Annina

Etäkoulutus

Etäjohtaminen – Haasteet ja mahdollisuudet!

Tämä avoin koulutus on tällä hetkellä tauolla, mutta järjestämme aiheesta koulutusta organisaatiokohtaisesti.

Ota yhteyttä

Koulutuksessa käymme läpi tehokkaan etätyöskentelyn johtamisen käytäntöjä. Saat keinoja oman tiimisi työskentelyn ohjaamiseen ja seurantaan. Käsittelemme myös hybridijohtamisen ja etätyön yleisimpiä haasteita, ja saat niihin konkreettisia ratkaisuehdotuksia. Koulutuksen käytyäsi osaat nostaa esiin etätyön mahdollisuudet, motivoida tiimiäsi tavoitteiden saavuttamiseen ja ymmärrät mitä hyvä etäjohtaminen pitää sisällään.

Hyödyt osallistujille

 • Saat käytännön keinoja etätyön suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin
 • Kehität johtamistaitojasi ja tunnistat mitä erityispiirteitä etäjohtaminen pitää sisällään
 • Kehität taitojasi etäviestinnässä ja -vuorovaikutuksessa
 • Opit rakentamaan tiimin yhteiset etätyön pelisäännöt
 • Opit vetämään aktivoivia ja tehokkaita etäpalavereja
 • Opit huomioimaan tiimin jäsenten erilaiset tarpeet etäjohtamisessa

Kenelle

Esimiehille ja tiiminvetäjille toimialaan katsomatta

Kurssiohjelma

Jakso 1: Itsenäistä työskentelyä (videotallenteita) (noin 1h)
 • Etätyöskentelyn tavoitetilan kirkastaminen ja täsmällisten tavoitteiden asettaminen
 • Etäjohtamisen tärkeimmät periaatteet ja niiden edistäminen omassa tiimissä
Väli­tehtävä 1: Tehdään itse­näi­sesti ennen toista jaksoa
Jakso 2: Vuorovaikutteinen webinaari (2h), jossa sinulla on mahdollisuus keskustella kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa.
 • Etäjohtamisen yleisimmät haasteet
 • Etätyön mahdollisuudet
 • Tiimin jäsenten sitouttaminen ja motivointi etätyöhön
 • Vinkit etäviestinnän ja -vuorovaikutuksen kehittämiseen
Väli­tehtävä 2: Tehdään itse­näi­sesti ennen viimeistä jaksoa
Jakso 3: Itsenäistä työskentelyä (videotallenteita + harjoitustehtävä) (noin 1h)
 • Työn seurannan käytännöt etätyössä
 • Tehokkaan etäpalaverin suunnittelu ja toteutus
Kirja: Taitava tiimi­val­mentaja
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
Annina

Kouluttaja

Annina Silvonen

040 125 29 91
Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

Erityisosaamisalueet

 • Hybridijohtaminen
 • Tiimityö
 • Motivaatio
 • Perehdytys

Kirjat

Hybridijohtaminen

Hybridijohtaminen

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Millainen on motivoiva etäpalaveri?
Hyödynnä motivaatiotekijät ja muokkaa etätyö tiimillesi sopivammaksi