jari-salminen

Etäkoulutus

Oman vastuualueen taloudellinen suunnittelu (Etä)

Koulutuksessa opit liiketoimintasuunnitelman, budjetoinnin ja investointilaskelmien laatimisen periaatteet.

Ilmoittaudu webinaariin

Koulu­tuk­semme avaa ymmär­ret­tä­västi liiketoimintasuunnitelman, budjetoinnin ja investointilaskelmien laatimisen periaatteita. Koulutus auttaa Sinua suunnittelemaan vastuualueesi liiketoimintaa systemaattisesti ja tutustuttaa sisäisen laskennan tärkeimpiin käsitteisiin.

Koulutuksemme on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Käytännönläheiset lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa. Osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon koulutusta.

Hyödyt osallistujille

 • Saat helposti omak­sut­tavan yleis­kuvan sisäisen laskennan periaatteista
 • Opit suunnittelemaan vastuualueesi liiketoimintaa systemaattisemmin
 • Opit investointilaskennan perusteet ja kykenet arvioimaan ja perustelemaan omia investointihankkeitasi numeerisesti
 • Opit puhumaan taloushallinnon kieltä ja vahvistamaan omaa asemaasi taloudellisia päätöksiä tehtäessä.

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu erityi­sesti asian­tun­ti­joille, esihenkilöille ja johta­jille, jotka haluavat vahvistaa sisäisen lasken­ta­toimen osaa­mistaan, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä.

Kurssiohjelma

09:00
Sisäisen laskennan perusteet
10:15
Tauko
10:30
Liiketoimintasuunnitelma ja budjetointi
 • Liiketoimintasuunnitelman laatiminen
 • Skenaariotyöskentely
 • Budjetoinnin perusteet ja hyödyntäminen toiminnan ohjauksessa
 • Budjetin seuranta ja reagointi äkillisiin muutoksiin
11:30
Lounastauko
12:15
Investointilaskelmat
 • Investoinnin suunnittelu
 • Investointilaskentamenetelmät
 • Investoinnin riskianalyysi
 • Investoinnin rahoitus, kassavirta ja maksuvalmiuden turvaaminen
Harjoitus: Investointilaskelman laatiminen nykyarvomenetelmällä
14:00
Tauko
14:15
Seuranta, tunnusluvut ja mittarit
 • Avainprosessien määrittäminen
 • Tehokkuuden ja kiertonopeuksien seuranta
 • Kateajattelu ja tuottavuuden seuranta
 • Laatu ja kehittyminen
 • Miten mittaan oikein?
15:00
Koulutus päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 790€/​​hlö + alv 24%. Voit pyytää tarjousta organisaatiollesi räätälöidystä koulutuksesta kouluttajalta tai osoitteesta info@brik.fi.

Ryhmäalennukset:

711€/hlö + alv 24%, kun samasta organisaatiosta on 3 osallistujaa
632€/hlö + alv 24%, kun samasta organisaatiosta on 4 tai useampia osallistujia.

Ilmoittautuminen

23.5.2024 klo 09.00-15.00
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
KTT Jari Salminen tarjoaa vankkaan osaamiseen perustuvaa käytännönläheistä valmennusta monilta johtamisen osa-alueilta. Yli 20-vuotisen valmentajauransa aikana Jari on kouluttanut yli 10 000 johtajaa ja esihenkilöä. Näissä valmennuksissa on käyty lukuisia mielenkiintoisia keskusteluita, joiden antia Jari yrittää valmennustyössään välittää muillekin. Muutoksen johtamisen ohella Jari valmentaa laaja-alaisesti johtamistyöhön liittyviä aiheita, kuten esihenkilötyö ja tiimitoiminta, yritystalous sekä asiantuntijapalveluiden myynti.

Erityisosaamisalueet

 • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
 • Yritystalous
 • Johtaminen ja esimiestyö

Artikkeleita aiheesta

Nämä taloushallinnon perusasiat jokaisen esimiehen pitäisi tuntea
Taloushallinto ei ole irrallaan muusta maailmasta