Johta­misen ja esimiestyön erikoi­sam­mat­ti­lehti
esimieskoulutus

Haluatko olla hyvä johtaja? Käy laadukas esimieskoulutus

Ylenitkö esimieheksi? Onnea! Heti alkuhuuman jälkeen on aika ottaa uusi rooli haltuun. Jotta pääset aloittamaan urasi seuraavan vaiheen kunnialla, ensimmäiseksi kannattaa käydä laadukas esimieskoulutus.

Tai sitten saatat olla jo kokenut ja lukuisia hankalia tilanteita selvittänyt esimies. Silloinkin kannattaa käydä päivittämässä tietonsa ja näkemyksensä esimiehille tarkoitetuissa koulutuksissa aika ajoin, ettei jää oman kuplansa vangiksi. Suomalaisessa johtamisessa on vielä rutkasti parantamisen varaa. Kulloiseenkin tilanteeseen sopiva esimieskoulutus varmistaa, että tiedot ja taidot pysyvät ajan tasalla.

Millainen on hyvä esimies?

Vastaus kysymykseen kulminoituu oikeastaan kahteen jatkokysymykseen:

Miten suuren osan tiimisi voimavaroista osaat valjastaa käyttöösi?

Mikä saa parhaat ihmiset liittymään juuri sinun tiimiisi?

Kysymysten takaa paljastuu valtava osaamisalueiden kirjo. Kenenkään työura ei riitä kaikkien esimiestyön osa-alueiden täydelliseen hallintaan, eikä se ole edes tarpeen. Lyhytaikainenkin panostus – vaikka se laadukas esimieskoulutus aina silloin tällöin – ihmisten johtamisen saloihin auttaa loikkaamaan esimiesten parhaimmistoon.

Valitettavasti suuri osa esimiehistä on nimittäin niin kiinni omassa henkilökohtaisessa suorittamisessaan, ettei heillä ole aikaa paneutua kunnolla henkilöstönsä johtamiseen ja valmentamiseen. Tämä ei ole esimiesten vika, vaan johtuu yleisestä suhtautumisesta lähijohtamiseen. Esimiesten osaaminen on myös erittäin kirjavaa ja itse asiassa ne, joille esimieskoulutus antaisi kaikkein eniten, loistavat valmennuksissa poissaolollaan.

Suomalaisjohtajien selkeät heikkoudet ovat avoimemman keskustelukulttuurin luominen, ihmisläheisempi innostaminen ja matala kunnianhimon taso, selvisi Työelämä 2020 -hankkeen tilaamasta tutkimuksesta viime vuonna. Juuri näiden heikkouksien kehittämiseen laadukas esimieskoulutus porautuu. Suurimmiksi vahvuuksiksi tutkimuksessa nousivat puolestaan vahva asiaosaaminen, yhteinen arvopohja ja maanläheisyys, Tekniikka&Talous kirjoittaa.

Tekemiemme työntekijöiden haastattelujen perusteella, joita avataan tarkemmin Uuden esimiehen kirjassa, hyvä esimies on esimerkiksi:

 • Tavoitehakuinen ja vaikuttamishaluinen
 • Hyvä vuorovaikuttaja ja rohkea palautteen antaja
 • Kiinnostunut muiden johtamisesta
 • Suunnittelutaitoinen
 • Systemaattinen ja analyyttinen
 • Käytökseltään luottamusta herättävä
 • Ammatillisesti riittävän osaava omalla vastuualueellaan
 • Taitava strategisessa ajattelussa
 • Taitava itsensä johtaja

Listaa voisi jatkaa loputtomiin. Esimiestyön laatua ei kuitenkaan voi arvioida vain yleisellä tasolla, vaan se pohjautuu niihin odotuksiin, joita johdolla, henkilöstöllä ja asiakkailla on esimiehen työtä kohtaan. Esimiehen pätevyys ratkeaakin aina siinä ympäristössä, jossa hän esimiestyötä tekee.

esimies

Esimieskoulutus kertoo, mitä kaikkea hyvä esimiestyö on

Myös Googlen laajassa kymmenen vuotta kestäneessä tutkimuksessa, josta Markkinointi&Mainonta kertoo, hyvän johtajan ominaisuudet painottuivat selkeästi enemmän yhteistyötaitoihin ja inhimillisyyteen kuin tiukkaan asiaosaamiseen.

