Workplace Big Five

bigfive

Löydä tiimisi kanssa energiatehokkaimmat toimintatavat

Auta ihmisiä ymmärtämään toisiaan ja itseään – parannat sitoutumista, edistät vuorovaikutussuhteita ja turvaat psykologista turvallisuutta. Ihmiset viihtyvät ja saavat enemmän aikaiseksi tiimeissä, joissa osataan huomioida ja hyödyntää ihmisten persoonallisuuspiirteitä.

Workplace Big Five on henkilön luontaisia toimintatapoja ja mukavuusalueita kuvaava työkalu. Workplace Big Five perustuu persoonallisuuden Big Five -malliin, joka on maailmalla laajimmin tutkittu ja hyväksytty tapa ihmisten välisten persoonallisuuserojen tunnistamiseen. Profilointi voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan myös etänä.

Lisätietoa Big Fivestä ja profiloinnin esimerkkiraportti

Profiili toteutetaan sähköisen kyselytyökalun avulla. Kyselyn täyttäminen vie noin 10 – 15 minuuttia / vastaaja. Tuloksena jokainen tiimiläinen saa yksilöllisen persoonallisuusprofiilin, joka käydään läpi yhdessä valmentajan kanssa joko kahden kesken tai ryhmänä. Purkukeskustelussa käydään läpi vastaajan (tai tiimin) persoonallisuuden piirteet ja keskustellaan siitä, miten nämä tulevat esiin arjessa.

Profiloinnin raportti sisältää myös pohdintatehtäviä, jotka edesauttavat itsetuntemuksen kasvua. Purkukeskustelun oivallukset käännetään käytännön tekemiseksi yhdessä, pohtimalla mitkä toimintatavat ovat tiimille luontaisesti energiatehokkaita, miten tiimin keskinäinen erilaisuus näkyy arjessa, ja missä ovat tiimin mahdolliset kehityskohteet. Näin toimimalla tiimin sisäiset vuorovaikutussuhteet tulevat avoimemmiksi, psykologisen turvallisuuden tunne vahvistuu ja tiimi pystyy kehittämään toimintaansa tehokkaammin sekä ratkaisemaan tulevia haasteita rakentavammin.

Workplace Big Five profiloinnin hyödyt

  • Itse­tun­te­mus lisääntyy, omien rajojen puolustaminen helpottuu
  • Ymmärrys siitä, miten ihmiset eroavat toisistaan, kasvaa
  • Tiimin luontaisten ja energiatehokkaiden toimintatapojen tunnistaminen
  • Palautumisaikojen yksilöllisyyden tunnistaminen – palautumisesta keskustelun konkretisointi
  • Tiimin kehityskohteiden löytäminen ja työnjaon tehostaminen
  • Psykologisen turvallisuuden lisääminen

Mihin profilointia voi hyödyntää?

Yksilöiden itsetuntemuksen, tiimin yhteistyön / työn organisoinnin / johtamisen kehittämiseen sekä mahdollisten rekrytointi-/resurssitarpeiden tunnistamiseen.

Vaihtoehdot

  • Tiimisi kehitysprosessi 3 x ½ päivää, konsultointia, tiimin haastattelua, työn organisoinnin fasilitointia, 8900€
  • Tiimin profilointi ja seuraavat askeleet ¾ päivää, esim. 8 hengen tiimi 4490€
  • Henkilökohtainen Workplace Big Five profilointi 590€
Tommi Lindholm
Kysy lisää profiloinnin sisällöistä Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­filointiin sertifioidulta valmentajaltamme Tommi Lindholmilta!

Tehosta työtapojasi – Opas oman työn hallintaan.

Lataa ilmainen opas

Artikkeleita aiheesta

Persoonallisuus työelämässä – Profiloinnista suuri hyöty, kunhan valitset testin tarkkaan
"Laitan itseni likoon ensin" – Ari Rahkonen johtaa oman persoonansa kautta