Laura-Maria Poikela

Etäkoulutus

Webinaari: Muutosneuvottelut (2,5h)

Webinaari käsittelee muutosneuvotteluiden järjestämistä ja työnantajan vastuuta muutostilanteissa.

Ilmoittaudu webinaariin

Muutosneuvottelut ovat osa työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa, jonka tavoitteena on varmistaa henkilöstön mahdollisuudet vaikuttaa työolosuhteisiinsa. Työnantajaa koskee yhteistoimintalain mukainen neuvotteluvelvoite, jos organisaatio työllistää säännöllisesti vähintään 20 työntekijää ja organisaatioon on tulossa:

 • Muutoksia vähintään yhden työntekijän työtehtävissä, työmenetelmissä tai työtilojen tai työajan järjestelyissä
 • Toimenpiteitä, jotka saattavat johtaa yhden tai useamman työntekijän lomauttamiseen, irtisanomiseen tai osa-aikaistamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla
 • Päätös lomautuksesta
 • Liiketoiminnan luovutus.

Muutosneuvotteluissa on käsiteltävä henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Muutosneuvotteluihin liittyy määräaikoja ja muita velvoitteita, joiden rikkominen voi johtaa työnantajan hyvitysmaksuihin tai sakkoihin. Muutosneuvotteluissa osapuolten on toimittava rakentavasti ja neuvottelut on käytävä yhteistoiminnan hengessä.

Hyödyt osallistujille

 • Tunnistat erilaiset tilanteet, jossa muutosneuvottelut pitää järjestää
 • Tunnet muutosneuvotteluja koskevan lainsäädännön ja työnantajan velvoitteet neuvottelujen järjestämisessä
 • Opit järjestämään ja käymään muutosneuvottelut ammattimaisesti ja rakentavasti
 • Opit välttämään virheellisestä toiminnasta aiheutuvat epäselvyydet ja ongelmat

Kenelle

Koulutus on suun­niteltu johdolle sekä henkilöstön kehittämisestä vastaa­ville ammattilaisille, organisaation koosta tai toimialasta riippumatta.

Kurssiohjelma

09:00
Yhteistoiminta ja työvoiman vähentämistä koskevat muutosneuvottelut
 • Yhteistoimintalain neuvotteluvelvoite
 • Muutosneuvotteluiden kulku
 • Ketkä neuvottelevat?
 • Työnantajan päätösten jalkauttaminen muutosneuvotteluiden päättymisen jälkeen
 • Muutosneuvotteluiden laiminlyönnin ja yhteistoimintalain rikkomisen seuraamukset
10:15
Tauko
10:30
Muut kuin työvoiman vähentämistä koskevat muutosneuvottelut
 • Työnantajan työnjohtovallan piiriin kuuluvat yhden tai useamman työntekijän asemaan vaikuttavat olennaiset muutokset
 • Liikkeen luovutus, jakautuminen ja sulautuminen
11:30
Webinaari päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 490 eur/​hlö + alv 24%. Tiedustele ryhmätarjouksia osoitteesta info@brik.fi.

Ilmoittautuminen

16.11.2023 klo 09.00-11.30
Laura-Maria Poikela

Kouluttaja

Laura-Maria Poikela

050 440 9162
Laura-Maria Poikela on mm. työ- ja palvelussuhdeasioihin erikoistunut asianajaja. Laura-Marialla on kokemusta erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, rahoitusalalla ja palvelualalla toimivien työnantajien avustamisesta ja työsuhdeasioihin liittyvästä päivittäisestä neuvonnasta. Lisäksi Laura-Marialla on erityisosaamista vuokratyöhön liittyvistä erityiskysymyksistä sekä työelämään liittyvistä rikosasioista, kuten esimerkiksi työturvallisuusrikokset ja liikesalaisuusrikokset.

Erityisosaamisalueet

 • Työ- ja palvelussuhteisiin liittyvät asiat
 • Riitojen ratkaisu
 • Työehtosopimukset ja paikallinen sopiminen
 • Yhteistoimintamenettelyt

Artikkeleita aiheesta

Heikosti hoidettu johtaminen voi viedä oikeuteen asti – Mitä esimiehen on huomioitava?
Valmentava johtaminen tukee työturvallisuutta