Johta­misen ja esimiestyön erikoi­sam­mat­ti­lehti
ChatGPT

ChatGPT – Mitä tekoäly, kielimallit ja ChatGPT tarkoittavat?

ChatGPT ja tekoäly ovat viimeisen vuoden aikana muuttaneet työelämää merkittävästi. Niistä puhutaan paljon, mutta tuntuu ettei niitä välttämättä avata tarpeeksi selvästi.

ChatGPT, kielimallit ja tekoäly

Jotta ChatGPT:tä ja sen toimintaa voi ymmärtää, täytyy aloittaa tarkastelu hieman kauempaa. Reilusti yksinkertaistettuna voidaan ajatella kolmiportaiset rappuset, joissa ChatGPT on viimeinen askelma. Askeleet, jotka on kuljettava ennen sitä ovat ensimmäisen askelman tekoäly ja toisen askelman kielimallit. Tekoälyä ja kielimalleja täytyy avata ensin tarkemmin, jotta pystymme hahmottamaan ChatGPT:n paremmin.

Tekoäly kielimallit ChatGPT

Tekoäly

Tekoäly-termi tulee englannin kielen sanoista ”Artificial Intelligence” ja siksi siitä käytetään usein lyhennettä AI. Tekoäly tarkoittaa yksinkertaistettuna ihmisen älyn kaltaista simulointia koneissa. Tämän simuloidun älyn avulla on mahdollista suorittaa tehtäviä, jotka muuten vaatisivat ihmisen älykkyyttä. Tekoälyjärjestelmät on suunniteltu havaitsemaan ympäristönsä, tekemään johtopäätöksiä ja saavuttamaan sille asetettuja tavoitteita.

Tekoäly kattaa laajan määrän teknologioita ja tekniikoita, joita ovat muun muassa: koneoppiminen, syväoppiminen, luonnollisen kielen käsittely ja tietokonenäkö. Tällä hetkellä tätä ihmisen älyn kaltaista simulointia pystytään hyödyntämään terveydenhuollossa, rahoitusalalla, liikenneratkaisuissa ja viihteen tuottamisessa. Aivan kokonaan tekoäly ei pysty ihmisen tekemää ajatustyötä korvaamaan, vaan se toimii tällä hetkellä tukielementtinä, joka vahvistaa ihmisen tietoa ja taitoja.

Kielimallit

Kielimallit ovat tietynlaisia tekoälymalleja, jotka on suunniteltu ymmärtämään ja tuottamaan ihmiskieltä. Käytännössä kielimallit matkivat ihmisen kielenymmärrystä hyödyntämällä tilastollisia menetelmiä ja koneoppimistekniikoita, joiden avulla ne analysoivat ja tuottavat tekstiä. Kielimallien kouluttamiseen käytetään valtavia tekstimääriä, jonka ansiosta ne voivat tuottaa tekstiä, toimia kielen kääntäjänä sekä analysoida ja tiivistää tekstejä.

Kielimallit ovat vaikuttaneet merkittävästi luonnollisen kielen ymmärtämiseen ja tekstin tuottamiseen. Niitä hyödynnetään tällä hetkellä erityisesti chatboteissa, virtuaaliavustajina, automaattisessa sisällöntuotannossa ja konekäännöksissä. Yksi merkittävimmistä ja yleisölle näkyvimmistä kielimalleista on GPT (Generative Pre-trained Transformer).

ChatGPT

ChatGPT on OpenAI:n kehittämä suuri kielimalli, joka on suunniteltu ymmärtämään ja tuottamaan luonnollista kieltä keskustelullisissa yhteyksissä. ”Marraskuussa 2022 julkaistu Chat GPT-sovellus on opetellut, mitkä sanat esiintyvät usein yhdessä. Nämä yhdistelmät perustuvat niin suuriin tekstimassoihin, että ohjelman tuottama teksti näyttää useimmiten ihan älykkäältä”, kerrotaan Ylen artikkelissa.

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) koostuu seuraavista osista:

 • Chat = Viittaa kielimallin keskusteluominaisuuteen.
 • G = Luo vastauksia lähettämäsi viestin perusteella.
 • P = Käyttää vastausten luomiseen ennaltasyötettyä dataa, joka on syötetty ihmisten toimesta ja suurella massalla internetistä.
 • T= Tapa jolla data järjestellään, tämän kirjainyhdistelmän suurin innovaatio, jonka ansiosta tunnet vuorovaikuttavasi älyllisen olennon kanssa.

ChatGPT on siis valtavaan määrään dataa perustuva kielimalli, joka näyttelee älykästä varsin taitavasti. ChatGPT:tä käyttäessä kannattaa muistaa, että suurin osa sinne syötetystä datasta on englanniksi. Suurin hyöty tästä kielimallista saadaan siis käyttämällä aluksi englannin kieltä, jonka jälkeen voit halutessasi vielä pyytää sitä kääntämään annetun vastauksen suomeksi.

Seuraava kuva havainnollistaa ChatGPT:n toimintaprosessin. Toiminta alkaa datan keräämisestä, jonka jälkeen kerätyllä datalla koulutetaan kielimalli. Kun kielimalli on koulutettu, voidaan ottaa mukaan käyttäjät. Käyttäjät lisäävät oman syötteensä kielimallin keskusteluominaisuuteen. Kielimalli käsittelee syötettyä tekstiä koulutetun kielimallinsa avulla ja tuottaa käyttäjälle vastauksen.

