jari-salminen

Lähikoulutus

HR-ammattilaisen taloustaidot! (1pv)

Koulutuspaikka:
Life Science Center, Keilaranta 10-18, Espoo.

Ilmoittaudu koulutukseen

Haluatko vahvistaa vaikutustasi organisaatiosi johtamisessa? Koetko, etteivät henkilöstöön liittyvät näkemykset aina saa ansaitsemaansa huomiota johtoryhmässä? Haluatko ymmärtää yrityksesi liiketoimintaa syvemmin ja oppia puhumaan taloushallinnon kieltä? Auttaisiko taloushallinnon osaaminen sinua perustelemaan vaikuttavammin omia esityksiäsi?

Ei hätää! HR-ammattilaisille suunniteltu koulutuksemme vahvistaa liiketoiminnan ja taloushallinnon osaamista, ja opettaa puhumaan taloushallinnon kieltä. Tärkeimmät organisaatiota koskevat päätökset tehdään taloushallinnon käsitteillä ja laskelmilla, jotka myös HR-ammattilaisen on tärkeää hallita. Liiketaloudellinen osaaminen auttaa tuomaan esiin henkilöstöhallinnon näkökulmia organisaation johtamisessa, ja vahvistaa HR-ammattilaisen vaikuttavuutta omaa organisaatiota koskevia päätöksiä tehtäessä. Taloushallinnon koulutuksemme on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Käytännönläheiset lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa. Osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon koulutusta.

Pienryhmävalmennus tuottaa parhaita oppimistuloksia

Ei tylsiä kalvosulkeisia, vaan vuorovaikutteista yhdessä oppimista. Tämä valmennus järjestetään pienryhmätoteutuksena, joka päästää myös osallistujat ääneen, tekemään harjoituksia ja jakamaan kokemuksia muiden osallistujien kanssa. Tärkeä osa koulutuksen annista syntyy osallistujien ja kokeneen valmentajan välisen vuorovaikutuksen seurauksena.

Hyödyt osallistujille

 • Saat helposti omak­sut­tavan yleis­kuvan liiketalouden periaatteista henkilöstöhallinnon näkökulmasta tarkasteltuna.
 • Opit perustelemaan omia ja henkilöstöhallinnon esityksiä numeerisesti, mikä helpottaa niiden hyväksymistä.
 • Opit puhumaan taloushallinnon kieltä ja vahvistamaan omaa asemaasi taloudellisia päätöksiä tehtäessä.
 • Vahvistat asemaasi osana organisaation strategista johtamisjärjestelmää.

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille HR-ammattilaisille, jotka haluavat vahvistaa liiketoiminnan ja taloushallinnon osaa­mistaan helposti omaksuttavalla tavalla.

Kurssiohjelma

08:30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09:00
Avaus
09:15
HR-toiminnan rooli organisaation strategian toteuttajana
10:15
Tauko
10:30
Liiketoimintasuunnitelma ja budjetointi
 • Liiketoimintasuunnitelman laatiminen
 • Budjetoinnin perusteet ja hyödyntäminen toiminnan ohjauksessa
 • Henkisten resurssien huomioiminen budjetoinnissa
 • Osaamisen kartoitus ja kehittäminen
11:30
Lounas
12:15
Investoinnit ja kasvun tukeminen
 • Investoinnin suunnittelu
 • Investointien inhimilliset ulottuvuudet
 • Rekrytointi investointina
 • HR:n rooli investointien onnistumisen varmistajana
14:00
Kahvi
14:15
Seuranta, tunnusluvut ja mittarit
 • Omien avainprosessien määrittäminen
 • Kateajattelu ja tuottavuus
 • Toiminnan tehokkuuden seuranta
 • Tekninen laatu ja inhimillinen laatu asiakaskokemuksen osa-alueina
15:00
Loppukeskustelu
15:30
Koulutus päättyy

Hinta

Koulutuksen hinta on 890 €/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, lounaan ja kahvi­tar­joilut. Tiedustele ryhmäalennusta tai pyydä tarjous yrityksellesi räätälöidystä koulutuksesta tästä.

Ilmoittautuminen

5.6.2024 klo 09.00-15.30
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
KTT Jari Salminen tarjoaa vankkaan osaamiseen perustuvaa käytännönläheistä valmennusta monilta johtamisen osa-alueilta. Yli 20-vuotisen valmentajauransa aikana Jari on kouluttanut yli 10 000 johtajaa ja esihenkilöä. Näissä valmennuksissa on käyty lukuisia mielenkiintoisia keskusteluita, joiden antia Jari haluaa välittää valmennustyössään muillekin. Jari valmentaa muutoksen johtamisen ohella laaja-alaisesti johtamistyöhön liittyviä aiheita, kuten esihenkilötyö ja tiimitoiminta, yritystalous sekä asiantuntijapalveluiden myynti.

Erityisosaamisalueet

 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Johta­mis­vies­tintä
 • Yritystalous

Kirjat

Uuden esimiehen kirja

Uuden esimiehen kirja – Tulevaisuuden johtajalle

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Taloushallinto ei ole irrallaan muusta maailmasta - opettele puhumaan sen kieltä
Taloushallintokoulutus tukee johtamista - nämä peruasiat jokaisen esimiehen pitäisi osata