Johta­misen ja esimiestyön erikoi­sam­mat­ti­lehti
Chat GPT

Chat GPT keinoälyn soveltaminen esihenkilötyössä

Chat GPT on varmasti tässä vaiheessa jo useammalle teknologiakenttää edes sivusilmällä seuraavalle suhteellisen tuttu keinoälysovellus. Sen sovellusmahdollisuudet tuntuvat lähes rajattomilta, mutta miten sitä voisi soveltaa esihenkilötyöhön?

Chat GPT pohjautuu ”omien sanojensa” mukaan, oheiseen teknologiaan:

ChatGPT is based on a type of Artificial Intelligence called deep learning and specifically a type of deep learning called Transformer neural network. Transformer networks are currently the state-of-the-art in natural language processing tasks such as language translation, text summarization, and text generation.

Siltä onnistuu myös suomeksi kääntäminen:

ChatGPT on perustunut tekoälyn erityislaatuun nimeltä syväoppiminen ja tarkemmin sanoen syväoppimisen erityislaatuun nimeltä Transformer-neuraaliverkko. Transformer-verkot ovat tällä hetkellä luonnollisen kielen käsittelyn tehtävien kuten kielenkäännöksen, tekstin tiivistämisen ja tekstin luomisen kärkitekniikoita.

Chat GPT:n sovellusmahdollisuudet tuntuvat lähes rajattomilta. Se osaa mm. kääntää tekstiä eri kielille (kuten yllä huomaa, ei Chat GPT ole missään nimessä täydellinen), säveltää yksinkertaisia sävelkulkuja, ideoida blogipostauksia, antaa kirjasuosituksia ja -referaatteja, neuvoa ruuanvalmistuksessa, tehdä excel makroja sekä kirjoittaa eri käyttötarkoituksiin yksinkertaisia koodisovellutuksia.

Chat GPT osaa antaa lähtökohtia ja tukea luovuudessa, mutta se ei osaa olla luova. Chat GPT:n avulla voidaan siis tukea luovaa toimintaa, muttei korvata sitä. Ainakaan vielä.

Tämä teknologia näyttäisi siis taipuvan moneen, mutta miten tätä voisi soveltaa esihenkilötyöhön? Tutkimustemme mukaan esihenkilötyössä yksi keskeisistä haasteista on aikaan liittyvä. Esihenkilöiden päivät täyttyvät Suomessa keskimäärin asioilla, jotka eivät suoranaisesti edesauta johtamistoiminnassa menestymistä. Se, mihin esihenkilöiden aika kuluu keskimäärin Suomessa löytyy oheisesta selvityksestämme.

Aika on siis kortilla. Tässä kohdin Chat GPT astuu kuvioihin. Ohessa siis käytännön esimerkki siitä, miten esihenkilötyössä voit säästää aikaa.

Esimerkki Chat GPT:n hyödyntämisestä esihenkilötyössä

Tilanne: Sinun tarvitsee antaa rakentavaa palautetta työntekijällesi. Et ole ihan varma miten asiaa lähtisit edistämään. Huomaat tuijottavasi seinää ja asia ei tunnu edistyvän. Alkaa ehkä jopa hieman ahdistamaan ja mielesi pyrkii jo siirtymään seuraaviin asioihin. ”Mitä jos sittenkin ensin tekisin tämän raportin pois alta ja sitten vasta mietin tarkemmin…”

Päätät kuitenkin kaivaa Chat GPT:n esille ja esität tälle seuraavan kysymyksen (vuoropuhelu on englanniksi, mutta Chat GPT kykenee kääntämään tekstit myös kohtuulliselle suomen kielelle):

Kysymys: ” As a manager, how would you go about giving constructive feedback to an employee?”

Chat GPT vastaus:

Chat GPT -vastaus 1.

Hyviä huomioita, mietit. Mutta sitten pitäisi varmaan varata aika ko. työntekijän kanssa.. Mitenköhän sitä lähtisi…

Kysymys: Can you make an email draft of scheduling this kind of a meeting?

Chat GPT vastaus:

Chat GPT -vastaus 2.

Noniin ja eikun omaan kieleen sopivaksi ja nimiä oikeille kohdin. Mutta mitä jos itse tapaamisessa hommat ei menekään niin jouhevasti ja tunnereaktiot ovatkin puolin ja toisin yllättävän voimakkaita?

Kysymys: Regarding the actual meeting, what if said employee lashes out and gets defensive about the issues raised?

Chat GPT vastaus:

Chat GPT -vastaus 3.

Edelleen hyviä pointteja. Vähän voisi olla sellainen aavistus että tunnereaktiota saattaa tulla, joten todennäköisesti joudumme käsittelemään asiaa myös uudemman kerran. Mitäköhän tämän jatkokäsittelytapaamisen sopimisessa olisi hyvä huomioida…

Kysymys: Can you write an email for rescheduling this kind of meeting?

Chat GPT vastaus:

Chat GPT -vastaus 4.

Tunnistan myös itsessäni asioita, jotka ovat todennäköisesti johtaneet tämän tilanteen syntyyn. Näin voisin olettaa että palautetta on tulossa myös työntekijän puolelta. Mitäköhän olisi hyvä huomioida palautteen vastaanottamisessa?

Kysymys: How can I get better at receiving feedback from my employee?

Chat GPT vastaus:

Chat GPT -vastaus 5.

Chat GPT ei tee johtamistyötä puolestasi, mutta se aivan varmasti helpottaa asioiden hahmottamista ja erilaisten lähestymistapojen punnitsemista. Itse tunnistan osa-alueita kyseisissä vastauksissa, jotka voi miettiä syvällisemmin, mutta varsinaisia asiavirheitä ei kyseinen keinoäly ainakaan tällä kertaa tuottanut. Lisäksi tällaisten sähköpostivedosten tuoma ajansäästö voi olla kertaluonteisesti pieni, mutta tämä on esihenkilötyössä toistuvaisluontoinen asia ja näin vapauttaa aikaa johtamisessa keskeisimmille asioille, kuten esimerkiksi kasvokkaiselle vuorovaikutukselle ja ihmissuhteiden rakentamiselle arjessa.

Tämä oli esimerkki vain yhdestä johtamistilanteesta, mutta käytännössä vain luovuus on rajana Chat GPT:n hyödyntämisessä esihenkilötyössä.

Tommi Lindholm
Yritysvalmentaja
KTM Tommi Lindholm kouluttaa laajasti lähijohtamisen eri osa-alueita ja on erikoistunut tekoälysovellutusten hyödyntämiseen johtamistyössä. Teknologia on ollut aina lähellä Tommin sydäntä, mistä myös innostus tekoälyn kehityksen seurantaan on lähtenyt. Tommin kaiken valmentamisen taustalla vaikuttaa tutkijan syvällinen ymmärrys organisaatioiden toiminnasta ja ihmisten käyttäytymisestä.
Lue lisää
Ilmoittaudu koulutukseen
Hybridijohtaminen
Kirjat
Hybridijohtaminen
Lue lisää
Aiheesta lisää
Jokaisella on oma johtamisideologia
Lähijohtaja, tiedätkö missä menevät sinun kuplasi rajat?
Lue artikkeli
palkitsemisjärjestelmä
Moni palkitsemisjärjestelmä on vaikuttavuudeltaan heikko ja hirvittävän kallis
Lue artikkeli