tommi

Lähikoulutus

Lähijohtajan vuorovaikutustaidot (1,5pv)

Avoin koulutus on tällä hetkellä tauolla, mutta järjestämme aiheesta koulutusta yrityskohtaisesti.

Ota yhteyttä

Lähijohtajan vuorovaikutustaidot -valmennuksessa keskitytään omien vuorovaikutustaitojen hiomiseen harjoitusten ja Workplace Big Five -persoonallisuusprofiilin kautta. Valmennuksen jälkeen olet kasvattanut itsetuntemustasi, osaat hyödyntää yksinkertaisia toiminnan kehittämiseen tähtääviä vuorovaikutustekniikoita sekä valmentavaa otetta ja pystyt vaikuttamaan positiivisesti koko organisaatiosi vuorovaikutuskulttuuriin. Toimiva vuorovaikutus helpottaa ongelmien ratkaisemista ja toiminnan kehittämistä sekä parantaa koko tiimin suorituskykyä ja luovuutta – avoimuuden ilmapiiri tuo yhteiseen käsittelyyn niin positiiviset kuin haastavammatkin asiat. Vuorovaikutus on kaksisuuntainen katu, mutta muita ihmisiä et voi muuttaa. Näin vuorovaikutuksen kehittäminen lähtee ensin omasta itsestä.

Hyödyt osallistujille

 • Opit huolehtimaan vuorovaikutuksen laadusta ja turvaamaan avoimen vuorovaikutuksen peruselementtejä
 • Opit kohtaamaan haastavia vuorovaikutustilanteita
 • Saat työkaluja tiimisi vuorovaikutuskulttuurin kehittämiseen
 • Saat Workplace Big Five -profiloinnin, jonka avulla kasvatat itsetuntemustasi, ymmärrät omaa vuorovaikutustapaasi ja opit, miten ihmiset eroavat toisistaan
 • Saat käyttöösi yksinkertaisia ja tehokkaita valmentavan johtamisen tekniikoita

Kenelle

Koulutus on suunnattu kaikille lähijohtajille eli esimiehille ja tiiminvetäjille. Valmennus toteutetaan pienryhmänä.

Kurssiohjelma

Etäosuus

09:00
Workplace Big Five -profiilien läpikäynti pienryhmässä (3h)
12:00
Tilaisuus päättyy

Lähipäivä

08:30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09:00
Tilaisuuden avaus
09:15
Vuorovaikutus ja sen dynamiikka – perusta kuntoon
 • Stressin ja vuorovaikutuksen suhde
 • Psykologinen turvallisuus ja siitä huolehtiminen
 • Persoonallisuuden rooli vuorovaikutuksessa
 • Harjoitus: Vuorovaikutustilanteista oppiminen
10:15
Tauko
10:30
Valmentavan otteen hyödyntäminen vuorovaikutuksessa
 • Valmentava ote käytännössä – mitä se on ja mitä se ei ole?
 • Valmentavan otteen saaminen osaksi arkea
 • Harjoitus: Valmentavan otteen hyödyntäminen
 • Harjoitus: Vuorovaikutuksellisen etäisyyden arviointi
12:00
Lounas
13:00
Vuorovaikutustekniikat ja niiden harjoittelu
 • Vuorovaikutustekniikat - perusteet
 • Haastavat vuorovaikutustilanteet – onnistumisen edellytykset
 • Haastaviin tilanteisiin valmistautuminen
 • Harjoitus: Mielikuvaharjoittelun harjoittelu
14:15
Tauko
14:30
Vuorovaikutustekniikat ja niiden harjoittelu jatkuu
 • Tasapuolisuudesta huolehtiminen
 • Palautteen kehittäminen yhdessä
 • Tiimin sisäisen vuorovaikutuksen laadun arviointi ja tiimin osallistaminen vuorovaikutuksen kehittämiseen
15:30
Tilaisuus päättyy
Antti
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita? Pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.

Kouluttaja

Tommi Lindholm

040 017 20 21
Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Erityisosaamisalueet

 • Palkitseminen
 • Asian­tun­ti­joiden johta­minen
 • Johto­ryh­mä­työs­kentely
 • Sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä

Artikkeleita aiheesta

Esimiehen vuorovaikutustaidot vaikuttavat tuottavuuteen - Kuinka hallitset perusasiat?
Persoonallisuus työelämässä - Profiloinnista on suuri hyöty, kunhan valitset testin tarkkaan