Johta­misen ja esimiestyön erikoi­sam­mat­ti­lehti
kesätyöntekijän perehdytys

Onnistunut kesätyöntekijän perehdytys parantaa työnantajamielikuvaa – 10 vinkkiä oppimisen tehostamiseen

Kesätyöntekijän hyvä perehdytys varmistaa, että kesänkin työt tulee hoidettua mahdollisimman laadukkaasti. Hyvä perehdytys on myös merkittävässä roolissa kesätyöntekijän oppimisessa ja työssä viihtymisessä.

Pian on jälleen se aika vuodesta, kun kesätyöntekijät tulevat. Vaikka heidän työrupeamansa onkin väliaikainen, hyvään perehdytykseen kannattaa silti laittaa paukkuja. Kesätyöntekijän hyvä perehdytys varmistaa, että työjälki on laadukasta ja tavoitteet toteutuvat. Myös kesätyöntekijä viihtyy ja työnantajamielikuvanne paranee.

Kesätyöntekijän perehdytyksessä kannattaa ottaa huomioon erityisesti nämä seikat:

Kysy kesätyöntekijän odotuksia perehdytykselle. Toivooko hän enemmän omatoimista harjoittelua vai tiimityötä? Kuinka paljon hän odottaa vuorovaikutusta? Keskittyykö hän mieluummin käytäntöön vai teoriaan? Mitä hän odottaa työvälineiltä?

Kerro työnantajan odotuksista eri aikajänteillä. Mitä odotatte ensimmäiseltä viikolta? Entä ensimmäiseltä kuukaudelta? Mitkä ovat odotuksenne koko kesätyöajan suhteen?

Hyödyntäkää hakijan valinnan ja työn aloituksen välinen aika. Toimittakaa kesätyöntekijälle tervetulopaketti etukäteen, kysykää hänen odotuksiaan ja tarjotkaa materiaaleja, joihin hän voi tutustua. Olisiko paikallaan ehkä jopa käynti työpaikalla tai etätapaaminen tiimin kanssa ennen työn aloitusta?

Perehdytyksen suunnitelmallisuus on aina tärkeää, mutta erityisesti etäperehdytyksessä. Miten varmistat riittävän vuorovaikutuksen ja molemminpuolisen palautteen?

Hyödyntäkää kalenteri. Ensimmäistä viikkoa voi suunnitella lukujärjestysmäisesti – pidempää aikaväliä taas esimerkiksi muistilistan tai perehdytyspolun avulla.

Valitse perehdyttäjät hyvissä ajoin etukäteen. Varmista myös, että perehdyttäjät ovat tietoisia vastuistaan ja heihin kohdistuvista odotuksista. Kouluta perehdyttäjät tarvittaessa.

Varaa aikaa myös esittäytymiselle ja tutustumiselle. Huolehdi siitä, että kesätyöntekijät pääsevät tutustumaan niin keskenään kuin vakinaisten työntekijöidenkin kanssa.

Kesätyöntekijän hyvä perehdytys mahdollistaa tehokkaan oppimisen

Perehdytyksessä on hyvä tarjota erilaisia tapoja oppimiseen ja yhdistellä näitä mahdollisuuksien mukaan, jotta jokainen voisi löytää itselleen sopivat tavat. Kaikki eivät opi samalla tavalla.

Tehokkaan oppimisen kannalta työntekijän on tärkeää itse oivaltaa ja ymmärtää asioiden merkitys.  Aivot pyrkivät yhdistämään uuden tiedon jo olemassa olevaan tietoon ja löytämään sille merkityksiä ja yhteyksiä. Muistamista helpottaa, jos asian pystyy yhdistämään johonkin tuttuun isompaan kokonaisuuteen. Perehdyttäjän kannattaakin mahdollisuuksien mukaan auttaa työntekijää ymmärtämään, mihin uusi tieto liittyy. Mitä enemmän yhteyksiä työntekijä pystyy muodostamaan opittavaan asiaan, sitä helpommin se jää mieleen.

Kesätyöntekijää kannattaa kannustaa kysymysten esittämiseen. Erityisesti niin sanotut tyhmät kysymykset ovat yleensä niitä, jotka ovat uuden työntekijän ajattelun kehittymisen kannalta kaikkein oleellisimpia. Pienetkin aukot hänen ymmärryksessään saattavat estää tiedon syventymistä. Jo pelkästään se, että uusi työntekijä saa sanoittaa ihmetyksen aiheensa, voi auttaa häntä pääsemään eteenpäin pohdinnoissaan. Samalla kysymykset haastavat perehdyttäjän tapaa ajatella.

Tehokas oppiminen on mahdollista silloin, kun tieto on perehdytettävälle olennaista, hän ymmärtää oppimisen merkityksen, tehtävät ovat sopivan haastavia ja työrauha on turvattu. Perehdytyksen ei tarvitse olla totista puurtamista, vaan se on oiva tilaisuus näyttää yrityskulttuurin parhaat puolet ja työnantajan valmiuden panostaa työntekijöidensä viihtyvyyteen.

10 vinkkiä oppimisen tehostamiseksi

Kesätyöntekijän perehdytys on parhaimmillaan hyvin tehokasta, sillä työsuhdekin kestää vain rajatun ajan. Oppimista voi tehostaa näiden vinkkien avulla:

  • Varaa uusien asioiden käsittelemiseen riittävästi aikaa.
  • Huolehdi riittävästä tauotuksesta ja oppimisen rytmittämisestä.
  • Tarjoa riittävästi haasteita.
  • Käy uusia asioita läpi asteittain ja pilko kokonaisuus useampiin osiin.
  • Palaa asiaan useamman kerran ja kertaa riittävästi.
  • Varmista, että perehdytettävä on ymmärtänyt asian riittävän tarkasti.
  • Kannusta kysymysten esittämiseen.
  • Kerro, mihin asia liittyy laajemmin ja miksi sen oppiminen on merkityksellistä.
  • Tarjoa erilaisia mahdollisuuksia opiskeluun.
  • Huolehdi hyvästä ilmapiiristä ja pidä oppiminen mukavana.
Annina
Annina Silvonen
Yritysvalmentaja
Osaamisen kehittämiseen, tiimityöhön ja perehdytykseen erikoistunut Annina Silvonen on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja sertifioitu RMP Motivaatiovalmentaja. Annina on erityisen kiinnostunut yksilöiden ja tiimien potentiaalin kartoittamisesta ja kehittämisestä. Kouluttajana Anninan vahvuuksiin kuuluu välittömän ja avoimen ilmapiirin luominen ja monimutkaistenkin asioiden selittäminen selkeällä tavalla.
Lue lisää
Uuden työntekijän perehdytys
Kirjat
Tervetuloa meille! – Uuden työntekijän perehdytys
Lue lisää
Aiheesta lisää
Onnistunut perehdytys sitouttaa ja parantaa tuottavuutta
Toimiva perehdytys voi parhaimmillaan olla loistava kilpailuetu ja työnantajamielikuvaa parantava tekijä.
Lue artikkeli
strategian johtaminen
Hyvä perehdytyssuunnitelma on organisaation näköinen ja muokattavissa
Lue artikkeli