Annina

Verkkokurssi

Perehdytysprosessin kehittäminen

Omatoimisesti suoritettava verkkokurssi

 

ILMOITTAUDU KURSSILLE

Haluatko oppia laatimaan tehokkaan ja toimivan perehdytyssuunnitelman?

Verkkokurssimme auttaa sinua onnistumaan perehdytyksessä, jotta et menettäisi onnistunutta rekrytointia. Kurssilla opit onnistuneen perehdytyksen edellytykset sen suunnittelusta käytännön perehdyttämiseen. Jokaisen perehdyttäjän ja perehdytysprosessia suunnittelevan tulisi käydä tämä kurssi!

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät perehdytyksen merkityksen sekä työnantajan, että työntekijän näkökulmasta
 • Saat työkaluja pereh­dy­tys­pro­sessin suun­nit­teluun ja kehit­tä­miseen
 • Kehityt perehdyttäjänä ja tunnet lainsäädännön velvoitteet työntekijän perehdytyksen suhteen
 • Opit toteuttamaan työn­te­kijän oppi­mista ja sitou­tu­mista tukevan perehdytyksen
 • Opit huomioimaan työn­te­ki­jöiden yksi­löl­li­syyden pereh­dy­tyk­sessä
 • Tutustut tutki­mus­tu­loksiin pereh­dyt­tä­mi­sestä ja sen hyödyistä
 • Saat ideoita ja vinkkejä pereh­dy­tyksen toteu­tukseen käytännössä

Kenelle

Koulutus on suun­nattu kaikille perehdyttäjille ja pereh­dy­tysprosessista vastaa­ville henki­löille.

Kurssiohjelma

Perehdytyksen merkitys
 • Miksi perehdytys on tärkeää?
 • Kenen vastuulla perehdytys on?
 • Mitä teidän perehdytyspolkunne tulisi sisältää?
 • Ohjeet kehittämistyöpajan pitämiseen
Onnistuneen perehdytyksen lähtökohdat
 • Mitä perehdytyspolun tulisi sisältää?
 • Kuinka kauan perehdytys kestää?
 • Psykologinen sopimus ja sitoutuminen
 • Työyhteisön rooli perehdytyksessä
Perehdytyssuunnitelma
 • Perehdytysprosessin osa-alueet
 • Perehdytyssuunnitelman sisältö
 • Perehdytyksen seuranta
 • Esimerkkejä perehdytysprosesseista
 • Tutkimus- ja kirjavinkkejä
Perehdyttäjän taidot
 • Mitä taitoja perehdyttäjä tarvitsee?
 • Oppimisen tukeminen ja motivointi
 • Palautetaidot ja työn ohjaaminen
 • Perehdyttäjien kouluttaminen ja tasalaatuinen perehdytys
 • Etäperehdytys
 • Ideoita käytännön perehdytykseen

Hinta

Back to school -kampanja: Kaikki verkkokurssimme -30% -alennuksella koko syyskuun ajan! Alennuksen saat käyttöön koodilla: syksy30

Kurssin hinta on 179€ 125€ + alv 24%.

Verkkokoulutus sisältää videoita, tekstejä, harjoituksia ja esimerkkejä erilaisista perehdytyssuunnitelmista. Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin. Maksutapoina yleisimmät korttimaksut, yrityslasku & kuluttaja-asiakkaan lasku- ja osamaksu.

Verkkokurssi on käytettävissä 3kk ostohetkestä.

Annina

Kouluttaja

Annina Eklund

040 125 29 91
Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

Erityisosaamisalueet

 • Perehdytys
 • Motivaatio
 • Osaamisen kehittäminen
 • Tiimityöskentely

Kirjat

Uuden työntekijän perehdytys

Tervetuloa meille! – Uuden työntekijän perehdytys

Lue lisää