Hyvä esimiestyö on siis paljon muutakin kuin tulostavoitteiden tuijottelua ja palaverien vetämistä. Laadukas esimieskoulutus antaa erinomaiset eväät ihmisten johtamiseen, sillä se pureutuu esimiestyöhön pintaa syvemmälle. Hyvään esimiestyöhön kuuluu esimerkiksi:

 • Mission kirkastaminen

Hyvä esimies tekee työntekijöilleen selväksi: Miksi olemme olemassa? Mitä hyvää tuotamme ympäristöllemme? Mikä on roolimme markkinoilla?

 • Asiakasnäkökulman korostaminen

Hyvä esimies muistuttaa mieleen oleellisen: Ketkä ovat asiakkaitamme? Mitä he meiltä odottavat? Millaista arvoa tuotamme heille?

 • Tavoitetilan eli vision kirkastaminen

Hyvä esimies katsoo kohti tulevaisuutta: Mihin olemme menossa lyhyemmällä ja pidemmällä tähtäimellä? Mitä hyvää tulevaisuudelta on lupa odottaa?

 • Työn merkityksen kokemuksen vahvistaminen

Hyvä esimies huolehtii työntekijöistään: Mitä jokaisen työntekijän on tehtävä, jotta yhteinen tavoitteemme voisi toteutua? Miksi jokaisen työntekijän työ on arvokasta? Mihin isompaan kokonaisuuteen se liittyy?

 • Tiimin valmentaminen

Hyvä esimies näkee mahdollisuudet hyödyntää erilaisuutta ja kollektiivista älykkyyttä sekä pyrkii minä-ajattelusta me-ajatteluun.

 • Organisaation muutosvalmiuden kehittäminen

Hyvä esimies ennakoi, jotta tiimi pystyy reagoimaan asiakkaiden ja kilpailuympäristön muutoksiin sekä hyödyntämään muutosten tuomia uusia mahdollisuuksia.

 • Jatkuvan kehittymisen varmistaminen

Hyvä esimies pitää huolen osaamisen kehittämisestä sekä yksilö- että tiimitasolla.

Esimieskoulutus auttaa ratkomaan haastavia tilanteita

Esimiehen osaaminen punnitaan erityisesti haastavissa johtamistilanteissa, joihin suomalaisetkin esimiehet tämän tästä joutuvat. Tilanteista ei yleensä selviä välttelemällä tai lakaisemalla ongelmaa maton alle, vaan puuttumalla ongelmaan jämäkästi ja ratkaisemalla se rakentavasti eri osapuolten näkemyksiä kuunnellen. Esimiestyö on myös vaikeiden päätösten tekemistä, sellaisten, joita alaiset voivat vastustaa. Aina ei voi miellyttää kaikkia.

Apua hankaliin tilanteisiin antaa hyvä esimieskoulutus, jossa voi valmentajan asiantuntemuksen lisäksi ammentaa vertaistukea muilta osallistujilta. Kokemuksemme mukaan esimiehet joutuvat painimaan samantyyppisten ongelmien kanssa toimialasta riippumatta. Vähintäänkin kannattaa varmistaa, että tuntee suomalaisen työlainsäädännön mahdollisimman hyvin.

Esimieskoulutus ei mene hukkaan, sillä lainsäädännön tuntemus korostuu entisestään nyt, kun työntekijätkin ovat yhä tietoisempia omista oikeuksistaan ja asettavat esimiestyölle uudenlaisia laatuvaatimuksia. Omat haasteensa asettaa tietysti myös se, että lainsäädäntö uudistuu jatkuvasti.

