KTT Jari Salminen tarjoaa vankkaan osaamiseen perustuvaa käytännönläheistä valmennusta monilta johtamisen osa-alueilta. Yli 20-vuotisen valmentajauransa aikana Jari on kouluttanut yli 10 000 johtajaa ja esihenkilöä. Näissä valmennuksissa on käyty lukuisia mielenkiintoisia keskusteluita, joiden antia Jari haluaa välittää valmennustyössään muillekin. Jari valmentaa muutoksen johtamisen ohella laaja-alaisesti johtamistyöhön liittyviä aiheita, kuten esihenkilötyö ja tiimitoiminta, yritystalous sekä asiantuntijapalveluiden myynti.

Jari on tutkinut muutosjohtamista vuodesta 1995, ja kirjoittanut aihepiiristä yhteensä 16 tietokirjaa. Erilaiset muutoksen johtamisen haasteet ovat läsnä kaikissa Jarin valmennuksissa, samoin kuin pitkäaikaisesta yrittäjyydestä kumpuava syvällinen ymmärrys liiketoiminnan lainalaisuuksista. Oma tieteellinen tutkimustyö, laaja kirjallinen tuotanto ja pitkä kokemus haastavista johtamistehtävistä muodostavat vahvan osaamisperustan. Jarin koulutuksia leimaa syvällinen osaaminen, omaan johtamiskokemukseen perustuvat kiinnostavat esimerkit ja vahva palo tehdä valmentajan työtä. Jarin valmennuksia luonnehditaan osallistaviksi, herätteleviksi ja humoristisiksi.  

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:

  • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
  • Johta­minen ja esimiestyö
  • Asiantuntijamyynti
  • Johta­mis­vies­tintä
  • Yritystalous
  • Tiimityö
  • Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
  • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Artikkelit

Strategian johtaminen on päivittäistä työtä – miten saadaan jokainen osallistumaan?
Mistä organisaation luovuus syntyy?

Muut

Janne Kopponen

Pelisuunnittelija

Annina Silvonen

Yritysvalmentaja
040 125 29 91

Antti Salminen

Toimitusjohtaja
050 301 32 24

Eetu Viitasalo

Viestinnän asiantuntija
045 127 92 59

Laura-Maria Poikela

Asianajaja, Inventio
050 440 9162

Pieta Kivelä

Yritysvalmentaja
045 651 9133

Tommi Lindholm

Yritysvalmentaja
040 017 20 21

Jasmiina Salminen

Koulutuskoordinaattori
050 366 26 38
LinkedIn