Karelia-ammattikorkeakoulu

Valmennusta itseohjautuviksi muuttuville tiimeille

karelia-brik

Karelia-ammattikorkeakoulu aloitti vuonna 2020 muutoksen kohti itseohjautuvaa tiimiorganisaatiomallia. Muutos tapahtuu vähitellen, ja Brik on mukana valmentamassa tiimejä. Muutos alkoi kolmen tiimin pilotoinnilla syksyllä 2020.

”Emme halunneet lähteä itse opettamaan tiimeille, kuinka tämä tehdään. Halusimme ottaa sitä varten ulkopuolisen, neutraalin tahon, joka työstäisi asiaa rauhassa tiimien kanssa”, Karelian rehtori Petri Raivo kertoo.

”Olimme määritelleet hyvin konkreettisesti, mitä valmennukselta odotamme. Emme halunneet ylätason puheita. Brik pystyi vastaamaan nimenomaan konkretiaan, ja pääsimme töihin heti”, sanoo henkilöstöpäällikkö Jaana Tolkki.

Pilotti ylitti kaikki odotukset.

Pilottitiimien valmennus kesti noin kolme kuukautta. Kullakin tiimillä oli Brikiltä oma valmentajansa. Tapaamisissa työstettiin yhteistä ymmärrystä esimerkiksi tiimin tavoitteista ja siitä, kuinka tavoitteisiin päästäisiin. Valmennuksen edetessä jokainen tiimi sai muodostettua hyvin konkreettisen, sille itselle räätälöidyn tavan toimia yhdessä ja sidosryhmien kanssa.

”Valmentaja avasi hyvin tiimitoimintaa, itseohjautuvuutta ja sitä, mitä mahdollisuuksia meillä on ennen kaikkea sujuvoittaa työtämme. Valmennus oli todella hyvin valmisteltu, ja valmentajat antoivat myös meille mahdollisuuden olla läsnä ja vaihtaa mielipiteitä”, sanoo pilottivaiheessa mukana olleen tilapalvelutiimin vastaava Jouni Varis.

”Valmennuksen myötä tuli ymmärrys siitä, etteivät työt katoa mihinkään, mutta niitä voisi tehdä enemmän yhdessä: ei ole minun työt, vaan meidän työt. Uskon, että pääsemme tällä tiimimallilla parempiin tuloksiin.”

Myös Petri Raivo kertoo olevansa tuloksiin tyytyväinen.

”Pilotti ylitti kaikki odotukset”, hän sanoo.

”Toiveitani kuunneltiin valmennuksen suhteen, ja nyt tiimit organisoivat toimintansa itse. Tiimeistä tuli positiivisella tavalla hyvin samanlaisia, vaikka jokaisella tiimillä oli eri valmentaja. Erityisen hyvää oli se, että valmennuksessa keskityttiin hyvin konkreettisiin, tiimeille tärkeisiin asioihin. Plussana oli kaikille jaettava kirjallisuus. Sen avulla asioihin pystyy syventymään ja kertaamaan niitä itsekseenkin.”

Brik valmentaa Karelian itseohjautuviksi muuttuvia tiimejä myös pilottivaiheen jälkeen.

Tutustu asiakaskeisseihin

Hoas

Erilaisia valmennuskokonaisuuksia vuosien saatossa

Brik on pitänyt Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasille vuosien saatossa useita erilaisia koulutuksia eri aiheista. Valmennusta on järjestetty esimerkiksi tiiminvetäjille, projektityön sujuvoittamiseksi henkilöstölle sekä palautteen antamisen tueksi esimiehille.

Lue lisää
NORMET OY

Esihenkilöiden ja tiiminvetäjien valmennuksella apua vuorovaikutukseen ja palautteen antamiseen

Brik toteutti Normetille esihenkilöiden ja tiiminvetäjien valmennusohjelman, joka tuki tehokkaasti uuden päivittäisen johtamisen tueksi otetun järjestelmän käyttöönottoa.

Lue lisää
Tukes

Johtoryhmätyön kehittämistä pitkän valmennusohjelman avulla

Brik auttoi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) johtoryhmää kehittämään yhteistyötään ja tehostamaan johtamistaan. Persoonallisuuskartoitusten avulla johtoryhmälle saatiin rakennettua juuri sille sopivat käytänteet.

Lue lisää
EC Electro Center

Monipuolinen valmennus tarjosi tiiminvetäjille ideoita, jotka pääsivät heti käyttöön

Brik räätälöi EC Electro Centerin tuotannon tiiminvetäjille valmennuksen, joka tarjosi kattavan tietopaketin eri osaamisalueista. Koulutukseen lähdettiin, koska tiiminvetäjien tehtävät kaipasivat yhtenäistämistä ja kirkastamista.

Lue lisää
Mela

Räätälöinti linkitti valmennuksen opit suoraan uusien esihenkilöiden työhön

Brikin suosittu Uuden esimiehen tehovalmennus räätälöitiin Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan tarpeisiin. Uusien esihenkilöiden lisäksi myös kokeneemmat konkarit saivat koulutuksesta paljon irti.

Lue lisää
Turun yliopisto

Vuorovaikutteinen ja osallistava valmennusohjelma esihenkilöille

Brik on toteuttanut Turun yliopiston esihenkilövalmennusohjelman vuosina 2019, 2020 ja 2021.

Lue lisää