Etäkoulutus

Muutosviestintä kuntoon! – Älä pilaa muutoshankettasi heikolla viestinnällä (3h)

Koulutus auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan haastavien muutoshankkeiden viestintää ammattimaisesti.  

Ilmoittaudu webinaariin

Muutosviestintä on kriittisen tärkeä osa jokaisen muutoshankkeen johtamista. Onnistunut muutosviestintä auttaa muutostavoitteiden saavuttamisessa, kun taas muutosviestinnän laiminlyönti aiheuttaa monia tarpeettomia ongelmia muutosmatkalla. Tässä interaktiivisessa etäkoulutuksessa käydään läpi tärkeimmät muutosviestinnässä huomioitavat asiat ja esitellään konkreettinen pohja oman muutosviestintäsuunnitelman laatimisen pohjaksi. Tule mukaan kehittämään muutoksenjohtamisen taidoista Sinulle ja organisaatiollesi vahva kilpailukykytekijä.

Koulutuksen sisältö:

 • Käymme läpi ammattimaisen muutosviestinnän kulmakivet ja autamme osallistujia kehittämään omia muutosviestijän taitojaan
 • Käymme vaihe vaiheelta läpi muutosviestintäsuunnitelman laatimisen osa-alueet
 • Pohdimme muutosviestintään liittyviä yleisimpiä ongelmia ja esittelemme käytännössä koeteltuja ratkaisuja näiden ongelmien selättämiseen
 • Esittelemme konkreettisen suunnittelumallin, omien muutoshankkeittesi viestinnän suunnittelun ja toteutuksen tueksi. 

Kenelle

Muutoshankkeista vastaavat johtajat, esimiehet, projektipäälliköt, HR-ammattilaiset ja kaikki muut, jotka haluavat oppia tunnistamaan ja ratkaisemaan muutoshankkeiden yleisimpiä ongelmia.

Kurssiohjelma

09:00
Koulutuksen avaus
09:15
Mitä muutosviestintä on ja miksi siihen kannattaa panostaa?
 • Vaikuttavan viestinnän merkitys muutoshankkeen onnistumisen näkökulmasta
 • Muutosviestinnän suunnittelun periaatteet
 • Kohderyhmien määrittäminen
 • Viestintäkanavien valinta
 • Viestien sisällön suunnittelu
 • Viestintävastuiden ja roolien määrittely
09:45
Muutosviestinnän yleisimmän ongelmat ja keinoja niiden voittamiseen
 • Yksisuuntainen tiedottaminen vai yhteisten näkemysten rakentaminen ongelmat
 • Miten varmistetaan vuorovaikutteisuus muutosviestinnässä
 • Keihin muutoshanke vaikuttaa? Keille hankkeesta tulisi viestiä?
 • Keinoja viestinnän vaikuttavuuden vahvistamiseen.
10:30
Tauko
10:45
Esimerkkejä onnistuneesta muutosviestinnästä
 • Case 1: Onnistunut muutosviestinnän suunnittelu
 • Case 2: Muutosvastarinnan työstäminen viestinnän keinoin
 • Case 3: Koulutus osana muutosviestinnän toteutusta
11:15
Mallipohja oman muutosviestintäsuunnitelman laatimisen tueksi
11:45
Kysymyksiä ja vastauksia
12:00
Koulutus päättyy

Hinta

Koulutuksen hinta on 390 eur/​hlö + alv 24%. Tiedustele ryhmätarjouksia osoitteesta info@brik.fi.

Ilmoittautuminen

1.2.2024 klo 09.00-12.00
13.3.2024 klo 09.00-12.00
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta.

Erityisosaamisalueet

 • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Johta­mis­vies­tintä
 • Tiimityö
 • Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
 • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Kirjat

muutoksen johtaminen

Muutoksen johtaminen

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Muutoksen johtaminen vaatii monipuolisia johtamistaitoja
Kun muutosvauhti kääntyy itseään vastaan