Johta­misen ja esimiestyön erikoi­sam­mat­ti­lehti
Osaamisen kehittäminen työajalla

Briklabs: Oman osaamisen kehittäminen työajalla

Brikin testilaboratorio selvittää, kuinka erilaiset työelämän ilmiöt toimivat käytännössä. Tällä kertaa otimme selvää siitä, kuinka oman osaamisen kehittäminen työajalla onnistuu.

Brik järjestää erilaisia organisaation kehittämiseen tähtääviä koulutuksia asiantuntijoille, esimiehille ja ylimmälle johdolle. Toiminnan luonteen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että pysymme perillä ajankohtaisista teemoista ja tutkimuksista. Niinpä myös henkilöstömme osaamiseen panostetaan merkittävästi, ja oman osaamisen kehittäminen työajalla on tärkeää.

Yleisohjeena on, että jokainen Brikin työntekijä voi käyttää työajastaan 20 prosenttia osaamisen kehittämiseen. Meillä on käytössä vapaa työaika, joten ohjeistus on viitteellinen, mutta tarkoittaa periaatteessa keskimäärin yhtä työpäivää viikossa.

Kuinka tämä toteutuu käytännössä? Onko kaikilla aikaa käyttää työajastaan viidesosa osaamisensa kehittämiseen? Mitä osaamisen kehittäminen kenellekin ylipäänsä tarkoittaa?

Raja on häilyvä

Suurin osa Brikin tiimin jäsenistä kertoo käyttävänsä osaamisensa kehittämiseen sille osoitetun viidenneksen työajasta. Samalla osaamisen kehittäminen on kuitenkin monelle se osa työpäivää, joka joutuu ensimmäisenä väistymään kiireellisempien tehtävien tieltä. Toisaalta, kun muiden töiden saralla on hiljaisempaa, osaamisen kehittämiseen saattaa kulua aikaa reilusti enemmänkin kuin 20 prosenttia. Pitkällä aikavälillä lähes jokaisen osaamisen kehittämisen tavoiteaika siis täyttyy.

Osaamisen kehittäminen ei ole mitenkään irrallaan muista töistä, joten aikaakaan ei ole aina helppo mitata:

”Raja osaamisen kehittämisen ja muun työn välillä on aika harmaa, mutta 20 prosenttia on hyvä muistutus siitä, että sille saa ja tulee varata kalenterista riittävästi aikaa”, kommentoi eräs Brikin työntekijä.

”Kehittämistä tulee ehkä useimmiten sitä kautta, että perehdyn johonkin asiaan tai teemaan, jota on tarkoitus käsitellä asiakkaan kanssa valmennuksissa. Tällaista ei aina miellä osaamisen kehittämiseksi, kun se saattaa olla aika triviaalia ja hautautua hiljaisen tiedon arkistoon”, kertoo toinen.

Kun oman osaamisen kehittäminen tapahtuu työajalla, myös tavoitteet tulevat työn kautta

Oman osaamisen kehittämisen tavoitteet tulevat lähinnä työn kautta: kehityshankkeet pitää saada valmiiksi ja ongelmat ratkaistua. Toisinaan tavoite voi myös olla esimerkiksi uuden valmennusaiheen sisäistäminen tai kirjan kirjoittaminen. Myös työn muut tavoitteet, esimerkiksi myyntitavoite, linkittyvät nekin osaamisen kehittämiseen:

”Kun tavoitteet ovat tiedossa, voin miettiä, minkälaisella osaamisella niihin pääsee. Mitä osaamista kehittämällä voisin päästä tavoitteisiini?”

Yhdellä tiimimme jäsenellä kytee konkreettisimpana tavoitteena myös ajatus lisätutkinnosta. Toinen koettaa kirjoittaa vuosittain yhden uuden kirjan.

”Lähtökohtaisesti pyrin olemaan hyvin tietoinen oman ajatteluni juurista ja niiden haastamisesta”, kiteyttää kolmas.

Brikin työntekijät myös kokevat, että heillä on riittävästi resursseja osaamisensa kehittämiseen. Useampi kyllä toivoisi sitä varten enemmän aikaa, mutta ei varsinaisesti työaikaa, vaan hektisen elämäntilanteen helpottamista:

”Arki on todella aikataulutettua ja täynnä. Olen huomannut sen olevan haaste myös oman osaamisen kehittämiselle – liika aikataulutus ja kireys haastavat oppimista ja ajattelun uusiutumista.”

Jos osaamisen kehittäminen ei maistu, monen on ehkä helppo perustella itselleen, että jättää sen väliin ja hoitaa sen sijaan muita työtehtäviä. Koska sille kuitenkin on osoitettu tietty osa työajasta, itsekuria on helpompi pitää yllä.

”Parhaimmillaan osaamisen kehittäminen on hyvin mielekästä ja inspiroivaa, mutta aina näin ei ole. Silloin se vaatii määrätietoisuutta ja kurinalaisuutta. Jos pitää valita puolikuivan kirjan tai juoksulenkin väliltä, juoksen vaikka kolme maratonia.”

Näin Brikin työntekijät kehittävät osaamistaan

  • kirjat, blogit ja artikkelit
  • videot, dokumenttielokuvat ja webinaarit
  • podcastit
  • oman toiminnan reflektointi
  • some-vaikuttajien seuraaminen
  • keskustelut
  • kurssit ja koulutukset
  • kirjoittaminen ja muiden kouluttaminen
Henni Jääskeläinen
Viestinnän asiantuntija
Kokenut taloustoimittaja Henni Jääskeläinen on työskennellyt esimerkiksi Alma Talentilla ja Talentumilla Talouselämän, Kauppalehden ja Markkinointi & Mainonnan toimituksissa. Henni on koulutukseltaan medianomi Haaga-Helia ammattikorkeakoulun journalismin linjalta.
Lue lisää
Osaamiskartta
Kirjat
Osaamiskartta – Osaamisen kehittäminen työelämässä
Lue lisää
Aiheesta lisää
Muuttuva työelämä asettaa jatkuvia paineita
"Osaamisen kehittäminen on jokaisen vastuulla", sanoo AW Academyn toimitusjohtaja Jukka Pulkkinen.
Lue artikkeli
osaamisen kehittäminen
Osaamisen kehittäminen sivuutetaan, vaikka vaatimukset kasvavat
Lue artikkeli