Johta­misen ja esimiestyön erikoi­sam­mat­ti­lehti
luotettava työntekijä

Kuinka luotettava työntekijä on? Arvioi 4 kysymyksen avulla

Tehokkaassa johtamisessa ja esimiestyössä luottamus on välttämättömyys. Luottaminen on kuitenkin riskinottoa. Kun ymmärrät luottamusta, voit oppia minimoimaan tätä riskiä ja parantamaan johtamisvoimaasi.

Mistä tiedät, millainen luottamus vallitsee sinun ja johdettaviesi välillä?

Luotettava työntekijä – mitä kannattaa arvioida?

Luotettavuuden arvioiminen lähtee yleensä toisen henkilön maineesta. Pyrimme saamaan selville, onko henkilö ollut aiemmin rehellinen. Tutkimusten mukaan annamme maineelle kuitenkin turhan paljon painoarvoa.

Miksi henkilön maine rehellisenä toimijana ei lopulta kerrokaan kovin paljoa hänen luotettavuudestaan? Mitä muuta luottamuksen arvioinnissa pitäisi ottaa huomioon?

Luottamuksesta puhuttaessa ihmisiä on turha jakaa hyviin ja pahoihin. Jako on riskialtis, sillä sosiaalisessa kanssakäymisessä menestyäksemme meidän pitää osata luovia rehellisyyden ja epärehellisyyden välillä; joskus asioiden sanomatta jättäminen on kokonaisuuden kannalta viisaampi päätös. Näin olemme samaan aikaan sekä ”hyviä” että ”pahoja”. Näkemys perusrehellisestä tyypistä vaikuttaa silti huomattavan paljon siihen, luotammeko ihmiseen vai emme.

Luotettavuus ei kuitenkaan kumpua niin paljon rehellisyydestä kuin haluaisimme uskoa. Luotettavuudessa on kyse oman edun pitkän ja lyhyen tähtäimen optimoinnista.

Työntekijäsi pohtivat, miten he saavat mahdollisimman paljon kumpaakin. Lyhyen aikavälin hyödyt saavutetaan yleensä helpoimmin ajattelemalla omaa etua ensin ja muiden vasta sitten. Pidemmän aikavälin hyödyt taas tulevat useammin yhdessä saavutetun menestyksen kautta.

maali

Näin organisaatioissa on käynnissä jatkuva lyhyen ja pitkän aikavälin hyötyjen dynaaminen peli. Se, kuinka tietoinen esimies tästä pelistä on ja kuinka avoimesti hän pystyy siitä työntekijöidensä kanssa keskustelemaan, on yksi luottamuksen mittareista.

Kuuntele intuitiota

Älä kuitenkaan pohjaa arviotasi siitä, kuinka luotettava työntekijä on, vain tämän saamien lyhyen ja pitkän tähtäimen hyötyjen pohdinnalle. Näiden tilannesidonnaisten tekijöiden lisäksi luotettavuutta tulisi arvioida myös osaamisen ja asiantuntijuuden kautta. Kuinka työntekijä on suoriutunut vastaavanlaisista tehtävistä aiemmin?

Yhtä tärkeää on keskustella hänen kanssaan tehtävän vaatimuksista ja mahdollisista haasteista. Mitä avoimemmin pystyt työntekijäsi kanssa näistä keskustelemaan, sitä todennäköisemmin hän on luottamuksesi arvoinen. Tässä kohtaa kannattaa ottaa huomioon, että liiallinen itsevarmuus voi tarkoittaa epäpätevyyden peittelyä.

Ota työntekijän luotettavuutta arvioidessasi huomioon lyhyen ja pitkän aikavälin tilannekohtaisten hyötyjen, työntekijän asiantuntemuksen sekä teknisen osaamisen lisäksi myös oma intuitiivinen tuntemuksesi. Tuntuuko sinusta siltä, että voit luottaa häneen?

Tutkimusten mukaan alitajunta kerää jatkuvasti tietoa toisen osapuolen luotettavuudesta. Tämän keräilyprosessin perusteella aivomme kasaavat meille tietoiseen käsittelyyn aavistuksen siitä, voimmeko luottaa toiseen. Aavistuksen ennustuskyky on vain kolikonheiton luokkaa, mutta kun yhdistämme sen edellä mainittuihin tekijöihin, minimoimme luottamuksen riskiä jo huomattavasti.

Työntekijän luotettavuutta arvioitaessa on tärkeää huomioida myös tämän kehonkieli. Osa kehonkielestä rekisteröityy alitajuntaamme ja saapuu tietoisuutemme intuition kautta, mutta tutkimuksissa on löydetty myös todisteita eleistä, jotka viestivät epäluotettavuudesta.

