Workplace Big Five

bigfive

Tiedätkö mitkä ovat tiimisi luontaiset vahvuudet?

Auta ihmisiä ymmärtämään toisiaan ja itseään – tehostat toimintaa ja kasvatat työhyvinvointia. Ihmiset viihtyvät ja saavat enemmän aikaiseksi tiimeissä, joissa osataan huomioida ja hyödyntää erilaisia persoonia.

Workplace Big Five on henkilön luontaisia toimintatapoja ja mukavuusalueita kuvaava työkalu. WorkPlace Big Five perustuu persoonallisuuden Big Five -malliin, joka on maailmalla laajimmin tutkittu ja hyväksytty tapa ihmisten välisten persoonallisuuserojen tunnistamiseen. Profilointi voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan myös etänä.

Profiili toteutetaan sähköisen kyselytyökalun avulla. Kyselyn täyttäminen vie noin 10-20 minuuttia/ vastaaja. Tuloksena jokainen tiimiläinen saa yksilöllisen persoonallisuusprofiilin, joka käydään läpi yhdessä valmentajan kanssa. Purku kestää noin tunnin ja se voidaan toteuttaa joko kasvotusten tai etänä. Purkukeskustelussa käydään läpi vastaajan persoonallisuuden piirteet ja keskustellaan siitä, miten nämä tulevat esiin arjessa. Henkilökohtaisten purkukeskustelujen jälkeen käydään tiimin persoonallisuusjakauma läpi koko tiimin voimin. Tiimin yhteisessä tilaisuudessa käydään läpi, mitkä toimintatavat ovat tiimille luontaisesti energiatehokkaita, miten tiimin keskinäinen erilaisuus näkyy arjessa ja missä ovat tiimin mahdolliset kehityskohteet.

Hyödyt osallistujille

  • Itse­tun­te­mus lisääntyy
  • Ymmärrys siitä, miten ihmiset eroavat toisistaan, kasvaa
  • Tiimin luontaisten ja energiatehokkaiden toimintatapojen tunnistaminen
  • Tiimin kehityskohteiden löytäminen ja työnjaon tehostaminen
  • Psykologisen turvallisuuden lisääminen

Kenelle

Yksilöiden itsetuntemuksen, tiimin yhteistyön kehittämiseen sekä mahdollisten rekrytointi-/resurssitarpeiden tunnistamiseen.

tommi
Yritysvalmentaja Tommi Lindholm on sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

Tehosta työtapojasi – Opas oman työn hallintaan.

Lataa ilmainen opas

Artikkeleita aiheesta

Persoonallisuus työelämässä – Profiloinnista suuri hyöty, kunhan valitset testin tarkkaan
"Laitan itseni likoon ensin" – Ari Rahkonen johtaa oman persoonansa kautta