Johta­mis­teh­tävien grand old man Jari on muutosjohtamisen pitkän linjan ammattilainen, jolla on laaja kokemus kymmenien muutoshankkeiden johtajana, tutkijana ja kirjailijana.

KTT Jari on kirjoittanut 15 johtamista käsittelevää kirjaa sekä johtanut lukuisia muutoshankkeita suurissa ja pienemmissä organisaatioissa. Jarin valmennuksia kuvataan helppotajuisiksi, keskusteleviksi ja innostaviksi. Erityistä kiitosta valmennukset ovat saaneet käytännönläheisyydestään ja sovellettavuudestaan.

Jari on monen­laisten johta­mis­teh­tävien ohella toiminut yritys­kon­sulttina jo vuodesta 1986 ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta aiheenaan muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä. Yrittäjänä hän on toiminut vuodesta 2003.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:

  • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
  • Johta­minen ja esimiestyö
  • Myynti ja asia­kas­palvelu
  • Johta­mis­vies­tintä
  • Tiimityö
  • Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
  • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Artikkelit

Strategian johtaminen on päivittäistä työtä – miten saadaan jokainen osallistumaan?
Mistä organisaation luovuus syntyy?

Muut

Annina Eklund

Yritysvalmentaja
040 125 29 91

Henni Jääskeläinen

Viestinnän asiantuntija
040 052 25 96

Antti Salminen

Toimitusjohtaja
050 301 32 24

Mikko Vihervaara

Myyntipäällikkö
040 572 80 23

Maisa Durchman

Yritysvalmentaja
040 043 55 42

Eetu Viitasalo

Viestinnän asiantuntija
045 127 92 59

Tommi Lindholm

Yritysvalmentaja
040 017 20 21

Jasmiina Salminen

Koulutuskoordinaattori
050 366 26 38
LinkedIn