ChatGPT toimintaprosessi

ChatGPT työelämässä

ChatGPT on jo nyt muuttanut ja tulee jatkossa muovaamaan työelämää. Oman toiminnan tehostaminen helpottuu jatkuvasti, jos on valmiina harjoittelemaan tekoälyn käyttöä työvälineenä. Kaikki uusi on myös usein pelottavaa ja tekoälystä maalaillaan myös uhkakuvia erilaisille ammattikunnille. Asiaa kannattaa tarkastella positiivisesta näkökulmasta. Oikein käytettynä tekoäly tulee olemaan loistava apuväline ja työkalu.

”ChatGPT ei korvaa sinua tai työtäsi lähitulevaisuudessa, mutta se voi tehdä työsi hieman helpommaksi”, kertoo Business Insider.

Asiantuntija, näissä asioissa ChatGPT voi sinua auttaa:

 • Tutkimus ja tiedonhaku
 • Sisällön tuottaminen ja luonnostelu
 • Tekstin editointi ja kielikäännökset
 • Tehtävien automatisointi ja projektinhallinta
 • Tietojen analysointi ja raportointi
 • Koodaus ja ohjelmointiapu
 • Henkilökohtainen tuottavuus ja ongelmanratkaisu
 • Oppiminen ja taitojen kehittäminen

Asiantuntijatyössä ChatGPT toimii oivallisena tukifunktiona. Kahdeksan kohdan listaus, joissa se voi sinua asiantuntijatyössäsi auttaa on kuitenkin vain pintaraapaisu. ChatGPT:n hyödyntäminen asiantuntijatyössäsi -webinaarissamme opit miten se toimii ja miten voit luoda asiantuntijan roolissa sinua tukevia ja työtäsi helpottavia prompteja.

ChatGPT pystyy auttamaan sinua myös esihenkilötyössä. Se pystyy tarjoamaan apua esimerkiksi päätöksenteossa ja strategisessa suunnittelussa. Voit kysyä apua siltä myös tiimien rakentamiseen ja muutosprosessien johtamiseen.

Esihenkilö, näissä asioissa ChatGPT voi sinua auttaa:

 • Informaatio saaminen ja ajanhallintaTime
 • Tehtävien delegointi ja raporttien valmistaminen
 • Sähköpostien suunnittelu, kielikäännökset ja kokousten valmistelu
 • Projektien suunnittelu ja hallinta
 • Ongelmien ja konfliktien ratkaiseminen
 • Harjoittelu ja perehdytys
 • Oppiminen ja omien taitojen kehittäminen

Lisää käytännön esimerkkejä ChatGPT:n hyödyntämisestä esihenkilötyössä löytyy siihen erikoistuneen valmentajamme Tommi Lindholmin webinaarista. Erittäin suosittu ChatGPT:n hyödyntäminen johtamistyössä -webinaari on valmistettu, jotta esihenkilöt pystyisivät ottamaan tekoälyn avuksi tehostamaan omaa työtään.

ChatGPT:n käyttötaito on tulevaisuuden tärkeä työelämätaito

Jo nyt tekoälyä hyödyntämällä omaa työskentelyä pystyy tehostamaan valtavasti. Voidaan olettaa, että tekoäly tulee ottamaan suuria harppauksia eteenpäin tulevina vuosina. Siksi onkin selvää, että sen hyödyntäminen työelämässä ei tule ainakaan vähentymään.

Uuden aluevaltauksen tekeminen ei tarvitse kuitenkaan olla pelottavaa tai raskasta. Riittävän tason peruskäytöstä saat valmentajamme Tommi Lindholmin rakentamasta ChatGPT:n perusteet -verkkokurssista. Verkkokurssi ei sisällä teknisiä termejä, monimutkaisia teorioita, vaan yksinkertaista, käytännöllistä tietoa. Kurssin käytyäsi et ainoastaan ymmärrä, mikä ChatGPT on, vaan ymmärrät myös kuinka se voi olla hyödyksi jokapäiväisessä elämässäsi.

Miten ChatGPT:tä tulee käyttää organisaatioissa ja onko se turvallista? Sen käyttö on turvallista, kun seuraa kunnollisia ohjeistuksia. Tekoäly ja kielimallit ovat tulleet jäädäkseen, kertoo tekoälyyn erikoistunut valmentajamme Tommi Lindholm verkkolehtemme artikkelissa.

”Tekoälyn käyttöä myös peitellään. Esimerkiksi ChatGPT:n ollessa vielä innovaatiosyklin lopputaipaleella ja kun organisaatiot olivat vasta uuden tulokkaan hahmottamisen alkuvaiheissa, jopa 70% työntekijöistä käytti ChatGPT:tä, muttei kertonut siitä työnantajalleen.”

Tämän takia organisaatioiden olisi ensiarvoisen tärkeää tehdä työntekijöilleen ohje ja opas siitä, miten ChatGPT:tä käytetään turvallisesti ja vastuullisesti. Olemme pohtineet asiaa täällä Brikillä ja valmistelemme opasta turvallisen ja vastuullisen käytön ohjeistuksen luomiseen organisaatioille. Tämän yksityiskohtaisen  ja selkeän oppaan avulla voitte luoda omalle organiaatiollenne ohjeistuksen ChatGPT:n käytöstä. Tämä opas julkaistaan ensi viikolla!

Eetu Viitasalo
Viestinnän asiantuntija
Eetu vastaa Brikin videotuotannosta, etäkoulutuksista, visu­aa­li­sesta vies­tin­nästä, verk­ko­si­vuista ja analytiikasta. Eetu kertoo vahvuu­tensa olevan moni­puo­lisuus, mutta erityisen mieluista puuhaa hänelle on asioiden visua­li­soi­minen.
Lue lisää
Verkkokurssi
ChatGPT:n perusteet
Tommi Lindholm
Ilmoittaudu koulutukseen
Osaamiskartta
Kirjat
Osaamiskartta – Osaamisen kehittäminen työelämässä
Lue lisää