Etäkoulutus

Webinaari: Muutoshankkeen haasteiden tunnistaminen ja ratkaiseminen (3h)

Webinaari auttaa tunnistamaan ja ratkaisemaan keskeiset muutoshankkeita uhkaavat riskit.

Ilmoittaudu webinaariin

Muutoksen toteuttaminen on usein haastavaa, sillä muutoshankkeisiin liittyy monia sudenkuoppia, jotka voivat johtaa epäonnistumiseen. Muutosjohtajalta vaaditaan uudenlaista osaamista, jota ei välttämättä ole kehittynyt vakaammassa ja helpommin ennakoitavassa toimintaympäristössä. Interaktiivinen webinaarimme käsittelee muutoshankkeiden yleisimpiä haasteita ja ongelmia ja tarjoaa käytännöllisiä ratkaisuja niiden hallintaan.

Muutosjohtaminen tarkoittaa sekä muutoshankkeiden teknistä suunnittelua että muutoksen inhimillisen puolen hallintaa. Oli kyse sitten uuden tietojärjestelmän käyttöönotosta, markkinamuutoksiin reagoimisesta tai organisaation uudistamisesta, kyse on aina paitsi teknisestä hankkeesta, myös ihmisten käyttäytymisen muutoksesta. Ei riitä, että muutosprojekti toteutetaan teknisesti projektisuunnitelman mukaisesta. Organisaation jäsenten on myös kyettävä muuttamaan ajatteluaan ja toimintaansa muutostavoitteita tukeviksi. Tämä muutos vaatii tuekseen taitavaa muutosjohtamista. 

Webinaarissa:

 • Käymme läpi tärkeimmät ammattimaisen muutosjohtamisen kulmakivet ja autamme osallistujia kehittämään omia muutosjohtamisen taitojaan
 • Käymme läpi tärkeimmät muutoshankkeiden onnistumista uhkaavat riskit ja esittelemme käytännössä koeteltuja keinoja riskien hallitsemiseksi
 • Käsittelemme muutosjohtajan tehtäviä ja roolia muutoksen toteutuksen varmistajana. Tarkastelemme muutoksen johtamista sekä projektiteknisestä että inhimillisestä näkökulmasta
 • Käymme läpi keinoja henkilöstön roolia muutoshankkeessa, sitouttamisen tukemista ja muutosvastarinnan käsittelyn keinoja
 • Esittelemme konkreettisen suunnittelumallin, jolla voit systematisoida omien muutoshankkeittesi suunnittelua ja toteutusta.

Kenelle

Muutoshankkeista vastaavat johtajat, esimiehet, projektipäälliköt, HR-ammattilaiset ja kaikki muut, jotka haluavat oppia tunnistamaan ja ratkaisemaan muutoshankkeiden yleisimpiä ongelmia. Webinaari sopii niin yritysten kuin julkisen sektorin toimijoille.

Kurssiohjelma

09:00
Webinaarin avaus
09:15
Muutoksen johtamisen ja muutoksessa johtamisen perusteet
 • Muutosjohtajan rooli ja tehtävät
 • Miksi muutosjohtamisen taitoihin panostaminen kannattaa?
 • Miten muutosta johdetaan ja millaisia uusia taitoja muutosjohtajalta edellytetään?
09:45
Muutosprosessin vaiheet ja niiden johtaminen
 • Muutosprosessin vaiheet ja eri vaiheiden huomioimisen merkitys hankkeen onnistumisen kannalta
 • Yksittäisen hankkeen johtaminen ja muutoksessa johtaminen
 • Muutosresurssien arvioiminen ja yllätyksiin varautuminen
10:30
Tauko
10:45
Muutosjohtajan rooli ja tehtävät muutoshankkeessa
 • Muutosjohtajan eri roolit
 • Muutosjohtajan viestintävastuu
 • Muutosresurssien arvioiminen ja yllätyksiin varautuminen
11:15
Henkilöstön sitoutumisen ja resilienssin vahvistaminen
 • Henkilöstön muutoskyvyn arviointi
 • Keinoja vahvistaa henkilöstön sitoutumista muutokseen
 • Muutosvastarinnan tunnistaminen ja lieventäminen
 • Keinoja henkilöstön resilienssin vahvistamiseen
 • Oman muutoshankkeen mallintaminen
11:45
Kysymyksiä ja vastauksia
12:00
Webinaari päättyy

Hinta

Webinaarin hinta on 390 eur/​hlö + alv 24%. Tiedustele ryhmätarjouksia osoitteesta info@brik.fi.

Ilmoittautuminen

7.12.2023 klo 09.00-12.00
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta.

Erityisosaamisalueet

 • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Johta­mis­vies­tintä
 • Tiimityö
 • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Kirjat

muutoksen johtaminen

Muutoksen johtaminen

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Muutoksen johtaminen vaatii monipuolisia johtamistaitoja
Kun muutosvauhti kääntyy itseään vastaan