tommi

Lähikoulutus

Valmentava johtaminen (1pv)

Avoin koulutus on tällä hetkellä tauolla.

Ilmoittaudu koulutukseen

Opi valmentamaan tiimisi huipulle! Tässä valmennuksessa opit tärkeimmät tiedot ja taidot valmentavasta johtamisesta – siitä, mitä kaikkea valmentavalla johtamisella on mahdollista saavuttaa ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Tiedät, mihin sinun tulee keskittyä, kun haluat varmistaa kaikkien tiimisi onnistumisen edellytysten olevan kunnossa.

Hyödyt osallistujille

 • Opit hyödyntämään valmentavan johtamisen tekniikoita omassa työssäsi
 • Ymmärrät, minkälaisissa tilanteissa valmentava johtaminen toimii parhaiten ja mitä sillä tavoitellaan
 • Kokeilet valmentavaa otetta koulutuksen aikana erilaisin harjoituksin ja saat palautetta toiminnastasi
 • Kehität läsnäolon ja kuuntelun taitojasi
 • Osaat luoda kannustavan ja luottamuksellisen ilmapiirin työyhteisössäsi

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu lähijohtajille ja johtoasemassa työskenteleville toimialasta riippumatta.

Kurssiohjelma

08:30
Ilmoit­tau­tu­minen ja aamukahvi
09:00
Tilaisuuden avaus
09:15
Mitä valmentavalla johtamisella tavoitellaan?
 • Mitä sinä voit harjoittaa valmentavaa johtamista työssäsi?
 • Valmentavan johtamistyylin vahvuudet ja heikkoudet
 • Valmentavan johtamisen kulmakivet
10:15
Tauko
10:30
Palaute ja luottamus
 • Luottamuksen dynamiikka
 • Palautteen eri muodot
 • Vertaispalaute ja sen keinot
 • Palautekulttuurin kehittäminen
12:00
Lounas
13:00
Läsnäolo, kysyminen ja ajattelun haastaminen
 • Oletko läsnä tiimillesi?
 • Osaatko aidosti kuunnella?
 • Osaatko kysyä oikeita kysymyksiä?
 • Tekniikoita ja harjoituksia tiimin ajattelun haastamiseen
14:15
Tauko
14:30
Minä valmentavana johtajana
 • Valmentavana johtajana kehittyminen ja omien tavoitteiden selkeyttäminen
 • Harjoituksia ja ohjeita käytännön työskentelyyn oman tiimin kanssa
 • Yhteenveto ja vinkit jatkoon
15:30
Päivä päättyy

Hinta

Tilaisuuden hinta on 890 eur/​hlö + alv 24 %, joka sisältää koulutusmateriaalit, lounaan ja kahvitarjoilut päivän aikana.

Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.

Kouluttaja

Tommi Lindholm

040 017 20 21
Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Erityisosaamisalueet

 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Johto­ryh­mä­työs­kentely
 • Asian­tun­ti­joiden johta­minen
 • Palkitseminen

Kirjat

Taitava tiimivalmentaja

Taitava tiimivalmentaja – Miten saan tiimiflown virtaamaan?

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Valmentava johtaminen vie esimiesten työajasta vain murto-osan
Millaisia tapoja lähijohtajan kannattaa välttää?