Etäkoulutus

Muutoshankkeen johtaminen (3h)

Avoin koulutus on tällä hetkellä tauolla, mutta järjestämme aiheesta koulutusta organisaatiokohtaisesti.

Pyydä tarjous

Muutoksen toteuttaminen on usein haastavaa, sillä muutoshankkeisiin liittyy monia sudenkuoppia, jotka voivat johtaa epäonnistumiseen. Muutosjohtajalta vaaditaan uudenlaista osaamista, jota ei välttämättä ole kehittynyt vakaammassa ja helpommin ennakoitavassa toimintaympäristössä. Etäkoulutuksemme käsittelee muutoshankkeiden yleisimpiä haasteita ja ongelmia ja tarjoaa käytännöllisiä ratkaisuja niiden hallintaan.

Muutosjohtaminen tarkoittaa sekä muutoshankkeiden teknistä suunnittelua että muutoksen inhimillisen puolen hallintaa. Oli kyse sitten uuden tietojärjestelmän käyttöönotosta, markkinamuutoksiin reagoimisesta tai organisaation uudistamisesta, kyse on aina paitsi teknisestä hankkeesta, myös ihmisten käyttäytymisen muutoksesta. Ei riitä, että muutosprojekti toteutetaan teknisesti projektisuunnitelman mukaisesta. Organisaation jäsenten on myös kyettävä muuttamaan ajatteluaan ja toimintaansa muutostavoitteita tukeviksi. Tämä muutos vaatii tuekseen taitavaa muutosjohtamista. 

Etäkoulutus toteutetaan Zoom-palvelulla. Lähetämme osallistumisohjeet sähköpostiisi ennen koulutusta.

Koulutuksessa:

 • Käymme läpi tärkeimmät ammattimaisen muutosjohtamisen kulmakivet ja autamme osallistujia kehittämään omia muutosjohtamisen taitojaan
 • Käymme läpi tärkeimmät muutoshankkeiden onnistumista uhkaavat riskit ja esittelemme käytännössä koeteltuja keinoja riskien hallitsemiseksi
 • Käsittelemme muutosjohtajan tehtäviä ja roolia muutoksen toteutuksen varmistajana. Tarkastelemme muutoksen johtamista sekä projektiteknisestä että inhimillisestä näkökulmasta
 • Käymme läpi keinoja henkilöstön roolia muutoshankkeessa, sitouttamisen tukemista ja muutosvastarinnan käsittelyn keinoja
 • Esittelemme konkreettisen suunnittelumallin, jolla voit systematisoida omien muutoshankkeittesi suunnittelua ja toteutusta.

Kenelle

Muutoshankkeista vastaavat johtajat, esimiehet, projektipäälliköt, HR-ammattilaiset ja kaikki muut, jotka haluavat oppia tunnistamaan ja ratkaisemaan muutoshankkeiden yleisimpiä ongelmia. Koulutus sopii niin yritysten kuin julkisen sektorin toimijoille.

Kurssiohjelma

09:00
Koulutuksen avaus
09:15
Muutoksen johtamisen ja muutoksessa johtamisen perusteet
 • Muutosjohtajan rooli ja tehtävät
 • Miksi muutosjohtamisen taitoihin panostaminen kannattaa?
 • Miten muutosta johdetaan ja millaisia uusia taitoja muutosjohtajalta edellytetään?
09:45
Muutosprosessin vaiheet ja niiden johtaminen
 • Muutosprosessin vaiheet ja eri vaiheiden huomioimisen merkitys hankkeen onnistumisen kannalta
 • Yksittäisen hankkeen johtaminen ja muutoksessa johtaminen
 • Muutosresurssien arvioiminen ja yllätyksiin varautuminen
10:30
Tauko
10:45
Muutosjohtajan rooli ja tehtävät muutoshankkeessa
 • Muutosjohtajan eri roolit
 • Muutosjohtajan viestintävastuu
 • Muutosresurssien arvioiminen ja yllätyksiin varautuminen
11:15
Henkilöstön sitoutumisen ja resilienssin vahvistaminen
 • Henkilöstön muutoskyvyn arviointi
 • Keinoja vahvistaa henkilöstön sitoutumista muutokseen
 • Muutosvastarinnan tunnistaminen ja lieventäminen
 • Keinoja henkilöstön resilienssin vahvistamiseen
 • Oman muutoshankkeen mallintaminen
11:45
Kysymyksiä ja vastauksia
12:00
Koulutus päättyy

Hinta

Koulutuksen hinta on 390€/hlö + alv 24%. Pyydä tarjous yrityksellesi räätälöidystä koulutuksesta tästä.

Ryhmäalennukset:

351€/hlö + alv 24%, kun samasta organisaatiosta on 3 osallistujaa
312€/hlö + alv 24%, kun samasta organisaatiosta on 4 tai useampia osallistujia.

jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
KTT Jari Salminen tarjoaa vankkaan osaamiseen perustuvaa käytännönläheistä valmennusta monilta johtamisen osa-alueilta. Yli 20-vuotisen valmentajauransa aikana Jari on kouluttanut yli 10 000 johtajaa ja esihenkilöä. Näissä valmennuksissa on käyty lukuisia mielenkiintoisia keskusteluita, joiden antia Jari haluaa välittää valmennustyössään muillekin. Jari valmentaa muutoksen johtamisen ohella laaja-alaisesti johtamistyöhön liittyviä aiheita, kuten esihenkilötyö ja tiimitoiminta, yritystalous sekä asiantuntijapalveluiden myynti.

Erityisosaamisalueet

 • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Johta­mis­vies­tintä
 • Tiimityö

Kirjat

muutoksen johtaminen

Muutoksen johtaminen

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Muutoksen johtaminen vaatii monipuolisia johtamistaitoja
Kun muutosvauhti kääntyy itseään vastaan