jari-salminen

Lähikoulutus

Korkean suorituskyvyn johtaminen asiantuntijatiimissä (1pv)

Koulutuspaikka:

Innopoli 3, Vaisalantie 4, Espoo (Saapumisohje)

Voit osallistua valmennukseen myös etäyhteydellä.

Ilmoittaudu koulutukseen

Tämä intensiivinen yhden päivän koulutus tarjoaa tärkeitä näkökulmia ja menetelmiä asiantuntijoiden tehokkaan johtamisen tueksi. Koulutusohjelma auttaa ymmärtämään asiantuntijatyön erityispiirteitä ja haasteita sekä kehittämään johtajuustaitojasi vaativien ammattilaisten esihenkilönä.

Itseohjautuvat asiantuntijatiimit ovat tavoitteena monissa organisaatioissa, mutta parhaatkin asiantuntijat tarvitsevat laadukkaita johtamispalveluita. Asiantuntijatiimin koko henkisen potentiaalin valjastaminen tiimin palvelukseen vaatii esihenkilöltä kykyä varmistaa, että onnistumisen edellytykset ovat tavoitteita vastaavalla tasolla. Hyvin johdetussa asiantuntijatiimissä työskentelevät tehokkaimmat, tyytyväisimmät, luovimmat ja sitoutuneimmat ihmiset. Hyvin toimivat asiantuntijatiimit vetävät myös puoleensa parhaita osaajia.

Olemme valmentaneet esimiehiä ja asiantuntijoita jo vuodesta 2003. Tämän kokemuksen perusteella tarjoamme asiantuntijatiimin johtamisen tueksi monipuolisen valmennuksen, joka auttaa Sinua kehittymään asiantuntijoiden johtamisen erityisosaajaksi. Keskitymme koulutuksessa seuraaviin teemoihin:

 1. Johtajuuden ja asiantuntijuuden tasapaino. Asiantuntijat ovat usein korkeasti koulutettuja ja omaavat syvällistä tietämystä tietyillä aloilla. Haasteena on tasapainottaa johtajan rooli asiantuntijuuden kanssa ja saada asiantuntijat sitoutumaan organisaation tavoitteisiin sekä toimimaan yhteistyössä muiden tiimin jäsenten kanssa.
 2. Jatkuvan kehittymisen ja motivoitumisen edellytysten tukeminen. Asiantuntijat tarvitsevat kehittyäkseen uusia haasteita ja mahdollisuuksia syventää ammatillista osaamistaan.
 3. Yhteistyön ja kollektiivisen älykkyyden tukeminen. Haasteena on luoda toimintamalleja ja kanavia, jotka mahdollistavat tiedon ja osaamisen jakamisen organisaation sisällä ja edistävät kollektiivista älykkyyden ilmenemistä. Asiantuntijoiden johtamisessa luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden rakentaminen mutta myös autonomian mahdollistaminen on tärkeää. Miten löydetään tasapaino seurannan ja luottamuksen välillä, jotta asiantuntijat voivat toteuttaa parhaita kykyjään ja tuoda arvoa organisaatiolle?
 4. Muutostaidot ja resilienssi ovat tärkeä asiantuntijatiimin kyvykkyys. Asiantuntijat ovat joskus vastahakoisia muutoksille tai pitävät tiukasti kiinni totutuista tavoista. Johtajien on osattava viestiä muutosten tarpeesta ja hyödyistä, johtaa asiantuntijat muutokseen ja tarjota tukea muutoksen toteuttamisessa.
 5. Konfliktien hallinta. Asiantuntijaorganisaatioissa voi esiintyä konflikteja, esimerkiksi eri näkemyksiä tai kilpailua resursseista. Johtajien on tärkeää hallita konflikteja rakentavalla tavalla ja edistää avointa keskustelua ja yhteistyötä konfliktitilanteiden ratkaisemiseksi.
 6. Työn ja elämän tasapaino. Asiantuntijaorganisaatioissa voi olla korkea työmäärä ja paineet suoriutua vaativista tehtävistä. Johtajan on tärkeää tukea työn ja elämän tasapainoa asiantuntijoiden keskuudessa, jotta he voivat säilyttää motivaationsa ja hyvinvointinsa pitkällä aikavälillä.

Yllä kuvatut teemat eivät ole ainoastaan haasteita, vaan tarjoavat myös mahdollisuuksia kehittää organisaation ja asiantuntijoiden potentiaalia ja luoda asiantuntijatiimille selkeitä kilpailuetuja.

