Annina

Etäkoulutus

Etäjohtamisen haasteet ja mahdollisuudet

Avoin koulutus on tällä hetkellä tauolla, mutta järjestämme aiheesta koulutusta yrityskohtaisesti.

Ilmoittaudu webinaariin

Koulutuksessa käymme läpi tehokkaan etätyöskentelyn johtamisen käytäntöjä. Saat keinoja oman tiimisi työskentelyn ohjaamiseen ja seurantaan. Käsittelemme myös hybridijohtamisen ja etätyön yleisimpiä haasteita, ja saat niihin konkreettisia ratkaisuehdotuksia. Koulutuksen käytyäsi osaat nostaa esiin etätyön mahdollisuudet ja motivoida tiimiäsi tavoitteiden saavuttamiseen.

Hyödyt osallistujille

 • Saat käytännön keinoja etätyön suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin
 • Kehität johtamistaitojasi ja tunnistat etäjohtamisen erityispiirteet
 • Kehität taitojasi etäviestinnässä ja -vuorovaikutuksessa
 • Opit rakentamaan tiimin yhteiset etätyön pelisäännöt
 • Opit vetämään aktivoivia ja tehokkaita etäpalavereja
 • Opit huomioimaan tiimin jäsenten erilaiset tarpeet etäjohtamisessa

Kenelle

Esimiehille ja tiiminvetäjille toimialaan katsomatta

Kurssiohjelma

Jakso 1: Itsenäistä työskentelyä (videotallenteita) (noin 1h)
 • Etätyöskentelyn tavoitetilan kirkastaminen ja täsmällisten tavoitteiden asettaminen
 • Etäjohtamisen tärkeimmät periaatteet ja niiden edistäminen omassa tiimissä
Väli­tehtävä 1: Tehdään itse­näi­sesti ennen toista jaksoa
Jakso 2: Vuorovaikutteinen webinaari (2h), jossa sinulla on mahdollisuus keskustella kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa.
 • Etäjohtamisen yleisimmät haasteet
 • Etätyön mahdollisuudet
 • Tiimin jäsenten sitouttaminen ja motivointi etätyöhön
 • Vinkit etäviestinnän ja -vuorovaikutuksen kehittämiseen
Väli­tehtävä 2: Tehdään itse­näi­sesti ennen viimeistä jaksoa
Jakso 3: Itsenäistä työskentelyä (videotallenteita + harjoitustehtävä) (noin 1h)
 • Työn seurannan käytännöt etätyössä
 • Tehokkaan etäpalaverin suunnittelu ja toteutus
Kirja: Taitava tiimi­val­mentaja

Hinta

Etäkou­lu­tuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää Taitava tiimi­val­mentaja -kirjan posti­tettuna sinulle.

Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
Annina

Kouluttaja

Annina Eklund

040 125 29 91
Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

Erityisosaamisalueet

 • Osaa­misen kehit­tä­minen
 • Pereh­dytys
 • Tiimityö
 • Moti­vaatio

Kirjat

osaamiskartta

Osaamiskartta – Osaamisen kehittäminen työelämässä

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Millainen on motivoiva etäpalaveri?
Hyödynnä motivaatiotekijät ja muokkaa etätyö tiimillesi sopivammaksi