jari-salminen

Etäkoulutus

Työyhteisötaidot -Mitä työelämässä menestyminen edellyttää työntekijältä?

Ilmoittaudu koulutukseen

Työssä menestyminen edellyttää paitsi vahvaa ammatillista substanssiosaamista, myös niin kutsuttuja työyhteisötaitoja, kuten kykyä toimia tehokkaasti ryhmässä, vuorovaikutustaitoja sekä taitoa huolehtia oman osaamisensa ylläpitämisestä. Osaavat työntekijät ovat paitsi tuottavia, myös innostuneempia, sitoutuneempia ja tuottavat parempaa asiakaspalvelua. Työyhteisötaidot vaikuttavat vahvasti siihen, millainen ilmapiiri työyhteisössä vallitsee. Hyvä ja kannustava ilmapiiri on yhteydessä työhyvinvointiin ja työhyvinvointi vaikuttaa suoraan organisaation palvelukykyyn ja tuottavuuteen. Kolmen tunnin etäkoulutuksemme avaa erilaisten työyhteisötaitojen merkityksen työssä onnistumisen kannalta, vahvistaa sitoutumista ja auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja kehityskohteet työyhteisön jäsenenä. Valmennuksemme avulla kehitätte henkilöstöstänne tehokkaamman ja tuottavamman, ja vahvistatte henkilöstönne työtyytyväisyyttä.

Kenelle

Valmennus on tarkoitettu kaikille työntekijöille toimialasta riippumatta. Parhaisiin työntekijöihin kannattaa panostaa, mutta haastamme myönteisesti myös niitä työntekijöitä, jotka kokevat vaikeuksia toimia ryhmässä tai suoriutua työtehtävistään.

Kurssiohjelma

09:00
Työntekijä vastuullisena ja tuottavana työyhteisön jäsenenä
 • Millainen on hyvä työntekijä tämän ajan työyhteisössä?
 • Hyvän yhteistyön merkitys asiakaspalvelun ja toiminnan tehokkuuden kannalta
 • Työyhteisötaitojen vaikutus omaan työiloon ja jaksamiseen
09:30
Työyhteisötaidot
 • Millaisia työyhteisötaitoja tämän ajan työelämässä tarvitaan?
 • Tiimityötaidot
 • Vuorovaikutus-, viestintä- ja palautetaidot
 • Ristiriitojen ratkaisemisen ja päätöksenteon taito
10:30
Tauko
10:45
Itsensä johtaminen ja omien taitojen kehittäminen
 • Harjoitus: Omien työyhteisötaitojen itsearviointitehtävä
 • Omien vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen
 • Oman kehittymissuunnitelman laatimisen käynnistäminen työkirjan avulla
12:00
Koulutus päättyy

Hinta

 • Tilaisuuden hinta on 295 eur/hlö + alv 24%
 • 4-9 osallistujaa yhteishinta 995 eur + alv 24%
 • 10 – 20 osallistujaa yhteishinta 1590 eur + alv 24%

Hintaan sisältyy työyhteisötaitojen itsearviontitehtävä ja jatkokehitystä tukeva tulostettava pdf-työkirja.

Ilmoittautuminen

2.6.2022 klo 09.00-12.00
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta.

Erityisosaamisalueet

 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Myynti ja asia­kas­palvelu
 • Tiimityö
 • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Artikkeleita aiheesta

Kuinka hyvin hallitset nämä työyhteisötaidot?
Pidä työelämätaidot ajan tasalla – suhtaudutko työhösi riittävän ammattimaisesti?