Jasmiina huolehtii siitä, että koulutuksemme sujuvat mallikkaasti ja kalenterit ovat ajan tasalla.

Jasmiina vastaa Brikin koulu­tusten toimi­vuu­desta ja työs­ken­telee aktii­vi­sesti asiak­kai­demme parissa. Mikäli kaipaat lisätietoja esimer­kiksi koulu­tusten järjes­te­lyihin tai lasku­tukseen liittyen, on Jasmiina oikea kontak­ti­henkilö.

Muut

Annina Eklund

Yritysvalmentaja
040 125 29 91

Henni Jääskeläinen

Viestinnän asiantuntija
040 052 25 96

Antti Salminen

Toimitusjohtaja
050 301 32 24

Mikko Vihervaara

Myyntipäällikkö
040 572 80 23

Maisa Durchman

Yritysvalmentaja
040 043 55 42

Eetu Viitasalo

Viestinnän asiantuntija
045 127 92 59

Tommi Lindholm

Yritysvalmentaja
040 017 20 21

Jari Salminen

Yritysvalmentaja
040 416 01 04