tommi

Etäkoulutus

Webinaari: Hyödynnä Chat GPT:tä johtamistyössäsi (3h)

Tässä koulutuksessa opit miten Chat GPT toimii ja kuinka voit hyödyntää keinoälyä johtamisen tukifunktiona.

Ilmoittaudu webinaariin

Keinoälyn kehitys on ollut ällistyttävän nopeaa viimeisen vuoden aikana. Keinoäly on jo muuttanut useiden eri liiketoiminta-alueiden arkea käytännössä. Johtaminen ei ole tästä poikkeus. Keinoäly tulee ehdottomasti nähdä johtamisen tukifunktiona, joka vapauttaa aikaa johtamistyön keskeisimpiin osa-alueisiin, kuten vuorovaikutussuhteisiin, empatian ja tunne-älyn kehittämisen, luovaan ajatteluun, johtajuuden mahdollistamiseen sekä luottamuksen rakentamiseen.

Tässä koulutuksessa opit miten Chat GPT toimii ja miten voit luoda parhaiten tilanteeseesi sopivia kysymyksiä sekä miten pystyt kouluttamaan Chat GPT:tä tukemaan johtamistyötäsi. Saat myös käyttöösi kokoelman johtamistyön eri osa-alueiden keskeisimpiä kysymyksiä, joita pääset soveltamaan heti omaan arkeesi.

Tämä koulutus tarjoaa kattavan yleiskuvan siitä, kuinka ChatGPT voidaan ottaa avuksi päivittäisessä johtamistyössä päätöksenteon, viestinnän ja tiimien rakentamisen apuvälineenä.

Hyödyt osallistujille

 • Opit hyödyntämään Chat GPT:tä päätöksenteon tukena ja strategisessa suunnittelussa
 • Kuulet, miten keinoälyä voidaan hyödyntää viestinnän kehittämisessä, kuten sähköpostien ja raporttien laatimisessa
 • Opit hyödyntämään Chat GPT:tä kokousten ja ideointisessioiden suunnitteluun ja hallintaan
 • Saat näkökulmia keinoälyn hyödyntämiseen sitoutumisen, oppimisen ja kehitysohjelmien räätälöinnissä
 • Opit hyödyntämään keinoälyä myös strategian jalkauttamisen ja muiden muutosprosessien läpiviennissä sekä oman johtajuutesi pohtimisessa.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu johtoasemassa työskenteleville toimialasta riippumatta.

Kurssiohjelma

09:00
Tilaisuuden avaus
09:15
Johtamistyön ominaispiirteet ja keinoälyn rooli sen kehittämisessä
 • Chat GPT – mikä se on? Mihin se pystyy?
 • Johtamisen rooli organisaatiossa
 • Chat GPT:n hyödyntäminen johtamistyössä
09:45
Johtaminen ja päätöksenteko
 • Keinoäly strategiatyön tukena
 • Fasilitointityön helpottaminen keinoälyn avulla
 • Sitoutumisen ja yhteistyön kehittäminen
10:30
Tauko
10:45
Chat GPT:n hyödyntäminen johtamisviestinnän näkökulmasta
 • Sähköpostien laatiminen ja optimointi
 • Viestinnän vaikuttavuuden kehittäminen
 • Muutosviestinnän tehostaminen
 • Keskeisimmät kysymykset ja Chat GPT:n ohjeistusten rakentaminen
12:00
Koulutus päättyy

Hinta

Tilaisuuden hinta on 390 eur/hlö + alv 24 %. Jos organisaatiossasi on useita koulutuksesta kiinnostuneita, voit kysyä ryhmäalennusta tai pyytää tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi kouluttajalta tai osoitteesta info@brik.fi.

Ilmoittautuminen

7.6.2023 klo 08.00-11.00
30.8.2023 klo 09.00-12.00
5.10.2023 klo 09.00-12.00
16.11.2023 klo 09.00-12.00
5.12.2023 klo 09.00-12.00

Kouluttaja

Tommi Lindholm

040 017 20 21
Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Erityisosaamisalueet

 • Esihenkilötyön erilaiset aiheet
 • Johto­ryh­mä­työs­kentely
 • Asian­tun­ti­joiden johta­minen

Artikkeleita aiheesta

Chat GPT keinoälyn soveltaminen esihenkilötyössä
Osaatko jakaa vastuuta? Tehtävien delegointi on kaikkien etu