Laura-Maria Poikela

Lähikoulutus

Esihenkilön oikeus johtaa (½pv)

Koulutuspaikka:

Innopoli 3, Vaisalantie 4, Espoo (Saapumisohje)

Voit osallistua valmennukseen myös etäyhteydellä.

Ilmoittaudu koulutukseen

Esihenkilöllä on lain mukaan oikeus johtaa työtä, mutta johtamista myös rajoitetaan lain tasolla. Esihenkilönä toimiminen vaatii monesti rohkeutta puuttua erilaisiin tilanteisiin, ja siksi esihenkilön on tärkeä tunnistaa omat oikeudet, mutta myös johtamisoikeuden rajoitukset. Koulutuksessa tuodaan käytännönläheisesti johtamisen ja työoikeuden näkökulmasta esiin seikkoja, joiden avulla esihenkilö tunnistaa oman oikeusturvansa sekä saa rohkeutta johtaa.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät työlainsäädännön ja johtamisen osalta oman roolisi esihenkilönä sekä siihen liittyvät oikeudet, vastuut, velvollisuudet ja johtamisoikeuden rajoitukset
 • Ymmärrät esihenkilönä oman oikeusturvasi
 • Opit, miten reagoida esihenkilöön kohdistuvaan kritiikkiin ja arvosteluun
 • Ymmärrät, mitä erilaisia puuttumiskeinoja työpaikalla voidaan käyttää

Kenelle

Koulutus on suunnattu kaikille esihenkilön työlainsäädännöllisistä oikeuksista ja velvollisuuksista kiinnostuneille.

Kurssiohjelma

08:30
Ilmoit­tau­tu­minen ja aamukahvi
08:55
Etäosallistujien sisäänkirjautuminen
09:00
Esihenkilön tehtävät, vastuut ja oikeudet
 • Esihenkilön tehtävät ja vastuut organisaatiossa
 • Työnjohto-oikeus ja sen rajat
10:15
Tauko
10:30
Työntekijän näkökulma
 • Työntekijöiden tehtävät, vastuut ja oikeudet
 • Mitä esihenkilö voi edellyttää työntekijöiltä?
 • Esihenkilön rooli työsuhteen eri vaiheissa
12:00
Tilaisuus päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin ja aamukahvit. Tiedustele ryhmätarjouksia osoitteesta info@brik.fi.

Ilmoittautuminen

26.10.2023 klo 09.00-12.00
Laura-Maria Poikela

Kouluttaja

Laura-Maria Poikela

050 440 9162
Laura-Maria Poikela on mm. työ- ja palvelussuhdeasioihin erikoistunut asianajaja. Laura-Marialla on kokemusta erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, rahoitusalalla ja palvelualalla toimivien työnantajien avustamisesta ja työsuhdeasioihin liittyvästä päivittäisestä neuvonnasta. Lisäksi Laura-Marialla on erityisosaamista vuokratyöhön liittyvistä erityiskysymyksistä sekä työelämään liittyvistä rikosasioista, kuten esimerkiksi työturvallisuusrikokset ja liikesalaisuusrikokset.

Erityisosaamisalueet

 • Työ- ja palvelussuhteisiin liittyvät asiat
 • Riitojen ratkaisu
 • Työehtosopimukset ja paikallinen sopiminen
 • Yhteistoimintamenettelyt

Artikkeleita aiheesta

Heikosti hoidettu johtaminen voi viedä oikeuteen asti – Mitä esimiehen on huomioitava?
Valmentava johtaminen tukee työturvallisuutta