jari-salminen

Lähikoulutus

Onnistu muutoksen johtajana! (1pv)

Koulutuspaikka:
Life Science Center, Keilaranta 10-18, Espoo.

Ilmoittaudu koulutukseen

Oletko vastuussa muutoshankkeen johtamisesta? Koetko epävarmuutta omien muutosjohtajan taitojesi osalta? Osaatko laatia toimivan implementointisuunnitelman ja viestiä muutoksesta vaikuttavasti? Osaatko käsitellä muutosvastarintaa ja innostaa alaisesi mukaan muuttumaan? Kuormittavatko jatkuvat muutokset sinua ja henkilöstöäsi liikaa?

Muutoksen johtaminen on olennainen osa jokaisen johtajan ja esihenkilön työtä, sillä ainoa pysyvä asia tässä maailmassa on muutos. Oli kyse sitten uuden strategian toimeenpanosta, organisaatiomuutoksesta, uuden tietojärjestelmän käyttöönotosta tai vaikkapa muutosta uusiin toimitiloihin, hyväkään suunnitelma ei yksin riitä, vaan tarvitaan myös taitoa toteuttaa muutos suunnitelman mukaisesti. Mitä paremmin pystyt varautumaan uusiin tilanteisiin, toteuttamaan haastavan muutossuunnitelman ja vähentämään muutoshankkeen aiheuttamaa sähläämistä, sen paremmin pärjäät nyt ja tulevaisuudessa. 

Pienryhmävalmennus tuottaa parhaita oppimistuloksia

Muutoshankkeiden johtamisen tueksi suunniteltu käytännönläheinen valmennuksemme sopii kaikille muutosjohtajille. Valmennus järjestetään pienryhmätoteutuksena, joka päästää myös osallistujat ääneen, tekemään harjoituksia ja jakamaan kokemuksia yhdessä muiden muutosjohtajien kanssa. Ei tylsiä kalvosulkeisia, vaan vuorovaikutteista yhdessä oppimista.

Hyödyt osallistujille

 • Saat helposti omak­sut­tavan yleis­kuvan muutoshankkeen onnistumisen edellytyksistä ja vältettävistä sudenkuopista.  
 • Case-harjoituksessa pääset analysoimaan muutoshanketta sekä sen suunnittelun että suunnitelman toteuttamisen näkökulmista, ja saat konkreettisia vinkkejä oman hankkeesi johtamisen tueksi.
 • Opit innostamaan henkilöstäsi mukaan muuttumaan ja käsittelemään muutosvastarintaa ratkaisukeskeisellä tavalla.  
 • Vähennät sähläämistä ja toiminnan häiriöitä muutosmatkan aikana.
 • Vahvistat omaa ja henkilöstösi resilienssiä ja valmiutta kohdata tulevia muutoshaasteita.
 • Pääset verkostoitumaan muiden kehityshaluisten muutosjohtajien kanssa.

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille, joiden vastuulla on erilaisten muutoshankkeiden suunnittelu ja käytännön toteuttaminen.

Kurssiohjelma

08:30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09:00
Muutoksen johtamisen haasteet
 • Johtamisen haasteet muuttuvassa maailmassa
 • Onnistuneen muutoshankkeen kulmakivet ja vältettävät sudenkuopat
 • Epäonnistuneen muutoshankkeen seuraukset ja hinta
Harjoitus: Omien muutosjohtamisen taitojen arviointi
10:15
Tauko
10:30
Case-harjoitus muutoshankkeesta: 1. Lähtötilanteen kartoitus
 • Muutostarpeen määrittely ja perustelu
 • Lähtötilanteen arviointi
 • Muutosresurssien kartoitus
11:15
Case-harjoitus: 2. Hankesuunnitelmassa huomioitavaa
 • Muutosvision eli tavoitetilan kiteytys
 • Hankesuunnitelman avainkohdat
 • Ennakkosuunnittelu vai ketterä kehittäminen?
 • Muutoshanke investointina
12:00
Lounas
13:00
Case-harjoitus jatkuu: 3. Toteutussuunnitelman laatiminen
 • Muutosviestinnän suunnittelu
 • Hankkeen installointi ja implementointi
 • Tekninen hanke ja ihmisten muuttuminen
 • Muutosvastarinnan tunnistaminen ja työstäminen
 • Tehokas lanseeraus ja muutosenergian riittävyyden varmistaminen
13:45
Case-harjoitus: 4. Muutoksen etenemisen seuranta ja saavutetun muutoksen ankkurointi
 • Hankkeen toteutumisen seuranta
 • Saavutetun muutoksen ankkurointi
 • Muutoshankkeesta oppiminen ja henkilöstön muutoskyvyn vahvistaminen
 • Muutostaitojen kehittäminen ja kilpailuedun vahvistaminen
14:15
Kahvi
14:30
Muutosjohtamisen taidot ja oman johtamisvoiman vahvistaminen
 • Muutosjohtajan rooli ja tehtävät muutoshankkeessa
 • Itsensä johtaminen muutokseen
 • Muutoshanke tiiminäkökulmasta
 • Oman johtamisvoiman vahvistaminen
15:30
Yhteenveto ja keskustelua
16:00
Koulutus päättyy

Hinta

Koulutuksen hinta on 890 €/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Jari Salmisen kirjoittaman Muutoksen johtaminen – Matkaopas organisaation muutosmatkalle – e-kirjan, lounaan ja kahvi­tar­joilut koulutuspäivien aikana. Tiedustele ryhmäalennusta tai pyydä tarjous yrityksellesi räätälöidystä koulutuksesta tästä.

Ilmoittautuminen

16.5.2024 klo 09.00-16.00
5.9.2024 klo 09.00-16.00
26.11.2024 klo 09.00-16.00
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
KTT Jari Salminen tarjoaa vankkaan osaamiseen perustuvaa käytännönläheistä valmennusta monilta johtamisen osa-alueilta. Yli 20-vuotisen valmentajauransa aikana Jari on kouluttanut yli 10 000 johtajaa ja esihenkilöä. Näissä valmennuksissa on käyty lukuisia mielenkiintoisia keskusteluita, joiden antia Jari haluaa välittää valmennustyössään muillekin. Jari valmentaa muutoksen johtamisen ohella laaja-alaisesti johtamistyöhön liittyviä aiheita, kuten esihenkilötyö ja tiimitoiminta, yritystalous sekä asiantuntijapalveluiden myynti.

Erityisosaamisalueet

 • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Johta­mis­vies­tintä

Kirjat

muutoksen johtaminen

Muutoksen johtaminen

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Muutoksen johtaminen vaatii monipuolisia johtamistaitoja – vältä yleiset virheet
Kun muutosvauhti kääntyy itseään vastaan