jari-salminen

Etäkoulutus

Tilinpäätöksen perusteet ja yrityksen tärkeimmät tunnusluvut (etä)

Koulutus koostuu suurimmaksi osaksi omatoimisesta opiskelusta, mutta sisältää yhteisen webinaarin. Voit valita itsellesi sopivan ajan useasta eri vaihtoehdosta.

Ilmoittaudu webinaariin

Tässä koulutuksessa käymme läpi kirjanpidon peri­aatteet sekä tulos­las­kelman ja taseen sisällön. Lisäksi tutustumme yrityksen tärkeimpiin tunnuslukuihin. Koulutus antaa perusvalmiudet arvioida yrityksen kannat­ta­vuutta tilinpäätösaineiston perusteella. Samalla opettelemme puhumaan taloushallinnon kieltä, jota asiakkaat, johto ja rahoittajat käyttävät päätöksiä tehdessään. Koulutuksemme on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa.

Kenelle

Tämä koulutus on suunniteltu kaikille, jotka haluavat vahvistaa kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvää osaamistaan. Osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon koulutusta.

Verkkokoulutuksen edut

 • Osallistujat voivat (webinaaria lukuun ottamatta) suorittaa koulutusjaksot silloin kun heille parhaiten sopii
 • Howspace -oppimisalustan avulla pystymme varmistamaan koulutuksen vuorovaikutteisuuden ja mahdollistamaan osallistujien välistä keskustelua, jonka monet osallistujamme pitävät erittäin tärkeänä osana hyvää koulutusta. 
 • Etäkoulutus ei vaadi matkustamista, jolloin yritys säästää koulutuksen matka- ja majoituskulut.
 • Laaja koulutussisältö voidaan tuottaa tehokkaasti siten, että oppimiseen kuluu mahdollisimman vähän työaikaa. Suurin osa sisällöstä voidaan oppia silloin kun muut työt antavat oppimiselle tilaa.

Kurssiohjelma

1. Vuorovaikutteinen webinaari (3h), jossa käymme läpi esimerkkiyrityksen tilinpäätöksen rivi riviltä.
 • Tuloslaskelma
 • Tase
 • Tärkeimmät tunnusluvut
 • Kassavirta ja sen seurannan merkitys
2. Itsenäinen opiskelu (yhteensä noin 1 h)
 • Videot, jotka syventävät tilinpäätöksen analysointitaitoja
 • Tunnuslukujen laskentaharjoituksia
 • Mahdollisuus esittää kysymyksiä kouluttajalle
3. Ladattavat koulutusmateriaalit
 • Koulutusmateriaalit jäävät sinulle talteen, jotta voit kerrata oppimaasi tarpeen tullen
Koulutuksen itsenäiseen opiskeluun hyödynnetään Howspace-oppimisalustaa. Oppimisalusta on käytössäsi kuukauden ajan. Se avataan viikkoa ennen webinaaria.

Hinta

Etäkou­lu­tuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%.

Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta.

Erityisosaamisalueet

 • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
 • Yritystalous
 • Johtaminen ja esimiestyö
 • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Artikkeleita aiheesta

Nämä taloushallinnon perusasiat jokaisen esimiehen tulisi osata
Taloushallinto ei ole irrallaan muusta maailmasta - Opettele puhumaan sen kieltä