Antti on liike­toi­min­tamme mahdol­listaja ja aktii­vinen kehittäjä. Antin kiin­nos­tuksen kohteena on erityisesti mark­ki­noinnin ja myynnin sekä asia­kas­ko­ke­muksen kehit­tä­minen. Antin vastuulla ovat myös yrityk­semme sisäiset prosessit.

Muut

Annina Silvonen

Yritysvalmentaja
040 125 29 91

Maisa Durchman

Yritysvalmentaja
040 043 55 42

Eetu Viitasalo

Viestinnän asiantuntija
045 127 92 59

Laura-Maria Poikela

Asianajaja, Inventio Asianajotoimisto Oy
050 440 9162

Juha Saarinen

Juristi, yritysvalmentaja
050 512 1569

Pieta Kivelä

Yritysvalmentaja
045 651 9133

Janne Kopponen

Pelisuunnittelija

Tommi Lindholm

Yritysvalmentaja
040 017 20 21

Jari Salminen

Yritysvalmentaja
040 416 01 04

Jasmiina Salminen

Koulutuskoordinaattori
050 366 26 38
LinkedIn