jari-salminen

Lähikoulutus

Muutoksen johtaminen (2pv)

Koulutuspaikka:

Innopoli 3, Vaisalantie 4, Espoo (Saapumisohje)

Voit osallistua valmennukseen myös etäyhteydellä.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ainoa pysyvä asia tässä maailmassa on muutos, ja erilaiset muutosvaatimukset ovat olennainen osa jokaisen lähijohtajan työtä. Oli kyse sitten uuden strategian toimeenpanosta, organisaatiomuutoksesta, uuden tietojärjestelmän käyttöönotosta, toimintatapojen uudistamisesta tai vaikkapa muutosta uusiin toimitiloihin, muutoksen käytännön toteutus lankeaa yleensä lähiesihenkilön vastuulle. Onkin todennäköistä, että vaikka et juuri nyt kamppailisi jonkin muutoshaasteen kanssa, sellainen odottaa jo ovensuussa, sillä me elämme entistä epävakaammassa maailmassa, epäjatkuvien ja vaikeasti ennakoitavien, osin kaoottisten kehityskulkujen keskellä. Muutosjohtamisen taitojen kehittämiseen kannattaa panostaa jo etukäteen ja pitkäjänteisesti, sillä muutoshaasteet ilmenevät yleensä yllättäen. Mitä paremmin pystymme varautumaan uusiin tilanteisiin, vähentämään muutoshankkeiden aiheuttamaa sähläämistä ja hyödyntämään avautuvia mahdollisuuksia, sen paremmin pärjäämme, niin organisaationa kuin henkilökohtaisestikin.

Hyödyt osallistujille

 • Saat selkeän kokonaiskuvan muutosjohtamisen eri osa-alueista
 • Opit suunnittelemaan muutoshankkeesi entistä paremmin
 • Vähennät sähläämistä ja toiminnan häiriöitä muutosmatkan aikana
 • Opit osallistamaan ja innostamaan tiimisi jäseniä, ja vahvistamaan sekä omaa että henkilöstösi resilienssiä.
 • Opit tunnistamaan ja käsittelemään muutosvastarintaa ratkaisukeskeisellä tavalla
 • Verkostoidut muiden samanlaisessa tilanteessa olevien lähijohtajien kanssa

Kenelle

Koulutus on suunniteltu erityisesti lähijohtajille, joiden vastuulla on erilaisten muutoshankkeiden implementoinnin suunnittelu ja käytännön toteuttaminen, sekä asiantuntijoille, jotka haluavat saada kattavat tiedot onnistuvien muutoshankkeiden johtamisesta. Koulutuksessa käsitellään syvällisesti sekä muutosjohtamisen teoriaa että muutosjohtajan arkea käytännönläheisellä otteella, kokeneen muutosjohtajan vetämässä workshopissa.

Kurssiohjelma

Päivä 1.

08:30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
08:55
Etäosallistujien sisäänkirjautuminen
09:00
Muutoksen johtamisen haasteet
 • Jatkuvat epäjatkuvat muutokset
 • Onnistuneen muutoshankkeen kulmakivet
 • Epäonnistuneen muutoshankkeen seuraukset ja hinta
10:15
Tauko
10:30
Lähijohtajan muutostaidot
 • Esihenkilön rooli muutoksessa
 • Muutosjohtajan tärkeimmät osaamisalueet
 • Oman johtamisvoiman vahvistaminen
Harjoitus: Omien muutosjohtamisen taitojen arviointia
12:00
Lounas
13:00
Muutoshankkeen 1 vaihe: Lähtötilanteen kartoitus
 • Muutostarpeen määrittely ja perustelu
 • Lähtötilanteen arviointi
 • Muutosresurssien kartoitus
Harjoitus: Oman muutoshankkeen lähtötilanteen arviointia
14:15
Kahvi
14:30
Muutoshankkeen 2 vaihe: Hankesuunnitelman laatiminen
 • Muutosvision eli tavoitetilan kiteytys
 • Hankesuunnitelma
 • Muutoshanke investointina
Harjoitus: Oman hankkeen hankesuunnittelu
15:30
Koulutuspäivä päättyy

Päivä 2.

08:30
Aamukahvi
09:00
Muutoshankkeen 3 vaihe: Hankkeen toteutussuunnitelman laatiminen
 • Hankkeen installointi ja implementointi
 • Muutoksen eteneminen organisaatiossa
 • Riittävän muutosenergian varmistaminen
 • Epäformaalit ekosysteemit
Harjoitus: Oman hankkeen implementoinnin suunnittelu
10:30
Tauko
10:45
Muutoshankkeen 4 vaihe: Toteutumisen seuranta ja muutoksen ankkurointi
 • Muutoshankkeen seurannan järjestäminen
 • Muutoksen ankkurointi
 • Muutoshankkeesta oppiminen
Harjoitus: Oman hankkeen tuotosten arviointi ja ankkuroiminen
12:00
Lounas
13:00
Case 1: Vaikuttavan muutosviestinnän suunnittelu ja toteutus
14:15
Kahvi
14:30
Case 2: Muutosvastarinnan työstäminen
15:30
Päivä päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 1390 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Jari Salmisen kirjoittaman Muutoksen johtaminen – Matkaopas organisaation muutosmatkalle -kirjan, lounaan ja kahvi­tar­joilut koulutuspäivien aikana.

Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta.

Erityisosaamisalueet

 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
 • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Kirjat

muutoksen johtaminen

Muutoksen johtaminen

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Muutosjohtaminen kuuluu lähijohtajan arkeen - osaatko käsitellä muutosvastarintaa?
Kuinka organisaation muutoshanke onnistuu? Muutosjohtajan 7 oppia