Haastavien esimiestilanteiden mahdollisimman tehokas ja rakentava ratkaiseminen on yleensä helpompaa, kun ongelmiin puututaan mahdollisimman nopeasti. Mitä kauemmin ongelmat jatkuvat, sen tiukemmin osapuolet ehtivät yleensä kaivautua asemiinsa.

toimintaohje

Ongelmiin puuttumisessa ei ole kyse vain esimiehen työnjohto-oikeuden varmistamisesta, vaan myös siitä, että työntekijä voi saada hankalissa tilanteissa mahdollisimman paljon tukea esimieheltään. Monissa organisaatioissa onkin kehitetty puuttumisen rinnalle erilaisia varhaisen välittämisen malleja. Molempien toteutuminen vaatii esimieheltä aktiivisuutta ja rohkeutta tarttua ongelmiin.

Hyvä johtaja tarvitsee johtamisvoimaa

Entä mistä syntyy johtamisvoima, siis se ohjaava vaikutus, joka esimiehellä on johtamiinsa ihmisiin? Osa siitä perustuu tietysti asemavaltuutukseen eli esimiesaseman mukana tulevaan käskyvaltaan, joka tulee työlainsäädännöstä. Esimies ei kuitenkaan pärjää pelkällä määräämisellä ja kontrollilla. Hyvä johtaja pystyy myös motivoimaan ja kannustamaan johdettaviaan.

Selkeää reseptiä johtamisvoimalle ei ole. Siihen liittyy myös sisäänrakennettuina pidettyjä ominaisuuksia kuten karisma ja synnynnäiset johtajaominaisuudet. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että karismassakin on pitkälti kyse kyvystä vaikuttaa muiden ihmisten tunteisiin. Se puolestaan on taitolaji, jota voi kehittää. Synnynnäisten johtajaominaisuuksien sijaan kyse taas voi olla siitä, että jotkut meistä alkavat harjoitella johtamistaitoja jo esikoulussa ja kehittyvät aina vain taitavammiksi.

”Synnynnäisten ominaisuuksien” lisäksi johtamisvoiman lähteitä ovat ainakin:

 1. Ammatillinen substanssiosaaminen
 2. Tiimivalmentajan taidot eli kyky ja rohkeus aktiiviseen ja vaikuttavaan palautteen antamiseen
 3. Tilanteeseen sopiva johtamistyyli
 4. Johtamiseen käytetty energia
 5. Vuorovaikutustaidot
 6. Sanaton viestintä ja oman toiminnan antama esimerkki

Johtamisvoima kumpuaa siis samoista ominaisuuksista kuin se, kuinka hyvä johtaja on. Johtamisvoima ei ole koskaan täydellinen. Johdettaviin henkilöihin vaikuttavat ja heidän ajatteluaan ohjaavat myös monet muut tekijät, kuten heidän omat tavoitteensa, ympäröivä yhteiskunta ja ihmiset, joiden kanssa he viettävät aikaansa.

Esimieskoulutus auttaa kuitenkin kaivamaan esiin kunkin omat vahvuudet johtajana ja hiomaan johtamisvoimaa niin lähelle sataa prosenttia kuin se kussakin tilanteessa on mahdollista.

Henni Jääskeläinen
Viestinnän asiantuntija
Henni vastaa Brik-lehdestä sekä työskentelee tiiviisti myös Brikin kirjatuotannon ja oppaiden parissa. Hennin erikoi­salaa on erityi­sesti erityyp­pisten tekstien tuot­ta­minen.
Lue lisää
uuden-esimiehen-kirja
Kirjat
Uuden esimiehen kirja – Tulevaisuuden johtajalle
Lue lisää
Aiheesta lisää
Hyvä esimies vai hyvä asiantuntija - Kumpi sinä olet?
Hyvä esimies osaa johtaa sekä ihmisiä että asioita.
Lue artikkeli
motivaatioprofiili
Miten kohtaat esimiestyön haasteet?
Lue artikkeli