Epäluotettava henkilö voi nojautua poispäin, kosketella käsiään tai kasvojaan ja pitää käsiään puuskassa. Eleiden tulisi tapahtua samassa tilanteessa, joten yksistään käsien puuskassa pitäminen ei vielä kerro henkilön epäluotettavuudesta.

Kuinka luotettava työntekijä on?

Jos olet epävarma siitä, voitko luottaa työntekijääsi, pohdi siis asiaa näiden neljän kysymyksen avulla:

  • Mitkä ovat hänen kohtaamansa pitkän ja lyhyen aikavälin hyödyt?
  • Onko hänen asiantuntemuksensa ja osaamisensa taso riittävä?
  • Mikä on oma intuitiivinen kokemuksesi työntekijän luotettavuudesta?
  • Mitä hänen kehonkielensä kertoo sinulle?

Näin vahvistat omaa luotettavuuttasi

Muista huolehtia myös siitä, että annat itsestäsi mahdollisimman luotettavan kuvan ja olet luottamuksen arvoinen.

luotettava esimies

Pidä huolta, että tarkoitusperäsi ja tekosi ovat yhteneväisiä.

Kun arvioit omaa luotettavuuttasi, ota huomioon, että ihmiset arvioivat omaa toimintaansa tarkoitusperiensä, eivät käytännön tekojensa perusteella. Jos siis löydät itsesi tilanteesta, jossa käytöksesi osoittaa toista kuin tarkoitusperäsi, ota asia puheeksi työntekijän kanssa ja myönnä virheesi. Näin vahvistat luottamusta sinun ja työntekijän välillä.

Tarkkaile asennettasi sekä oman roolisi suhteen että erilaisissa tilanteissa. Vastaavatko sanasi tätä asennetta?

Oman luotettavuuden vahvistamisen toinen lähtökohta on pohtia, millaisena näet oman roolisi esimiehenä. Onko kyseessä asema hierarkiassa vai lähtökohtaisesti palvelutehtävä? Asenteesi välittyy työntekijöille ja kertoo heille luotettavuudestasi.

Jos näet olevasi heidän yläpuolellaan, viestität heille, etteivät teihin päde samat säännöt. Tämä on omiaan luomaan epäluottamuksen ilmapiiriä.

Asenteemme välittyvät sanojemme lisäksi myös yleisemmällä tasolla kehonkielemme kautta. Jos sanamme kertovat yhtä, mutta kehomme viestii toista, kehomme kieli voittaa. Ristiriita viestinnässäsi saa työntekijät varuilleen ja sanaasi luottaminen tulee vaikeammaksi.

Huolehdi omasta energiatasostasi.

Omasta energiatasosta huolehtiminen auttaa vahvistamaan luotettavuuttasi. Tutkimusten mukaan väsyneen oloinen ihminen ei vaikuta yhtä luotettavalta kuin energinen ja pirteä. Omaa energiatasoaan voi nostaa usealla tavalla, mutta tärkeintä on huolehtia ensin siitä, että perusasiat ovat kunnossa.

Unen määrä ja laatu ovat tässä tärkeimmät. Työpäivän aikana otetut 20–30 minuutin torkut nostavat tutkitusti energiatasoja. Taukojen pitäminen työtehtävien välillä pitää huolta siitä, että annat itsellesi mahdollisuuden palautua. Palautumisesta huolehtiminen on yhtä tärkeää kuin itse harjoittelu, oli kyse sitten työtehtävistä tai liikunnasta.

Tommi Lindholm
Yritysvalmentaja
KTM Tommi Lindholm kouluttaa laajasti lähijohtamisen eri osa-alueita ja on erikoistunut tekoälysovellutusten hyödyntämiseen johtamistyössä. Teknologia on ollut aina lähellä Tommin sydäntä, mistä myös innostus tekoälyn kehityksen seurantaan on lähtenyt. Tommin kaiken valmentamisen taustalla vaikuttaa tutkijan syvällinen ymmärrys organisaatioiden toiminnasta ja ihmisten käyttäytymisestä.
Lue lisää
Työntekijän vastuu ja työelämätaidot
Kirjat
Työntekijän vastuu ja työelämätaidot
Lue lisää
Aiheesta lisää
Hyvä esimies vai hyvä asiantuntija - Kumpi sinä olet?
Esimiestyön lukuisilla osa-alueilla on mahdollista kehittyä jatkuvasti paremmaksi, mutta täydellisyyden tavoittelulla vain uuvuttaa itsensä.
Lue artikkeli
strategian johtaminen
Jämäkkä johtaminen hyödyttää koko tiimiä - Uskallatko antaa riittävästi varoituksia?
Lue artikkeli