Antti on liike­toi­min­tamme mahdol­listaja ja aktii­vinen kehittäjä. Antin kiin­nos­tuksen kohteena on erityisesti mark­ki­noinnin ja myynnin sekä asia­kas­ko­ke­muksen kehit­tä­minen. Antin vastuulla ovat myös yrityk­semme sisäiset prosessit.

Muut

Annina Silvonen

Yritysvalmentaja
040 125 29 91

Eetu Viitasalo

Viestinnän asiantuntija
045 127 92 59

Laura-Maria Poikela

Asianajaja, Inventio
050 440 9162

Pieta Kivelä

Yritysvalmentaja
045 651 9133

Tommi Lindholm

Yritysvalmentaja
040 017 20 21

Jari Salminen

Hallituksen puheenjohtaja
040 416 01 04

Jasmiina Salminen

Koulutuskoordinaattori
050 366 26 38
LinkedIn