Annina

Lähikoulutus

Uuden työntekijän perehdytys (1pv)

Koulutuspaikka:
Innopoli 3, Vaisalantie 4, Espoo (Saapumisohje)
Voit osallistua valmennukseen myös etäyhteydellä.

Ilmoittaudu koulutukseen

Onnistunut perehdytys auttaa uutta työntekijää aloittamaan työnsä tehokkaasti ja sitoutumaan työyhteisöön luontevasti. Perehdyttäjän vastuu on kuitenkin suuri. Tämän koulutuksen jälkeen tiedät, mitä valmisteluja tehdä ennen työntekijän saapumista, miten vastaanottaa uusi työntekijä, miten suunnitella perehdytysprosessi ja miten tukea uuden työntekijän oppimista ja kehittymistä käytännössä läpi koko koeajan. Koulutuksessa saat perehdytykseen runsaasti uusia ideoita ja teet konkreettisen suunnitelman perehdytyksen toteuttamiseksi.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät, mitkä tekijät vaikuttavat työntekijän sitoutumiseen jo alkumetreiltä asti
 • Osaat laatia perehdytyssuunnitelman, joka on selkeä ja helposti seurattavissa
 • Ymmärrät uuden työntekijän oppimisen edellytykset perehdytyksessä
 • Tiedät, mitkä perehdytyksen osa-alueet ovat sinun vastuullasi ja mitkä osa-alueet kannattaa delegoida
 • Ymmärrät sosiaalisen perehdytyksen merkityksen ja osaat osallistaa koko työyhteisön perehdytykseen
 • Saat motivoivia ideoita ja vinkkejä niin lähi- kuin etäperehdytykseen.

Kenelle

Kaikille, joiden vastuulla on perehdytyksen suunnittelu ja toteutus. Voit osallistua koulutukseen vaikka sinulla ei olisi esihenkilöasemaa, kunhan perehdyttäminen on sinun vastuualuettasi.

Kurssiohjelma

08:30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09:00
Mitä voimme saavuttaa onnistuneella perehdytyksellä?
 • Käytämmekö riittävästi aikaa perehdytykseen?
 • Onko perehdytys vain uusille työntekijöille?
 • Perehdytyksen tavoitteet määrittävät perehdytysprosessin sisällön
 • Esihenkilön vastuu perehdyttäjänä
10:15
Tauko
10:30
Perehdyttäjän tärkeimmät taidot
 • Oppimisen mahdollistaminen perehdytyksessä
 • Fasilitointi- ja koulutustaidot perehdyttäjänä
 • Yksilöllinen perehdytys ja erilaiset persoonat
 • Sosiaalinen perehdytys ja työyhteisön rooli
11:45
Harjoitus: Minä perehdyttäjänä
12:00
Lounas
13:00
Perehdytysprosessin suunnittelu ja seuranta
 • Selkeän perehdytyssuunnitelmaan laatiminen
 • Perehdytysprosessin osa-alueet
 • Kehittymisen seuranta ja tukeminen
 • TOP 20 -vinkkilista perehdytykseen!
14:15
Tauko
14:30
Psyko­lo­ginen sopimus ja sitou­tu­minen
 • Arvot, odotukset ja luot­tamus
 • Molem­min­puo­linen sitou­tu­minen
 • Mihin pereh­dytys päättyy?
 • Miten perehdytyksen onnistumista arvioidaan?
15:15
Harjoitus: Oma suunnitelmani motivoivaan perehdytykseen
15:30
Tilaisuus päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 890 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Uuden työn­te­kijän pereh­dytys -kirjan, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Ilmoittautuminen

28.11.2023 klo 09.00-15.30
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
Annina

Kouluttaja

Annina Eklund

040 125 29 91
Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

Erityisosaamisalueet

 • Osaamisen kehittäminen
 • Perehdytys
 • Tiimityö
 • Motivaatio

Kirjat

Uuden työntekijän perehdytys

Tervetuloa meille! – Uuden työntekijän perehdytys

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Onnistunut perehdytys sitouttaa ja parantaa tuottavuutta - Huolehdi 5 avainkohdasta
Hyvä perehdytyssuunnitelma on organisaation näköinen ja muokattavissa