Annina

Etäkoulutus

Uuden työntekijän perehdytys (Etä)

Koulu­tuk­semme antaa sinulle kattavan kuvan pereh­dy­tys­pro­sessin merki­tyk­sestä, sisäl­löstä ja sen onnis­tu­misen edel­ly­tyk­sistä. Saatavilla myös lähikoulutuksena. Katso lähikoulutuksen päivämäärät.

Ilmoittaudu webinaariin

Tuliko perehdytys taas puskista etkä ehtinyt valmistautua kunnolla? Joudutko perehdyttämään parhaasi mukaan muun työn ohessa?  Tuntuuko siltä, että homman voisi hoitaa paremminkin? 

Jos vastasit johonkin edellä mainituista kysymyksistä kyllä, tämä valmennus on sinua varten! Onnistunut perehdytys auttaa uutta työntekijää pääsemään nopeasti työyhteisön tuottavaksi ja sitoutuneeksi jäseneksi. Tämän koulutuksen jälkeen tiedät, mitä valmisteluja tehdä ennen työntekijän saapumista, miten vastaanottaa uusi työntekijä, miten suunnitella perehdytysprosessi ja miten tukea uuden työntekijän oppimista ja kehittymistä käytännössä läpi koko koeajan. Koulutuksessa teet konkreettisen suunnitelman perehdytyksen toteuttamiseksi ja saat runsaasti uusia ideoita perehdytykseen. 

Ei tylsää luennointia! Tässä etäkoulutuksessa pääset osallistumaan ja vaihtamaan ajatuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Pienryhmätoteutus mahdollistaa joustavan ja mukavan oppimisen. Etäkoulutus toteutetaan Zoom-palvelulla. Lähetämme osallistumisohjeet sähköpostiisi ennen koulutusta.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät, mitkä tekijät vaikuttavat työntekijän sitoutumiseen jo alkumetreiltä asti
 • Osaat laatia perehdytyssuunnitelman, joka on selkeä ja helposti seurattavissa
 • Ymmärrät uuden työntekijän oppimisen edellytykset perehdytyksessä
 • Tiedät, mitkä perehdytyksen osa-alueet ovat sinun vastuullasi ja mitkä osa-alueet kannattaa delegoida
 • Ymmärrät sosiaalisen perehdytyksen merkityksen ja osaat osallistaa koko työyhteisön perehdytykseen
 • Saat motivoivia ideoita ja vinkkejä niin lähi- kuin etäperehdytykseen.

Kenelle

Kaikille, joiden vastuulla on perehdytyksen suunnittelu ja toteutus. Voit osallistua koulutukseen vaikka sinulla ei olisi esihenkilöasemaa, kunhan perehdyttäminen on sinun vastuualuettasi.

Kurssiohjelma

09:00
Mitä voimme saavuttaa onnistuneella perehdytyksellä?
 • Käytämmekö riittävästi aikaa perehdytykseen?
 • Onko perehdytys vain uusille työntekijöille?
 • Perehdytyksen tavoitteet määrittävät perehdytysprosessin sisällön
 • Esihenkilön vastuu perehdyttäjänä
10:15
Tauko
10:30
Perehdyttäjän tärkeimmät taidot
 • Oppimisen mahdollistaminen perehdytyksessä
 • Fasilitointi- ja koulutustaidot perehdyttäjänä
 • Yksilöllinen perehdytys ja erilaiset persoonat
 • Sosiaalinen perehdytys ja työyhteisön rooli
11:45
Harjoitus: Minä perehdyttäjänä
12:00
Lounastauko
13:00
Perehdytysprosessin suunnittelu ja seuranta
 • Selkeän perehdytyssuunnitelmaan laatiminen
 • Perehdytysprosessin osa-alueet
 • Kehittymisen seuranta ja tukeminen
 • TOP 20 -vinkkilista perehdytykseen!
14:15
Tauko
14:30
Psyko­lo­ginen sopimus ja sitou­tu­minen
 • Arvot, odotukset ja luot­tamus
 • Molem­min­puo­linen sitou­tu­minen
 • Mihin pereh­dytys päättyy?
 • Miten perehdytyksen onnistumista arvioidaan?
15:15
Harjoitus: Oma suunnitelmani motivoivaan perehdytykseen
15:30
Tilaisuus päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 790€/​hlö + alv 24%, joka sisältää Uuden työn­te­kijän pereh­dytys – e-kirjan. Pyydä tarjous yrityksellesi räätälöidystä koulutuksesta tästä.

Ryhmäalennukset:

711€/hlö + alv 24%, kun samasta organisaatiosta on 3 osallistujaa
632€/hlö + alv 24%, kun samasta organisaatiosta on 4 tai useampia osallistujia.

Ilmoittautuminen

29.10.2024 klo 09.00-15.30
Annina

Kouluttaja

Annina Silvonen

040 125 29 91
Osaamisen kehittämiseen, tiimityöhön ja perehdytykseen erikoistunut Annina Silvonen on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja sertifioitu RMP Motivaatiovalmentaja. Annina on erityisen kiinnostunut yksilöiden ja tiimien potentiaalin kartoittamisesta ja kehittämisestä. Kouluttajana Anninan vahvuuksiin kuuluu välittömän ja avoimen ilmapiirin luominen ja monimutkaistenkin asioiden selittäminen selkeällä tavalla.

Erityisosaamisalueet

 • Perehdytys
 • Tiimityö
 • Motivaatio

Kirjat

Uuden työntekijän perehdytys

Tervetuloa meille! – Uuden työntekijän perehdytys

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Onnistunut perehdytys sitouttaa ja parantaa tuottavuutta - Huolehdi 5 avainkohdasta
Hyvä perehdytyssuunnitelma on organisaation näköinen ja muokattavissa
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.