten haastavat palautetilanteet kannattaa käytännössä toteuttaa.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät palautteen eri muodot, palautteen antamisen haasteiden juurisyyt sekä mihin palautetta tulisi kohdistaa
 • Saat ensikäden kokemuksellista tietoa haastavista palautetilanteista
 • Tiedät, mistä toimiva palautekulttuuri muodostuu
 • Rakennat oman, konkreettisen lähestymistavan toimivan palautekulttuurin edistämiseksi omassa organisaatiossasi
 • Osaat auttaa oman organisaatiosi jäseniä rakentamaan toimivia palautetilanteita

Kenelle

Koulutus on suun­nattu kaikille asiantuntijoille ja esimiehille, jotka haluavat kehittää oman organisaationsa palautekulttuuria sekä omia palautteenantotaitojaan.

Kurssiohjelma

08:30
Aamiainen
09:00
Tilai­suuden avaus
09:15
Palaute ja vuorovaikutus
 • Mihin palautetta tarvitaan?
 • Palaute työelämässä – palaute eri tieteiden näkökulmasta
 • Palautteen tasapaino
 • Rakentavan palautteen haasteet
10:15
Tauko
10:30
Palautteen antamisen eri muodot
 • Palautteen antamisen mallit
 • Palautteen eri kohteet
 • Esimiehen palaute
Harjoitus: Oman palautemallin muotoilu
12:00
Lounas
13:00
Palautekulttuurin kehittäminen
 • Palautteen kehittämisen prosessinäkökulma
 • Palautteen tavoite
 • Vertaispalaute
14:15
Kahvi
14:30
Palautetilanteissa onnistumisen tukeminen
 • Mielikuvaharjoittelu
 • Järjestelmällinen itsereflektio
 • Kuuntelun merkitys ja tekniikat
 • Palautteen vastaanottaminen
 • Palautteen periaatteet ja pelisäännöt
16:00
Tilaisuus päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 790 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilun.

Ilmoittautuminen

23.11.2021 klo 09.00-16.00
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.

Kouluttaja

Tommi Lindholm

040 017 20 21
Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Erityisosaamisalueet

 • Johto­ryh­mä­työs­kentely
 • Asian­tun­ti­joiden johta­minen
 • Palkit­se­minen

Artikkeleita aiheesta

Näillä keinoilla palautteen antaminen helpottuu
Kuinka hyvin hallitset nämä työyhteisötaidot?