Etäkoulutus

Onnistu hybridityön johtamisessa! (3h)

Koulutus käsittelee hybridityötä niin lähijohtamisen, työlainsäädännön, tiimin vuorovaikutuksen, kuin työntekijän arjen ja motivaationkin näkökulmista.

Ilmoittaudu webinaariin

Hybridityö on muuttanut työelämää merkittävästi, mikä asettaa uusia haasteita myös johtamistyölle. Etätyöhön siirryttiin pandemian seurauksena monissa organisaatioissa lähes yhdessä yössä, eikä tässä vaiheessa ollut aikaa uuden työskentelytavan huolelliseen suunnitteluun. Toimivan hybridityömallin suunnitteluun kannattaa kuitenkin panostaa, jotta lähi- ja etätyön parhaat puolet saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä.

Käytännönläheinen koulutuksemme antaa selkeät eväät hybridityössä onnistumiselle. Saat myös monia neuvoja, joiden avulla voit kehittää juuri omaan organisaatioosi sopivan hybridityömallin.

Hyödyt osallistujalle

 • Tunnistat hybridityön tuomat mahdollisuudet, mutta myös etätyöhön liittyvät haasteet, jotka on otettava huomioon hybridityötä suunniteltaessa.
 • Osaat suunnitella oman tiimisi työnjärjestelyt toimivaksi kokonaisuudeksi ja varmistaa, että työntekijöilläsi on riittävät onnistumisen edellytykset myös etätyötä tehtäessä.
 • Tunnet tärkeimmät etätyön johtamista koskevat työlainsäädännön määräykset.
 • Saat vinkkejä etä- ja lähityön tehokkaaseen yhdistämiseen ja uusia ideoita toimivan vuorovaikutuksen järjestämiseksi hybriditiimissä.

Kenelle

Koulutus on suun­niteltu esihenkilöille, tiiminvetäjille, projektipäälliköille sekä kaikille henkilöstön kehittämisestä vastaa­ville ammattilaisille, organisaation koosta tai toimialasta riippumatta.

Kurssiohjelma

13:00
Koulutuksen avaus
13:15
Mitä hybridityöllä tarkoitetaan?
 • Hybridityön hyödyt työnantajan ja työntekijän näkökulmasta
 • Hybridityön haasteet työnantajan ja työntekijän kannalta
 • Millaisia riskejä etätyöhön liittyy?
 • Etätyön vaikutukset tiimiytymiseen ja yhteistyöhön
 • Risteävien tavoitteiden ratkaiseminen
 • Mitä työlainsäädäntö sanoo etätyöstä?
 • Etätyöstä sopiminen
14:15
Tauko
14:30
Oman hybridityö -mallin suunnittelu
 • Hybridityötä tukeva johtaminen
 • Henkilöstön etätyövalmiudet
 • Teknologia, työympäristö ja työturvallisuus
 • Tietoturvallisuuden varmistaminen
 • Viestinnän ja vuorovaikutuksen turvaaminen
 • Miten hyödyntää yhteinen aika tehokkaasti?
16:00
Koulutus päättyy

Hinta

Koulutuksen hinta on 490 eur/​hlö + alv 24%. Tiedustele ryhmätarjouksia osoitteesta info@brik.fi.

Ilmoittautuminen

10.1.2024 klo 13.00-16.00
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta.

Erityisosaamisalueet

 • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Johta­mis­vies­tintä
 • Tiimityö
 • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Kirjat

Hybridijohtaminen

Hybridijohtaminen

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Yhtenäinen työkulttuuri hybridiorganisaatiossa
Millainen hybridityö sopii teille? Älä kopioi "parhaita käytänteitä"