Koulutuksemme tarjoaa vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitkä tekijät vaikuttavat asiantuntijaorganisaatiosi tehokkuuteen?
 • Mitä ovat asiantuntijatyön yleisimmät tuottavuusloukut ja missä piilevä potentiaali piileksii?
 • Mitä asiantuntijat tarvitsevat onnistuakseen työssään?
 • Mitä osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii?
 • Millaisia johtamispalveluita huipputekijät odottavat esihenkilöltään?
 • Miten pärjätä jatkuvassa epäjatkuvassa muutoksessa?
 • Mitä toimivat verkostot vaikuttavat organisaation tehokkuuteen ja miten verkostoja kehitetään?
 • Miten voit vahvistaa omaa johtamisvoimaasi asiantuntijaorganisaatiossa?

Kenelle

Koulutuksemme on suunniteltu kaikille korkeaa suoritustasoa tavoittelevien asiantuntijatiimien esihenkilöille, tiiminvetäjille, projektipäälliköille ja kaikille lähijohtamisen kehittämisestä vastaaville henkilöille.

Kurssiohjelma

08:30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
08:55
Etäosallistujien sisäänkirjautuminen
09:00
Avaus, esittäytyminen, odotukset ja tavoitteet
09:15
Asiantuntijatyön luonne ja asiantuntijatiimin johtamisen erityisvaatimukset
 • Miten asiantuntijatyö eroaa muista ammateista?
 • Asiantuntijuuden johtamisen erityispiirteet
 • Haasteet ja mahdollisuudet asiantuntijoiden johtamisessa
Harjoitus: Oman asiantuntijatiimin tiimidiagnoosi
09:45
Johtajuuden ja asiantuntijuuden tasapaino
 • Itseohjautuvan asiantuntijatiimin rakentaminen
 • Tiimin kehitysvaiheet kohti suurempaa itseohjautuvuutta
 • Johtajuuden jakamisen ja vastaanottamisen haasteet
 • Johtamisvaje ja sählääminen sekä niiden välttäminen
10:30
Tauko
10:45
Asiantuntijoiden motivaation ja sitoutumisen tukeminen
 • Motivaatioteoriat ja niiden soveltaminen asiantuntijoiden johtamisessa
 • Inhimillisten tarpeiden ja tavoitteiden tunnistaminen
 • Palkitsemisen ja kannustamisen strategiat
 • Luottamuksen rakentaminen ja tiimityö
 • Luottamuksen merkitys asiantuntijoiden johtamisessa
 • Tiimien rakentaminen ja yhteistyön edistäminen
 • Konfliktien hallinta ja rakentavan vuorovaikutuksen edistäminen
12:00
Lounas
13:00
Yhteistyön ja kollektiivisen älykkyyden tukeminen
 • Yhteiset tavoitteet, seuranta ja vaikuttava palaute
 • Tiimin jäsenten tehtävät, roolit ja vastuut
 • Huipputiimin ”supervoima”. Kollektiivinen älykkyys ilmiönä
 • Viestintä, vuorovaikutus ja yhteistyön edellytysten vahvistaminen
 • Ristiriitojen rakentava ratkaiseminen
 • Alisuoriutumisen ja vapaamatkustamisen ehkäisy
 • Toiminnan ja kehittymisen seuranta
14:15
Kahvi
14:30
Jatkuvan kehittymisen ja motivoitumisen edellytysten tukeminen
 • Kehityskeskustelujen merkitys asiantuntijoiden ammatillisessa kasvussa
 • Osaamisen kehittäminen ja muutoksessa menestyminen
 • Tavoitteiden asettaminen ja seuranta
 • Urakehityksen tukeminen ja mentorointiohjelmat
 • Muutoksen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa
 • Muutoksen vaiheet ja haasteet asiantuntijoiden johtamisessa
 • Viestinnän rooli muutoksen johtamisessa
 • Muutosvastarinnan hallinta ja muutoksen kestävyys
 • Osallistujien palaute ja kysymykset
15:30
Tilaisuus päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 890 eur/​​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirjan, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Ilmoittautuminen

3.11.2023 klo 09.00-15.30
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta.

Erityisosaamisalueet

 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Johta­mis­vies­tintä
 • Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
 • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Kirjat

Työntekijän vastuu ja työelämätaidot

Työntekijän vastuu ja työelämätaidot

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Jämäkkä johtaminen hyödyttää koko tiimiä – Uskallatko antaa riittävästi varoituksia?
Esimiehen vuorovaikutustaidot vaikuttavat tuottavuuteen – kuinka hallitset perusasiat?