Johta­misen ja esimiestyön erikoi­sam­mat­ti­lehti
tiimityön hyödyt

Tutkimukset osoittavat tiimityön kiistattomat hyödyt

Tiimityön tuomat hyödyt ovat valtavat niin organisaatiolle kuin työntekijälle itselleen – kunhan tiimi todella toimii ja yhteistyö rakentuu terveelle pohjalle.

Koronapandemia on muuttanut työn tekemistä pysyvästi monella tapaa, mutta tiimejä se ei onnistunut hajottamaan. Tiimityön tuomat hyödyt ovat niin mittavat, että monet asiantuntijat uskovat tiimityön itse asiassa olevan nyt tärkeämpää kuin koskaan.

Tiimityöskentelyn suosio kasvaa johdonmukaisesti, sanoo tiimityötä ja organisaatioiden tehokkuutta tutkinut Scott Tannenbaum.

”Ja kun puhun tiimeistä, tarkoitan kaikenlaisia tiimejä: niin yhdessä toimipaikassa toimivia kuin virtuaalisiakin tiimejä”, hän sanoo.

Pulling Together: 10 Rules for High-Performance Teamwork -kirjan kirjoittanut John J. Murphy kirjoittaa, että tiimityö on jopa välttämätöntä organisaation menestykselle.

”Jokaisella yksilöllä on ainutlaatuisia taitoja ja vahvuuksia. Kun tuomme ne yhteen pöytään ja jaamme ne yhteisen tavoitteen hyväksi, organisaatiot saavat siitä todellista kilpailuetua.”

Tiimityön tuomat hyödyt eivät perustu uskomuksille, vaan niitä on tutkittu paljon.

Tiimityön hyödyt organisaatiolle ja työntekijälle

Kehittynyt ongelmanratkaisukyky

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa selvitettiin, kuinka 3–5 hengen tiimit selviytyvät monimutkaisista ongelmanratkaisutehtävistä verrattuna huippulahjakkaisiin yksilöihin. Kävi ilmi, että pienet tiimit päihittivät yksin työskennelleet nerot kirkkaasti.

Tutkijat uskovat lopputuloksen johtuvan siitä, että pienet tiimit käsittelivät vaihtoehtoja tehokkaammin sekä hylkäsivät väärät ja keksivät oikeat ratkaisuehdotukset nopeammin.

Tutkimukset ovat niin ikään osoittaneet, ettei ongelmia suinkaan ratkaise parhaiten yksiselitteisesti huippuälykkäistä ihmisistä koostuva tiimi, vaan tiimi, jossa keskustelu on tasapuolista. Tasapuolisimmaksi keskustelu puolestaan osoittautui niillä tiimeillä, joiden jäsenet olivat sosiaalisesti herkimpiä.

Kehittynyt innovointikyky

Tiimit ovat yksilöitä parempia innovoimaan, ja mitä erilaisemmista ihmisistä tiimi muodostuu, sitä innovatiivisempi se yleensä on. Asiaa tutkineen Frans Johanssonin mukaan parhaat ideat syntyvät tiimeissä, joissa erilaisia kulttuureja ja toimialoja edustavien ihmisten näkemykset kohtaavat.

Johanssonin mukaan on virhe olettaa, että tiimiin kannattaa valita saman tyyppisiä ihmisiä kuin itse on.

”Todelliseen menestykseen ja läpimurtoideoihin liittyy epämukavuutta. Epämukavuus pakottaa kasvamaan. Erilaisilla kokemuksilla, mielipiteillä ja näkökulmilla on merkitystä.”

Myös McKinseyn tutkimuksen mukaan tiimit, joiden jäsenet eroavat toisistaan mahdollisimman paljon, ovat luovempia ja suorituskykyisempiä.

Henkilökohtaisen kasvun mahdollisuudet

Kehittyminen on tehokkaampaa tiimissä, tutkimusten perusteella myös henkilökohtaisella tasolla. Tiimin jäsen oppii esimerkiksi

  • avartamaan omia näkökulmiaan
  • omien lisäksi myös muiden virheistä
  • enemmän itsestään, omista vahvuuksistaan ja kehityskohteistaan

Vähemmän työstressiä

Gallupin tutkimus selvitti, että itsenäistä työtä tekevät kokevat tiimityötä tekeviä enemmän kovaa työstressiä ja kärsivät loppuunpalamisesta. Gallupin tutkija Ben Wigert selittää eroa sillä, että tiimien jäsenten on helpompi tukea toisiaan emotionaalisesti, koska he jakavat samat stressinaiheet.

Lisäksi tutkimus osoitti, että myös lähijohtajan tuki vähensi kovaa stressiä merkittävästi.

Kehittynyt riskinottokyky

Tiimit uskaltavat ottaa suurempia, mutta harkitumpia ja kannattavampia riskejä kuin yksittäiset henkilöt. Tiimin koolla on kuitenkin väliä, sillä parhaita riskinottajia ovat Naturen artikkelin mukaan pienet tiimit. Tämän arvioidaan johtuvan siitä, että isommissa tiimeissä ristiriidat tulevat herkemmin etenemisen tielle.

Esimerkiksi Amazonin toimitusjohtaja Jeff Bezos luottaa kahden pizzan sääntöönsä: Vaikka yritys kasvaisi kuinka isoksi, tiimien ei pidä kasvaa. Yhden tiimin ruokkimiseen pitäisi riittää kaksi pizzaa.

Lähijohtaja on avainasemassa

Tiimityön hyödyt ovat siis merkittävät. ”Tiimi” ei kuitenkaan ole taikasana, jota toistamalla joukko ihmisiä alkaa yhtäkkiä toimia tiimimäisesti ja tuottaa organisaatiolleen merkittäviä tuloksia. Huipputiimin rakentaminen vaatii paljon aikaa, yhteistyötä ja keskinäistä luottamusta.

Tiimin lähijohtaja on luottamuksen rakentumisessa avainroolissa, joten johtamistaitoihin ja oman johtamistavan löytämiseen kannattaa panostaa.

Esimerkiksi Atlassianin tutkimuksen mukaan tiimin jäsenet olivat onnellisempia, kun tiimissä vallitsi rehellisen palautteen, keskinäisen kunnioituksen ja avoimuuden kulttuuri. Tällaisissa tiimeissä työskentelevät henkilöt kertoivat muita 80 prosenttia todennäköisemmin voivansa töissä erittäin hyvin.

Onnellisemmista työntekijöistä taas hyötyy koko organisaatio, ja siitäkin on olemassa paljon tutkittua tietoa. Esimerkiksi Warwickin yliopiston tutkimuksen mukaan onnelliset työntekijät ovat merkittävästi tuottavampia kuin onnettomat.

Henni Jääskeläinen
Viestinnän asiantuntija
Kokenut taloustoimittaja Henni Jääskeläinen on työskennellyt esimerkiksi Alma Talentilla ja Talentumilla Talouselämän, Kauppalehden ja Markkinointi & Mainonnan toimituksissa. Henni on koulutukseltaan medianomi Haaga-Helia ammattikorkeakoulun journalismin linjalta.
Lue lisää
Taitava tiimivalmentaja
Kirjat
Taitava tiimivalmentaja – Miten saan tiimiflown virtaamaan?
Lue lisää
Lisää aiheesta
Tunnista tiiminvetäjän 4 oleellista tehtävää
Tiimin puurtaminen on päivittäistä puurtamista ja kauas katsomista.
Lue artikkeli
myyntitesti
10 keinoa, joiden avulla hioa tiimityöskentely huippuunsa
Lue artikkeli