jari-salminen

Etäkoulutus

Tilinpäätöksen perusteet ja yrityksen tärkeimmät tunnusluvut (Etä)

Koulu­tuksessa opit tilin­pää­töksen peri­aatteet sekä tulos­las­kelman ja taseen sisällön. Opit myös hahmottamaan ulkoisen laskentatoimen periaatteet ja arvioimaan yrityksen kannattavuutta.

Ilmoittaudu webinaariin

Kuulostaako tase tai tuloslaskelma heprealta? Entä tiedätkö mitkä ovat yrityksen tärkeimpiä tunnuslukuja? Auttaisiko sinua työssäsi, jos tuntisit paremmin laskentatoimen salaisuudet, joiden pohjalta monet tärkeät päätökset tehdään?

Tervetuloa kielikurssille, joka avaa oven tilinpäätöksen maailmaan! Tässä koulutuksessa käydään ymmärrettävästi läpi kirjanpidon ja tilin­pää­töksen peri­aatteet sekä tulos­las­kelman ja taseen sisältö. Koulutuksen käytyäsi osaat lukea tilinpäätöstä ja arvioida yrityksen toimintaa tärkeimpien tunnuslukujen avulla. Monipuoliset lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa. Osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon koulutusta. 

Koulutus toteutetaan Zoomilla.

Hyödyt osallistujille

 • Saat helposti omak­sut­tavan yleis­kuvan tilin­pää­tök­sestä ja kassa­vir­rasta
 • Opit tulkitsemaan tuloslaskelmaa ja tasetta
 • Opit tuntemaan tilin­pää­töksen tärkeimmät käsitteet, tunnus­luvut ja raportit
 • Opit arvioimaan yrityksen toimintaa ja kannat­ta­vuutta tunnus­lu­kujen avulla

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu erityi­sesti asian­tun­ti­joille, esihenkilöille ja johta­jille, jotka haluavat vahvistaa ulkoisen lasken­ta­toimen osaa­mistaan, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä.

Kurssiohjelma

09:00
Kirjanpito ja tilin­päätöksen perusteet
10:15
Tauko
10:30
Tulos­las­kelma
 • Kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
 • Yrityksen tuloksen muodos­tu­minen
 • Tulos­las­kelman laati­misen peri­aatteet
 • Tulos­las­kelman tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
 • Poik­keamien tunnis­ta­minen
 • Kate­tuot­to­las­kelmat
Harjoitus: Tulos­las­kelman tunnus­luvut ja niiden analy­sointi
11:30
Lounastauko
12:15
Tase
 • Miten tase laaditaan?
 • Taseen tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
 • Poik­keamien tunnis­ta­minen
 • Tilin­pää­tös­tie­tojen analy­sointi ja vertailu
 • Mihin rahoit­tajat ja analyy­tikot kiin­nit­tävät huomiota taseessa?
Harjoitus: Taseen tulkit­se­minen
13:45
Tauko
14:00
Yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut
 • Kannat­tavuus
 • Vaka­va­raisuus
 • Maksu­valmius
15:00
Koulutus päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 790€/​​hlö + alv 24%. Jos organisaatiossasi on useita koulutuksesta kiinnostuneita, voit kysyä ryhmäalennusta tai pyydä tarjous yrityksellesi räätälöidystä koulutuksesta tästä.

Ryhmäalennukset:

711€/hlö + alv 24%, kun samasta organisaatiosta on 3 osallistujaa
632€/hlö + alv 24%, kun samasta organisaatiosta on 4 tai useampia osallistujia.

Ilmoittautuminen

3.9.2024 klo 09.00-15.00
30.10.2024 klo 09.00-15.00
5.12.2024 klo 09.00-15.00
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
KTT Jari Salminen tarjoaa vankkaan osaamiseen perustuvaa käytännönläheistä valmennusta monilta johtamisen osa-alueilta. Yli 20-vuotisen valmentajauransa aikana Jari on kouluttanut yli 10 000 johtajaa ja esihenkilöä. Näissä valmennuksissa on käyty lukuisia mielenkiintoisia keskusteluita, joiden antia Jari haluaa välittää valmennustyössään muillekin. Jari valmentaa muutoksen johtamisen ohella laaja-alaisesti johtamistyöhön liittyviä aiheita, kuten esihenkilötyö ja tiimitoiminta, yritystalous sekä asiantuntijapalveluiden myynti.

Erityisosaamisalueet

 • Johtaminen ja esimiestyö
 • Yritystalous
 • Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
 • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Artikkeleita aiheesta

Nämä taloushallinnon perusasiat jokaisen esimiehen pitäisi tuntea
Taloushallinto ei ole irrallaan muusta maailmasta
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.