Annina

Lähikoulutus

Valmentava johtaminen (2pv)

Koulutuspaikka:

Innopoli 3, Vaisalantie 4, 02130 Espoo

Ilmoittaudu koulutukseen

Opi valmentamaan tiimisi huipulle! Tässä valmennuksessa opit tärkeimmät tiedot ja taidot valmentavasta johtamisesta – siitä, mitä kaikkea valmentavalla johtamisella on mahdollista saavuttaa ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Tiedät, mihin sinun tulee keskittyä, kun haluat varmistaa kaikkien tiimisi onnistumisen edellytysten olevan kunnossa. Ennen valmennuksen alkua osallistujat täyttävät sähköisen Reiss Motivaatioprofiili -kyselyn. Tähän on hyvä varata aikaa noin puoli tuntia.

Hyödyt osallistujille

 • Opit hyödyntämään valmentavan johtamisen tekniikoita omassa työssäsi
 • Ymmärrät, minkälaisissa tilanteissa valmentava johtaminen toimii parhaiten ja mitä sillä tavoitellaan
 • Kokeilet valmentavaa otetta koulutuksen aikana erilaisin harjoituksin ja saat palautetta toiminnastasi
 • Kehität läsnäolon ja kuuntelun taitojasi
 • Osaat luoda kannustavan ja luottamuksellisen ilmapiirin työyhteisössäsi
 • Kehität johtamistaitojasi tiedostamalla omat motivaatiotekijöitäsi, vahvuutesi ja sokeat pisteesi

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu lähijohtajille ja johtoasemassa työskenteleville toimialasta riippumatta.

Kurssiohjelma

Päivä 1.

08:30
Ilmoit­tau­tu­minen ja aamukahvi
09:00
Tilaisuuden avaus
09:15
Mitä valmentavalla johtamisella tavoitellaan?
 • Mitä sinä voit harjoittaa valmentavaa johtamista työssäsi?
 • Valmentavan johtamistyylin vahvuudet ja heikkoudet
 • Valmentavan johtamisen kulmakivet
10:15
Tauko
10:30
Luottamus
 • Luottamuksen dynamiikka
 • Luottamuksen edistäminen
 • Psykologinen turvallisuus ja sen kehittäminen
 • Itseohjautuva tiimi
12:00
Lounas
13:00
Läsnäolo, kysyminen ja ajattelun haastaminen
 • Oletko läsnä tiimillesi?
 • Osaatko aidosti kuunnella?
 • Osaatko kysyä oikeita kysymyksiä?
 • Tekniikoita ja harjoituksia tiimin ajattelun haastamiseen
14:15
Tauko
14:30
Palaute
 • Palautteen eri muodot
 • Vertaispalaute ja sen keinot
 • Palautekulttuurin kehittäminen
15:30
Päivä päättyy

Päivä 2.

08:30
Aamukahvi
09:00
Tilaisuuden avaus
09:15
Valmentava johtaminen ja motivaatio
 • Mikä ihmisiä motivoi? – Reissin motivaatiotekijät
 • Miten huomioin erilaiset ihmiset valmentavassa johtamisessa?
 • Miten tiimiä voi kehittää motivaatiotekijöiden kautta?
10:15
Tauko
10:30
Minun Motivaatioprofiilini
 • Omien motivaatiotekijöiden tunnistaminen
 • Mitkä ovat omat sokeat pisteeni ja miksi ne on tärkeä tunnistaa?
 • Oman vuorovaikutustyylin tiedostaminen ja kehittäminen
 • Harjoituksia itsetuntemuksen lisäämiseen
12:00
Lounas
13:00
Motivaatiotekijät valmentavan johtamisen suuntaviivoina
 • Miten voin kehittää johtamistaitojani Reissin motivaatioteoriaa hyödyntäen?
 • Miten johdan eri tavoin motivoituneita henkilöitä?
 • Fasilitointitekniikoita erilaisten näkemysten keräämiseen ja tiimin osallistamiseen
14:15
Kahvitauko
14:30
Minä valmentavana johtajana
 • Valmentavana johtajana kehittyminen ja omien tavoitteiden selkeyttäminen
 • Harjoituksia ja ohjeita käytännön työskentelyyn oman tiimin kanssa
 • Yhteenveto ja vinkit jatkoon
15:30
Päivä päättyy

Hinta

Tilaisuuden hinta on 1490 eur/​hlö + alv 24 %, joka sisältää koulutusmateriaalit, Henkilökohtaisen Reiss Motivaatioprofiilin (ovh. 275 €), lounaan ja kahvitarjoilut päivän aikana.

Ilmoittautuminen

1.9.2022 klo 09.00-15.30 2.9.2022 klo 09.00-15.30
25.10.2022 klo 09.00-15.30 26.10.2022 klo 09.00-15.30
17.11.2022 klo 09.00-15.30 18.11.2022 klo 09.00-15.30
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
Annina

Kouluttaja

Annina Eklund

040 125 29 91
Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

Erityisosaamisalueet

 • Osaamisen kehittäminen
 • Perehdytys
 • Tiimityö
 • Motivaatio

Kirjat

taitava-tiimivalmentaja

Taitava tiimivalmentaja – Miten saan tiimiflown virtaamaan?

Lue lisää

Kouluttaja

Tommi Lindholm

040 017 20 21
Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Erityisosaamisalueet

 • Johto­ryh­mä­työs­kentely
 • Asian­tun­ti­joiden johta­minen
 • Palkitseminen

Kirjat

taitava-tiimivalmentaja

Taitava tiimivalmentaja – Miten saan tiimiflown virtaamaan?

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Valmentava johtaminen vie esimiesten työajasta vain murto-osan
Millaisia tapoja lähijohtajan kannattaa välttää?